Pogingen tot verbreding beperkte sociale netwerk sinds opname tot nog toe vrij teleurstellend…, wel positievere verwachtingen, en een boodschap richting de politiek!

Amstelveen, 19 april 2010 >> Zoals onder naaste bekenden van mij wel bekend zal zijn ben ik in oktober vorig jaar, volkomen ten onrechte (het voelde alsof ik een misdaad zou hebben begaan), door de politie opgehaald en naar de gesloten afdeling in Hoofddorp overgebracht. Dat zal ongetwijfeld, eveneens ten onrechte, een afschrikwekkend effekt hebben gehad op een aantal mensen die het zagen gebeuren of die ervan hoorden. De wijze waarop dit transport heeft plaatsgevonden is iets wat ik in het eerste gesprek met mijn ambulante psychiater van de GGZ vlak na mijn ontslag al heb aangegeven, namelijk dat er (het is overigens ook een algemene klacht van vele cliënten die ik tijdens de opname heb gesproken) door hogere, uitvoerende instanties in het geheel niet bij wordt stilgestaan wat voor een effekt een dergelijke, door hogere instanties voorgeschreven, wijze van transport (per politieauto) naar een psychiatrisch ziekenhuis kan hebben voor het sociale leven van psychiatrisch patiënten na afloop van de opname, na het ontslag! Dat is iets waarvan mijn psychiater gelukkig heeft gezegd dat ze dit zou gaan bespreken binnen het behandelteam. Op die desbetreffende dag stonden er wel tien agenten om mij heen verspreid, maar ook elders in het flatgebouw. Zeker, ze waren allemaal heel aardig (daar valt niks negatiefs op aan te merken…) en meelevend, maar toch…….

Afgezien dan van mensen uit mijn eigen familiekring, waaronder mijn ouders bijvoorbeeld, heb ik ook tijdens de opnameperiode verders in het geheel niemand, geen enkele bekende, op bezoek mogen ontvangen. Dit in tegenstelling tot mijn vorige opnameperiode in 1997 in Vogelenzang te Bennebroek, toen er toch met een zekere regelmaat bezoekers kwamen, buiten mensen vanuit de familiekring om. Ik werd toen immers naar de gesloten afdeling overgebracht per ambulance (zoals het eigenlijk hoort; is ook een vriendelijker gezicht voor anderen), in plaats van op de manier van afgelopen keer…..

Ik ben nu alweer bijna vier maanden met ontslag van de opname, en ja, op twee uitzonderingen na (waaronder iemand uit het woonprojekt en een oude bekende van een therapiegroepje uit vroegere jaren) is het ook de afgelopen vier maanden wel akelig stil hier geworden. Wel heb ik veel waardering voor hen met wie ik sindsdien telefonisch contact heb gehad, buiten de familie om. Dat neemt niet weg dat er, een enkele uitzondering daargelaten, over het algemeen, ook hier binnen het woonprojekt, (zeker als HSP’er is zoiets nog sterker waarneembaar dan bij de meeste anderen), zeker vergeleken met vroegere tijden, duidelijk voelbaar sprake is van een tamelijk sterk aanwezige afstandelijkheid van anderen ten opzichte van mij, als mens. Heb sindsdien desondanks van mijn kant gepoogd een aantal gemeenschap-pelijke aktiviteiten bij te wonen hier in verenigingsverband, maar de tijd dat ik alsmaar iedereen eindeloos achterna blijf hollen, als je begrijpt wat ik bedoel, is toch echt voorbij. Het is een leuke woning in een mooie woonomgeving, spreek zo nu en dan nog weleens mensen in de wandelgangen, maar toch, zoals mijn tante Liesbeth de Kat (voorheen woonachtig in een CW projekt in Uithoorn, sinds een aantal jaren woonachtig in het centrum van Haarlem) onlangs volkomen terecht opmerkte: “Toch, ondanks enkele positieve ontwikkelingen, Centraal Wonen is Centraal Wonen niet meer zoals in vroegere jaren, net zoals ook onze samenleving in de loop der jaren (over het algemeen) alleen maar harder, afstandelijker en onpersoonlijker is geworden…”. “Zeker nu, sinds mijn afgelopen opname”, zou ik er zelf nog aan willen toevoegen, voor wat mijn persoonlijke beleving betreft. Voor de goede orde, dit is voor mij, vanuit zuiver principiële overwegingen, maar ook om een aantal andere redenen, beslist geen reden om op zoek te gaan naar een andere woning, maar het is voor mij wél een reden om mij vooral te gaan concentreren op en bezighouden mét het verbreden van aktiviteiten en pogingen tot het uitbreiden van mijn beperkte sociale netwerk búiten CW verband om, zeker (ben inmiddels i.d. al een stuk verder gekomen gelukkig) over enige tijd, als ik nog wat verder ben gekomen in het verwerkingsproces i.v.m. een eigenlijk nog maar vrij recentelijke uiterst pijnlijke emotionele gebeurtenis in mijn leven.

Ik zie deze periode als een overgangsperiode naar andere, nieuwe tijd, een duurzame positieve toekomst in velerlei opzichten, een periode van verdere spirituele bewustwording, zeker ook voor wat mijzelf betreft. Tegelijkertijd ook een periode van het verder ontwikkelen van in mij aanwezige mediamieke- en telepatische, maar ook natuurgeneeskundige gaven (zoals bijv. Reiki en Reiki op afstand), mede voortkomend uit een positieve eigenschap die hoogsensitiviteit wordt genoemd. En, het meest bijzondere van alles is daarnaast natuurlijk ook het verder ontwikkelen en verdiepen van de duidelijk merkbare spirituele verbinding/verbintenis met Peggy, die nog altijd (sinds 13 feb. jl.) in energetische vorm aanwezig is. Dat is alleen maar prettig en allesbehalve een waanidee; dergelijke op zich begrijpelijke mogelijke gedachten van anderen houden alleen maar verband met een in wezen zeer beperkte staat van wat wel “geconditioneerd, begrensd bewustzijn” wordt genoemd, of ook wel een “slapend bewustzijn”…. Daar neig ik zelf in zekere opzichten weliswaar nog altijd toe in beperktere mate, maar toch, dit is wel, langzaam aan, aan het veranderen, mogelijk tot datgene waarvan Peggy geregeld doorgeeft dat dat iets heel moois is, namelijk datgene wat ook wel het “Al-Bewustzijn” (ofwel Kosmisch bewustzijn). Ook de huidige (en ik sta i.d. zeker niet alleen) meeste spirituele ideeën en gedachten zijn – dit hoor en lees ik steeds vaker – weliswaar erg mooi en kostbaar, maar toch ook het meest gangbare spirituele bewustzijn is in zekere opzichten in wezen ook nog een relatief “begrensde” vorm van (hoger)bewustzijn. Citaat uit een gelezen tekst: “In de niet al te verre toekomst zullen zich dingen/verschijnselen op onze aarde gaan voltrekken die ons huidige verstandelijke voorstellingsvermogen heel ver te boven gaan”. Maar hierover een volgende keer meer.

Tenslotte nog even dit… Op deze openbare website wil ik (niet zozeer vanwege mijzelf – het is nu eenmaal gebeurd – maar vooral m.b.t. andere psychiatrische patiënten in de toekomst…:) nog even iets vermelden, vooral m.b.t. de politiek (inzake regelgeving behandeling psychiatrisch patiënten) : 

 Met alle respekt voor de goede kanten van de psychiatrie en de daarmee verband houdende mede van overheidswege bepaalde regelgeving, toch protesteer ik ook langs deze weg (je weet immers maar nooit wie dit ooit nog eens leest…) met klem tegen de bijzonder ondoordachte regel dat heel veel opnamegevoelige psychiatrische patiënten tegenwoordig per politietransport worden overgebracht naar een psychiatrische kliniek. Dit laatste gaat geheel voorbij aan het feit – een vaak gehoorde klacht van patiënten die zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest – dat een dergelijk vertoon niet zelden een sterk afschrikwekkend en aldus ook een destruktief, isolerend effekt kan hebben op het sociale leven van psychiatrisch patiënten, tijdens en/of ná hun opnameperiode! Deze mensen zijn bovendien vaak, vanwege hun ziekte, toch al onderhevig aan problemen in hun sociale leven in een bevooroordeelde maatschappij! Maak het hen niet nóg moeilijker dan zij het al hebben, en denk eens op een dieperliggend dan algemeen gangbaar niveau ná, alvorens dergelijke methoden van transport als een meest gangbare wetmatigheid te creëren/te handhaven……. Bovendien, het gaat hier wel om menselijk leven, om menselijke wezens die een gelijkwaardige positie verdienen in onze wereld, niet om objecten van de maatschappij als zodanig!

(Gedachte: Heerlijk, dat lucht op! nu de politiek nog……)

 Boudewijn.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: