Hoog Sensitieve Personen , de emotietheorie , en over Peggy

Laat ik allereerst stellen dat ik Hoog-Sensitief-zijn  (wat voor zovelen vaak een negatieve bijklank heeft en als iets negatiefs, als een “probleem”wordt gezien) als een positieve eigenschap ben gaan ervaren en van daaruit gaan inzien. Het mag dan zo zijn dat deze in wezen heel mens eigen zijnde eigenschap zeker een probleem is voor hen die daardoor allerlei psychiatrische problemen zijn gaan ervaren, de feitelijke oorzaken van de uit hun prikkelovergevoeligheid voortkomende psychiatrische aandoeningen worden juist niet door het HSP-zijn als zodanig veroorzaakt, maar juist door de wijze waarop samenlevingen in zijn geheel zijn gaan funktioneren, zeker nu in deze tijd, dik 2000 jaar na het begin van onze jaartelling…. (hier ligt nog een heel apart verhaal aan vast, maar hoop daar later nog eens verder op in te gaan). Het is alleen de kunst om in onze huidige tijd te leren omgaan met deze verhoogde prikkelgevoeligheid. In mijn persoonlijke situatie heeft dat proces van ermee leren omgaan, ruim 46 jaar geduurd, maar het was en is nog steeds erg leerzaam. Al die jaren leerden me oneindig veel meer dan kilometers boeken alleen een mens die in kwa diepgang mindere mate sensitief is ooit zal kunnen uitleggen (maar ook dit laatste is voor mij geen probleem meer, integendeel zelfs) Maar, de afgelopen 46 jaren van Lijden leerde me vooral om………………mezelf lief te hebben (sinds 1e week november 2009), i.p.v. te haten, zoals vroeger. 

Juist door hun sterk verhoogde prikkelgevoeligheid zijn deze mensen in staat zelfs de allerzwakste prikkels van buitenaf haarscherp waar te nemen; prikkels die evenwel door anderen die in mindere mate sensitief zijn niet of, in het meest gunstige geval slechts uiterst zwakjes, kunnen worden waargenomen. Van daaruit kunnen zij ook dingen voelen en van daaruit “zien” (= leren) die de meeste anderen niet kunnen zien. Hoewel er langaam maar zeker wel enige verandering aan het ontstaan,   is in positieve richting, het lijdt nog maar al te vaak tot misverstanden in de communicatie met hen die niet over deze eigenschap beschikken,  terechte gevoelens van onbegrip, afwijzing, en nog veel meer dan dat, maar ook dat is iets waarop ik in een later stadium graag nog eens wat dieper zou willen ingaan…. Gezien het feit dat het huidige algehele maatschappelijke klimaat dusdanig belastend is voor HSPérs dat het voor hun in het bijzonder buitengewoon moeilijk is om zich in deze overgerationaliseerd geraakte wereld staande te kunnen houden, zou ik er dan ook een warm voorstander van zijn om al deze mensen, ongeacht het feit of zij psychiatrisch ziek zijn of niet, een Wajong-uitkering toe te kennen, waardoor zij niet alleen wat vrijer kunnen “ademhalen”, maar ook omdat zij dan gemakkelijker in staat zullen zijn om hun talenten (ze zijn vaak ook – dit is vrij algemeen bekend – ook hoogbegaafd door hun veel scherpere waarnemingsvermogen) verder te kunnen ontwikkelen  en in praktijk te kunnen brengen. Wel denk ik dat het uitermate zinvol is om te komen tot de oprichting van een belangenvereniging voor hoog sensitieve personen…. 

HSP’ers worden in hun manier van denken, communiceren en handelen, heel veel sterker nog dan bij de meeste anderen gedreven door de pure, zuivere, emotie, alleen is het (al heb ikzelf overigens wel een psychiater en spv’er getroffen die wel volledig openstaan voor mensen met HSP en deze eigenschap erkennen) nog maar al te vaak gebeurt dat veruit de meeste andersdenkenden er nog altijd van uitgaan dat datgene wat mensen vanuit puur emotionele drijfveren denken, zeggen en doen, véél te sterk relativeren, omdat er nog maar al te vaak van wordt uitgegaan dat mensen pas “normaal”” en helder kunnen en zullen denken, communiceren en handelen zodra de emotie (bijv. een emotionele opwelling) weer is “bekoeld”, weer aan “de algemeen geldende norm” voldoet. Deze “norm”, vanwaaruit de meeste hulpverleners (maar ook zovele anderen) een zogenaamde absolute zekerheid menen te kunnen ontlenen is echter slechts een puur eenzijdig theoretische benadering van feitelijke werkelijkheid. Deze theorie is echter geheel tegenstrijdig ten opzichte van de natuur zélf, van de mens zoals deze ooit in een ver verleden nog was. Het tragische gevolg van deze min of meer dwangmatig verworden vasthoudendheid aan de algemeen geldende norm in dezen is echter wel dat de werkelijke boodschap die vanuit de zeer natuurgetrouwe emotie van (ik beperk me nu even tot de relatie therapeut/behandelaar—psych.patiënt) de betreffende patiënt voortkont, niet wordt (h)erkend, niet wordt begrepen, verkeerd wordt opgevat, wordt genegeerd, wordt onderdrukt door vaak veel te hoge doseringen “rustgevende” medicatie, en zo zou ik nog wel even door kunnen gaan. En dat is buitengewoon jammer. Immers, datgene (dat is een natuurwet!) wat mensen vanuit de pure, zuivere emotie denken, zeggen en doen is ALTIJD een “boodschap” die de enige, daadwerkelijke WAARHEID zegt, probeert over te brengen aan de hulpverlener. Zoiets valt niet te theoretiseren, en dat is nu eenmaal zo!!!!!! Neem nu bijvoorbeeld de vrij recente (zeer begrijpelijke en invoelbare) vluchtpoging van Peggy vanaf de gesloten afdeling in Hoofddorp. In plaats van dit op te vatten als een “alarmsignaal” (nl. dat ze nl. al heel veel eerder naar de open afdeling had moeten worden overgeplaatst!!, dat de drukte op de gesloten afdeling alleen maar een extra belasting en veel te benauwend voor haar is, wat haar herstel allerminst bevordert!!, maar tegelijkertijd ook haar boodschap “laat me alsjeblieft naar de open afdeling in Amstelveen gaan”) werd/wordt deze vanuit de pure, zuivere emotie voortkomende impulsieve vluchtpoging van haar niet alleen maar niet goed begrepen/serieus genomen, het wordt (net als in een echte gevangenis) zelfs bestraft, niet alleen maar door haar middels sterke “rustgevende” medicatie in wezen volkomen lam te leggen, maar ook door haar gedwongen op te sluiten in een isoleercel, wat haar gevoel van machteloosheid ten aanzien van haar eigen leven en haar gevoel van zelfhaat alleen maar nog verder versterkt!! (Weliswaar in theorie, in woorden, niet bewijsbaar, maar zeker voor mensen zoals Peggy – borderliner – wel degelijk voelbaar!!) Weliswaar, bezien vanuit het standpunt van de hulpverlener en in het bijzonder van haar eerstverantwoordelijke arts/psychiater en de daarbovenliggende overheidsinstanties, een begrijpelijke reaktie, maar of het haar heeft geholpen??? Nou nee, daar denk ik heeeeel anders over!!!! Al wil ik hier wel aan toevoegen dat er m.i. nog een andere (mogelijke) wezenlijke faktor is geweest die heeft bijgedragen tot de suïcidepoging van Peggy van 31 dec. Jl. Dit laatste is echter zo persoonlijk dat ik dit, gezien de privacy,  niet op mijn website zal gaan plaatsen. Bovendien heb ik daar nog even wat tijd voor nodig om e.e.a. op schrift te zetten, om e.e.a. wat overzichtelijker te maken……

Nu eerst even tijd voor een douche….. Morgen weer een dag.

Amstelveen, 6-1-2010,

Boudewijn de Kat                    (kopie artikel ook in skydrivemap GGZ in Geest, bestandsnaam: HSPemotietheorie)

N.B> Peggy is, behalve iemand met een ernstige pschychiatrische aandoening ook nog eens hoog sensitief. Haar karakter, manier van doen en laten, manier van denken, dingen ervaren e.d., is, afgezien dan van haar suicidiaal zijn in de direkte meest confronterende zin (mijn eigen vroegere zelfhaat uitte zich destijds op een voor buitenstaanders in mindere mate confronterende manier, maar daarom niet minder schadelijk, nl. door een sterk toenemnde afhankelijkheid van alcohol), een regelrechte, vrijwel volledige kopie van “de Boudewijn in vroegere jaren”. Daarom kan ik me ook zo goed inleven in haar belevingswereld, manier van denken en handelen, e.d…..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: