Bijzondere avond: Explosieve, maar evenwichtige toename Bewustzijn

22 februari 2010>>  Na een kwa stemming nogal matig verlopende dag, kwam hieraan vanavond onverwachts heel veel verandering, eigenlijk nog veel meer dan ooit eerder in mijn leven tot nog toe. Datgene wat in “alternatieve” kringen ook wel het Bewustzijnsniveau wordt genoemd is bij mij in korte tijd wel heel erg veranderd vanavond. Ik heb zoiets al vele malen eerder ervaren in mijn levenslange lijdensweg, maar zo sterk, bijzonder als deze keer, nee nog nooit eerder, en het geeft ook heel veel rust en harmonie in het leven, het bereiken van datgene wat ook wel het Eenheidsbewustzijn wordt genoemd. Heel veel mensen bevinden zich, zeker voor wat betreft een groot deel van de psychiatrie, nog in datgene wat de in 1980 overleden Duitse wetenschapper Erich Fromm in zijn boeken een “primitieve staat van bewustzijn”noemt.

Het gaat me veel te ver om in details te treden en heb hiervoor heel persoonlijke redenen, maar het is wel een bijzonder positieve ontwikkeling, die me ook veel positiever denkend en –voelend heeft gemaakt. Wellicht dat ik hierover later nog eens wat meer zal vertellen in een artikel wat ik hierover hoop te gaan schrijven in een van mijn mappen op deze website. Dit komt vanwege een eigenschap die men ook wel hoogsensitiviteit noemt, wat je enigszins zou kunnen vergelijken met de gevoeligheid van een radio-ontvanger. Hoe gevoeliger een radio=ontvanger is, des te meer zwakke signalen (zenders) hij kan ontvangen; signalen die voor minder gevoelige ontvangers buiten het waarnemingsveld vallen zijn dan ineens wel, en heel sterk, waarneembaar, hoorbaar….. En, hoewel ik dat zelf niet langer meer als een probleem ervaar, dit leidt vaak ook tot inzichten die bij wetenschappers en psychiatrisch artsen, die hebben geleerd dat datgene wat in theorie geschreven staat de absolute waarheid zou zijn, geheel ten onrechte zouden kunnen worden omschreven als een “vertekend werkelijkheidsbeeld”. Mochten er mensen onder hun zijn die later, als ik wat dieper op e.e.a. inga, tot het idee zouden komen dat dingen die ik denk ireeël zouden zijn, dan zal ik daarmee evenwel niet instemmen!! (met alle respekt en waardering overigens voor hun goede bedoelingen en hun op zich begrijpelijke standpunten).

Maar ook dit zijn slechts woorden, streepjes inkt op papier, lettertekens op een beeldscherm, maar kunnen deze lettertekens in de meest letterlijke betekenis van het woord ooit een uit de voelbare ervaring voortgekomen inzicht letterlijk tastbaar, voelbaar maken m.b.t. hen die niet hoogsensitief zijn en niet over diezelfde praktijkervaring beschikken? Nee, dat is namelijk onmogelijk. Mensen zijn er veel te sterk op gefixeerd geraakt dat letterlijk alles in het leven tot in de kern bewijsbaar zou zijn, zal móeten zijn; datgene wat vanuit ons denken alléén voortkomt heeft weliswaar veel goeds teweeggebracht op onze aarde, ja zelfs tot op zekere hoogte de psychiatrie, maar door het dwangmatig verworden handelen vanuit eenzijdig theoretische zogenaamde absolute waarheden zal het – bijvoorbeeld – ook nooit mogelijk zijn om zelfs de meest ernstige psychiatrische aandoeningen effektief, dus op de langere termijn gericht, te behandelen. Zelfbewustzijn, het verder leren ontwikkelen daarvan, daarentegen wel, en ben wat dit betreft dan ook blij met de opkomst van ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie, maar het verschaft me daarnaast nog zo ongelofelijk veel andere waardevolle inzichten die ik tot voor kort voor onmogelijk hield. Maar, hierover wellicht in een later stadium meer..

Peggy mag dan, overeeenkomstig puur aardse begrippen, overleden zijn, spiritueel gezien leeft zij nog steeds. Haar energie bijvoorbeeld ervaar ik dagelijks, en heel sterk, overal om mij heen, waar ik me ook bevind. En hierbij, hoewel ik hierop nog oneindig veel verder zou kunnen ingaan, wil ik het voorlopig laten, totdat de tijd er rijp voor is om hierover verdere uitspraken te doen. Maar wel héél interessant, datgene wat ik vooral vanavond heb geleerd……..

Boudewijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: