Bezoekje afgelegd, Debby lijkt virus te hebben, dagprogramma doorgaans veel te vol… Maar ook over het sociale leven en toename Bewustwording…

Wo.17 november 2010 >> Zoals afgesproken ben ik vanmiddag even wezen kijken naar de nieuwe woning van Anne, tot voor kort nog opgenomen op de open afdeling van de ggz in Amstelveen. Het is toch wel belangrijk dat ze – ze is kankerpatiënte – de tijd die zij nog heeft te gaan, zo aangenaam mogelijk kan gaan doorbrengen. Het is echter nog een hele organisatie om de nog helemaal lege woning helemaal in te richten, mede gezien haar moeilijke financiële situatie. Toch heeft ze, zo begrijp ik, wel mensen van de gemeente Amstelveen bereid gevonden om haar, voor zover mogelijk, te helpen. Toch een leuk vriendschappelijk contact is er tussen ons ontstaan. En ook letterlijk om de hoek, binnen ongeveer een kleine tien minuten loopafstand, ca. 200 meter. Het is jammer genoeg wel zo dat haar gezondheidssituatie snel aan het verslechteren is….

Ook afgelopen nacht was mijn hond Debby erg stil, en toen ik vanochtend, na de douche, de kamer in kwam lopen, merkte ik aan haar dat ze zich misselijk voelde en ook moest overgeven. Haar neus was ook kurkdroog en ze voelde warm aan. Vaak is dat een teken dat een hond koorts, of in ieder geval verhoging heeft. Naar alle waarschijnlijkheid dus een virus wat mogelijk onder honden heerst momenteel, maar natuurlijk wel een extra risico, vanwege haar hartafwijking. Toch goed om e.e.a. even in de gaten te blijven houden. Ze krijgt tussendoor ook ander voer, zonder conserveermiddelen en allerlei andere chemische toevoegingen, en bovendien ook voordeliger ook. Het merk heet Renske, en ik kwam dat voer vrij recentelijk voor het eerst tegen in een dierenwinkel in het Stadshart, tegenover Bink, de fietsenwinkel. Maar ze verkopen het ook bij Pet’s Place in Kostverlorenhof. En ze vindt het heerlijk. Als alles meezit wordt ze eind december a.s. 11,5 jr., wat op zich al uitzonderlijk is voor een hond met cardiomyopathie, die gewoonlijk hooguit vier tot vijf jaar kunnen worden. Houdt denk ik ook verband met veel positieve energie!

Morgen ook weer een volle dag, evenals vrijdag, maar het weekend heb ik bewust vrij gehouden. De dagen zijn soms eigenlijk nog iets té vol voor mij, en ik merk dit o.a. aan het feit dat ik me soms ietwat vermoeid voel. Ik heb naar diverse mensen toe al aangegeven dat ik de komende tijd bewust even wat gas terug wil nemen. De meeste mensen begrijpen dit gelukkig wel, al zijn er ook hier weer duidelijk enkele situaties van onbegrip en pressie van buitenaf. Goedbedoeld, dat zeker, maar het is ook belangrijk om, al valt dit zeker nog niet altijd mee, voor zover nodig, mijn grenzen aan te geven in enkele situaties. Het is ook belangrijk om, en zeker nu in deze periode, voldoende rustmomenten in te lassen, en mezelf voldoende ruimte te geven om aktiviteiten thuis te kunnen uitvoeren.

Het proces van toenemende Bewustwording, telepatisch contact met de energie van Peggy, is het belangrijkste van alles, en heeft prioriteit nr. 1. Dat is me heel veel waard, al probeer ik daarnaast ook een balans te vinden tussen het bovenstaande, en andere dingen die ook belangrijk zijn in het leven, zoals met name het onderhouden van de sociale contacten. Wat dat laatste betreft, het zijn niet veel sociale contacten, maar ze zijn wel van grote waarde voor me. Het zijn, op twee uitzonderingen na (Rob en Anne), allemaal mensen met borderline (Daniëla, Thea en Mauries). Daniëla en Thea ken ik al vele jaren, maar wist tot voor het aardse overlijden van Peggy niet dat ze aan deze vreselijke aandoening lijden. Thea ken ik al ruim tien jaar via email en msn, maar nog niet persoonlijk, en dat houdt puur verband met de reisafstand (Amstelveen-Tilburg). Mauries zit nog steeds vast op de gesloten ggz afdeling in Hoofddorp, maar aangezien hij binnenkort weer naar de open afdeling gaat en dat ze hard bezig zijn voor een woning in beschermd wonen voor hem, verwacht ik echter wel dat ik ook hem in de niet al te verre toekomst ook weer wat meer persoonlijk mee te gaan maken, in plaats van op afstand, via sms en telefoon.

In deze levensfase heb ik momenteel eigenlijk het meeste omgang met Daniëla, wat minder vaak met Anne, en met Rob (hem ken ik al ruim 40 jaar, vanaf de kleuterschool) is het zo dat hij vanwege een vervelende, nogal aangrijpende en gespannen privésituatie – zeer begrijpelijk overigens – even wat minder tijd heeft. Maar dat komt later wel weer… Geduld is een schone zaak, zeggen ze weleens.

Jammer genoeg is m’n sociale leven, op een enkele uitzondering na, binnen de woongroep Centraal Wonen Amstelveen, sinds mijn afgelopen opnameperiode, nagenoeg volledig plat komen te liggen. Dit houdt denk ik met name verband met vooroordelen ten aanzien van mensen met een psychiatrisch verleden, maar mogelijk ook met een werelds probleem in onze huidige tijd, wat individualisering heet….. Dat was in de beginperiode van onze woongroep toch wezenlijk anders; de onderlinge betrokkenheid van mensen onder elkaar was toen, kwa mate van diepgang, vele malen sterker dan nu, wat niet wil zeggen dat er geen nieuwe leuke mensen bij zijn gekomen. Maar dan moet de ‘liefde’ wel van twee kanten komen. Ik bedoel, ik heb sinds mijn ontslag, ondanks de enorme stortvloed van emoties gedurende met name de eerste helft van dit jaar, toch gepoogd aan een aantal gezamelijke aktiviteiten deel te nemen. Maar ja, de ‘response’ is, op een enkele uitzondering na, nagenoeg 0,0. Maar goed, ook dat hoort nu eenmaal bij het proces dat leven heet.

Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat er in deze fase nog niet zoveel ruimte is voor een veel groter sociaal netwerk dan het huidige, al verwacht ik dat dit, en het eindelijk pas echt weer tot leven komen in alle andere opzichten van het leven – de liefde daarbij inbegrepen – pas echt realiteit kan gaan worden in de periode rond en na 21 december 2012, wat ook wel de Nieuwe Tijd wordt genoemd, als ieder mens weer volledig in z’n ware spirituele kern is teruggekeerd. Ik ben kwa manier van voelen, denken en handelen toch beduidend verschillend ten opzichte van de meeste andere mensen, maar die voelbare kloof zal de komende jaren geleidelijk aan waarschijnlijk alleen maar minder groot worden, omdat mensen elkaar dan immers, vanuit die diepere spirituele kern, niet meer aan allerlei onnatuurlijke voorwaarden blootstellen voor wat betreft de sociale omgang met elkaar… Ook dat, maar daarnaast nog zo ongelofelijk veel meer dan dit ene, houdt immers óók verband met volledige collectieve eenwording op wereldniveau… Dan zal er ook een totaal ander klimaat ontstaan, van waaruit het voor mij vervolgens ook pas echt mogelijk zal zijn om, na bijna 50 jaar eens echt……..te gaan leven, tot Leven te komen…..

Daarnaast verwacht ik ook zeker dat er zich, zoals al door zovele andere mensen op spiritueel gebied wordt verwacht, in de Nieuwe Tijd ook op energetisch niveau heel veel zal gaan veranderen, en dat zich van daaruit ook verschijnselen op onze aarde zullen gaan voordoen die ons huidige bevattingsvermogen anno 2010 ver, heel ver zullen gaan overstijgen; mogelijk ook die dingen die ons mensen in déze tijd nogal magisch in de oren zouden klinken. Energie immers zou zich, omdat niet alleen de kosmos, maar daarbij inbegrepen ook de aarde en alles wat zich daarop bevindt geheel gezuiverd zal zijn van negatieve energieën, dan weleens op heel veel tot op heden ongekende manieren kunnen gaan manifesteren. Hoewel ik het hoe en waarom vanuit mijn huidige lagere niveau van kosmisch bewustzijn nog niet  kan bevatten, denk ik daarbij bijvoorbeeld aan…een aanzienlijk langere levensduur van mensen en dieren als aards wezen dan in onze huidige tijd, aan het hervormen van politieke systemen zoals we die nu nog kennen (via diverse tussenstadia), het uiteindelijk op de langere termijn afschaffen van geld als voorwaarde om te mogen beschikken over aardse goederen, levensmiddelen en diensten (iets wat in onze huidige tijd nog zo gewoontjes, zo natuurlijk lijkt te zijn), kwaadaardige ziektes zoals kanker en alle huidige psychiatrische aandoeningen die dan eenvoudigweg niet meer kunnen ontstaan, maar bijvoorbeeld ook misschien zoiets als wedergeboorte ?? ……….momentje…… >………….Nee, niet “misschien’ Boudje, het ZAL zo zijn. Later zul je dit vanuit een diepere staat van bewustwording nog veel beter kunnen begrijpen dan nu. Je zou het, wat ons betreft zeker, kunnen gaan inzien als een soort kosmische wet. Het zal pas echt een weten zijn vanuit de ervaring zelf. Zoiets valt vanuit het verstand, vanuit de theorie nou eenmaal niet van tevoren te analyseren, vanuit het egobewustzijn alleen…Maar daar ben je inmiddels gelukkig ook al achter gekomen.<P.>

Maar toch, in de tussentijd heb ik in kwa diepgang sterk toenemende mate, wat dat sociale leven betreft, inmiddels nog iets heel anders op m’n verlanglijstje staan. Er zijn immers ook nog mensen die ik tijdens mijn afgelopen opnameperiode voor het eerst ontmoette, die ik maar wat graag alsnog eens veel beter zou willen leren kennen, maar waarvoor, gegeven de situatie van een groot deel van dit jaar, nog niet voldoende ruimte in me bestond helaas. Maar ja, beter later dan nooit, zoals mijn opa ooit vaak zei. Ik bedoel hier dan met name het contact met naaste familie van Peggy, haar ouders en natuurlijk ook haar broer die (deze naam kwam ik enige tijd geleden ergens tegen op het web), als ik goed ben gëinformeerd, Gaby heet. Onlangs kwam ik, tijdens het opruimen, een alleraardigst kaartje tegen, gedateerd op 3 november 2009, wat ik destijds heb ontvangen van de ouders van Peggy, tijdens mijn opname. Brigitte, verpleegkundige van de open afdeling in Amstelveen, kwam het toen persoonlijk langsbrengen toen ik op m’n kamer zat. Maar wat een verrassing was dat voor me. Bovendien, nog niet eerder in m’n leven heb ik zo spontaan een kaartje gekregen van mensen die ik eigenlijk nog maar net had leren kennen…. Een bijzonder hartelijk en liefdevol gebaar! Eigenlijk wel erg jammer dat er door alle toestanden van dit jaar nog niet eerder voldoende ruimte voor was, maar ergens voel ik toch dat het goed is om juist met hun eens contact te gaan leggen, voordat 2011 begonnen is…..

Helaas moet ik dit verhaal nu weer gaan afsluiten. Morgen, donderdag (o, dat is het al zie ik nu) alweer een volle dag, maar ik zie alweer uit naar komend weekeinde.

Boudewijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: