Interessant artikel over buitenzintuiglijke waarnemingen (o.a. telepathie), de rust lijkt teruggekeerd te zijn, aanzienlijke verbetering en aanmerkelijke stabiliteit in emotioneel welzijn, terugblik op 6 nov.2009.

Zo. 7 november 2010 > Gisteren, zes november, is het een jaar geleden dat ik werd overgeplaatst naar de open afdeling in Amstelveen, en dat was dus ook een jaar geleden dat Peggy en ik op een voor ons beiden buitengewoon pijnlijke manier afscheid moesten nemen van bijna een maand regelmatig, dagelijks samenzijn op de gesloten afdeling. Het was hart- verscheurend, maar niet alleen voor mijzelf….. Als ik de kans had gekregen had ik  daar nog een tijd willen blijven, om haar te helpen, omdat ik toch wel dingen inzake haar behandeling zag gebeuren die me ernstig bezorgd maakte . Dat tijdelijke afscheid was zondermeer hartverscheurend, en er brak vervolgens een periode aan op de open afdeling waarin ik me heel erg alleen voelde, maar ook machteloos, gevoelens die al zeer korte tijd later bovendien nog heel veel sterker werden vanwege een tijdelijke contactonderbreking per telefoon en sms. Ik slaagde er toen echter wel in een vrij hoge mate van emotioneel welzijn te bereiken, eigenlijk al vrij snel, al was deze vrij hoge mate van welzijn gedurende deze tijdelijke contact-onderbreking nog wel erg instabiel, vooral ‘s avonds…

Maar goed, momenteel ervaar ik dat de rust weer lijkt te zijn teruggekeerd in m’n leven. Het niveau van emotioneel welzijn is weliswaar nog lang niet optimaal te noemen, er is wel degelijk  een merkbare verandering in dezen gekomen, in positieve zin. Het niveau van bewustzijn bevindt zich al enige tijd, en ook vrij stabiel, doorgaans al iets bóven de buitenste begrenzingen van het conventionele, gangbare en gangbaar-spirituele bewustzijn. Ik ben daar ook erg blij mee..

Na de update van 2 november jongstleden, heb ik afgelopen ochtend weer een nieuwe update van de Website van Peggy en Boudewijn geplaatst op www.boudewijnhoogsensitief.nl . Ik wil toch proberen om er wat meer vaart achter te gaan zetten, en een aanzienlijk aantal uitbreidingen van de webiste doorvoeren, ook kwa uitbreiding van de artikelen e.d. In de loop van deze week hoop ik weer een nieuwe update te gaan doorvoeren van de site.

Gisterenochtend vroeg heb ik me aangemeld bij een hostingbedrijf voor de aanvraag tot registratie van het webadres www.wakkerbewustzijn.nl , bedoeld voor de website van Boudewijn over hooggevoeligheid, bewustzijn en borderline. Naar ik hoop zal deze webruimte in de loop van de komende week worden geaktiveerd door de webhoster. Meer informatie volgt eerdaags op deze weblogsite.

Tenslotte kwam ik op het internet nog een aardig artikel tegen over bewustzijn en buitenzintuiglijke waarneming, en ik vind het leuk om dit artikeltje hieronder even mee te nemen op deze weblog.:

(geschreven in 2007Glimlach

 

De coherentie tussen lichaam en buitenwereld (buitenzintuiglijke waarneming)

De coherentie tussen lichaam en buitenwereld heeft haar equivalent in de coherentie tussen bewustzijn en de rest van de wereld. Ook al ontvangen we informaties via onze zintuigen;ogen,oren, enzovoort voortdurende indrukken over de stand van zaken buiten ons, toch is de coherentie tussen binnen-buiten niet beperkt tot de externe waarneming door midden van zintuigelijke organen. Er zijn aanwijzigingen dat er, als het bewustzijn goed functioneert, spontaan coherentie met het bewustzijn van anderen ontstaat, buiten communicatie via de fysieke zintuigen om. Een reeks experimenten van de italiaanse medicus en herzensonderzoeker Nitamo Montecucco wijs tuit dat de elektrische aktiviteit in het voorste deel van de linker en rechter hersenhemisfeer wordt gesyncroniseerd als iemand via meditatie in een veranderde bewustzijnstoestand komt.

Bijzonder is dat de elektro-encefalograafische patronen van de linker en rechter hersenhemisfeer van een hele groep mensen met elkaar gesynchroniseerd kunnen zijn.

Bij herhaalde proeven met 12 meditanten bereikten deze proefpersonen een synchronisatie van 50 tot 70 procent van hun EEG-golven, terwijl ze in volmaakte stilte in een staat van diepe rust verkeerden, met gesloten ogen en zonder contact met elkaar.

Op basis van deze resultaten heeft Dr Montecucco de hersencoherentie verdeeld in vier graden. De laagste graad is de ”staat van disgregatie” een toestaand zonder coherentie. In die toestand is het wakkerbewustzijn niet aanwezig, zoals kenmerkend is voor ernstige degeneratie, hersendood of diep coma. De tweede graad is de ”staat van fragmentatie” deze wordt gekenmerkt door enige coherentie maar van gering niveau. Deze toestaand is kenmerkend voor depressies, ziekte of psychische crises. De derde graad is de ”staat van integratie” met een hoog niveau van coherentie. Deze is gecorreleerd met een verhoogd bewustzijn, geintegreerd weten en ervaren en fysiek en geestelijke welzijn. De vierde coherentiegraad is de ”staat van eenheid” hierbij worden de EEG patronen van de hersenen gekenmerkt door harmonische verhoudingen en zijn de voorste lobben van beide hemisferen volledig gsynchroniseerd en functioneren ze als een geheel. Volgens Montecuccois deze toestand van hersenen en bewustzijn de basis waarop zich grote sprongen in de evolutie van de mens kunnen voodoen, zowel in het cognitieve als in het sociale en spirituele domein.

Er zijn steeds meer indicaties dat , als de hersenen coherent functioneren het bewustzijn niet beperkt blijft tot signalen verbonden aan onze fysieke zintuigen.

Dit is moeilijk te accepteren voor wetenschappelijke rationele mensen die een sceptische houding aannemen tegenover buitenzintuigelijke waarnemingen maar niet voor vele traditionele culturen of traditioneel levende stammen die in hun dagelijkse leven vormen van buitenzintuigelijke waarneming ervaren.

Sjamanen en medicijnmannen zijn in staat de bewustzijntoestand te induceren warin spontane overdracht van informatie mogelijk is.

Het gaat zelfs zover dat ; niet alleen de Sjamanen maar hele stammen kunnen de bewustzijntoestand bereiken warin zij met elkaar incontact blijven, zelf als ze zich ver van hun dorp bevinden.

Zulke nieuwe fundamentele inzichten zullen ons wereldbeeld veranderen. Met de begrippen en ontwikkelingen van de kwantummechanica zal de wetenschap tot een vierdimensionale ruimtetijd van het atomaire stelsel of het golfsysteem ontwikkelen. De holografische communicatie tussen ons bewustzijn en de immense databank van het A-veld draagt nieuwe antwoorden aan op wezenlijke vragen die nadere verkenning verdienen……..wordt vervolgd.

Verspreiden:

Bron: luisa

Website: http://www.yayabla.nl

 

Een goed geschreven artikel, waaruit nog eens blijkt dat telepathie, buitenzintuiglijke waarneming geen gekkigheid is…

Groetjes van Boudewijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: