Reiki als aanvullende behandelmethode voor de psychiatrie…

Jammer genoeg bestaat er in de reguliere geestelijke gezondheidszorg nog altijd een hevig verzet tegenover aanvullende behandelmethoden vanuit het “alternatieve” circuit. Dit geldt bijvoorbeeld ook met betrekking tot zoiets als Reiki. En dat is vreemd, immers deze behandelmethode is gebaseerd op het natuurkundig bewezen gegeven dat zegt: Alles is energie. Net zoals de oerknal, volgens berekeningen ca. 15 miljard jaar geleden, van waaruit ons heelal is ontstaan in wezen één gigantische explosie was van…..energie. Ons hele universum met letterlijk alles wat zich daarin bevindt is opgebouwd uit moleculen; moleculen die ieder voor zich in wezen bestaan uit energie. En zo ook de aarde zelf, en letterlijk alles wat zich op de aarde bevindt, zo ook het menselijk lichaam, inclusief de hersenen. Letterlijk alles is energie. Een vreemde gedachte? Nee, en bovendien, ook Einstein en daarnaast een aantal anderen zijn al vele jaren geleden tot deze conclusie gekomen.

Een van de meest diepliggende oorzaken van alle vormen van psychisch lijden valt simpelweg te herleiden tot een verstoring van de energiebalans in het menselijk lichaam, de hersenen daarbij inbegrepen, een verstoring van het evenwicht die wordt veroorzaakt door een overvloed aan negatieve prikkels. Wij mensen staan voortdurend (letterlijk iedere onmeetbaar kleine fractie van een seconde tussen onze geboorte en onze dood) bloot aan zowel negatieve als positieve prikkels. Wanneer het menselijk lichaam niet voldoende bestand is tegen negatieve overprikkeling van buitenaf lijdt dit tot een verstoring van het natuurlijk evenwicht tussen enerzijds positieve, en anderzijds negatieve prikkels. Maar omdat nou eenmaal geen mens op aarde precies hetzelfde is, hoeft niet ieder mens ten prooi te vallen aan psychiatrische problemen. Daarom wordt de ene mens wel ziek, en de ander niet.

Reiki daarentegen is zuiver (onvervuilde) positieve energie, die juist in veruit de meeste gevallen leidt tot het herstel van het natuurlijk evenwicht in ons energiesysteem. Zeker, de conventionele behandelmethoden hebben zeker ook een positief effekt, zeker wanneer mensen zich in een crisissituatie bevinden. Medicijnen bijvoorbeeld kunnen dan mensen een welkome ondersteuning bieden om mensen weer een duwtje in de goede richting te geven. Echter, met het d.m.v. het egobewustzijn te eenzijdig streven naar de goede dingen alléén kunnen nooit een duurzaam (d.w.z. op de langere termijn gericht) effekt geven. Toch ben ik blij te constateren dat er ook in reguliere kringen, zij het uiterst moeizaam en traag tot op heden, meer openheid begint te ontstaan m.b.t. alternatieve, natuurgeneeskundige inzichten. Ik verwacht dan ook dat dit proces van openheid zich langzaam maar zeker steeds verder en dieper zal gaan ontwikkelen in de toekomst, waardoor uiteindelijk een situatie zal gaan ontstaan dat beide stromingen als het ware een eenheid gaan vormen. Denk hierbij vooral ook aan de toenemende integratie van ervaringsdeskundigen in de psychiatrie. Een gunstige ontwikkeling die er uiteindelijk (door een wederzijdse uitwisseling van kennis) toe zal leiden dat zelfs de meest ernstige chronische psychiatrische aandoening volledig te genezen zullen zijn, niet voor een korte periode, maar voor altijd…..

Boudewijn de Kat, 12-1-2010

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: