Innerlijke harmonie, grenzeloze onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid.

Za.11 december 2010 >> Daarnet even een ritje met de auto gemaakt, heel relaxed en bevangen door een zeer diepe staat van ontspanning, van Rust en een volledig (tot in de diep mogelijkste kern) staat van leven in en vanuit het hier en nu, zonder mezelf te onderwerpen aan toekomstgerichte schijnzekerheid. Met dit laatste bedoel ik het volgende: Al rijdende, niet vlak van tevoren (handeling vanuit het egobewustzijn) denken Ïk moet een doel hebben, een reisdoel, maar bijvoorbeeld ook: Ik zal hier of daar eens links of rechts afslaan. Nee, deze manier van autorijden bevalt me veel beter! Rust, maar dan ook echt Rust, met hoofdletters gegeven; een geestesteoestand die in de Nieuwe Tijd IEDEREEN deelachtig zal gaan worden…

Voor m’n gevoel duurde dat ritje, in de positieve betekenis van het woord, wel een halve middag, maar toen ik weer thuis kwam en ik op de klok keek was er slechts een half uurtje verstreken… Hele mooie ervaring bovendien…, in een andere dimensie van tijd, in een diepgaande staat van rust verkerend. Eindelijk, net zoals dat vorig jaar november en december al zo was, een blijvende terugkeer in een staat van wat ook wel androgynie wordt genoemd, een volledig harmnonieuze band en evenwicht tussen de in ieder mens aanwezige mannelijke en vrouwelijke pool… In de uurtjes net vlak voordat ik van huis werd opgehaald bij mijn afgelopen opname ontstond er heel eventjes een situatie waarin die mannelijke pool obsessief oververtegenwoordigd was geraakt. In alle jaren voorafgaand aan mijn afgelopen opnameperiode bij de ggz was juist de vrouwelijke pool oververtegegenwoordigd.

Tijdens een bezoekje aan de afhaal chinees een leuk gesprekje met mijn tante uit Haarlem die me belde. Na afloop daarvaan een zeer gezonde, natuurlijke kortstondige diepe, diepe uit ontroering voortkomende emotie en een ervaren van een eveneens diep ervaren van onvoorwaardelijke vergevingsgezindheid ten aanzien letterlijk van alle vormen van leed de me in 47 jaar tijd zijn bezorgd. Behalve een zeker manspersoon die verantwoordelijk was voor hetgeen Peggy was overkomen. Wraaklustige gevoelens? Nee, allesbehalve dat, maar mocht ik hem ooit nog eens tegenkomen, dan zou ik hem allereerst gedurende enige tijd  recht in de ogen aankijken, verdrietig, maar teglijk ook zeer indringend, en hem, zo ook bij een mogelijke nieuwe ontmoeting…………… volledig negeren. Hij is een incarnatie van (…emotie…).. de Duivel zelve, maar ook ongeneeslijk ziek. Hij wordt de eerste, maar tegelijk ook enigste en allerlaatste bordeliner in de Nieuwe Tijd en daar uiteindelijk ook letterlijk aan ten onder gaan. Dit, ene , en nog zovele andere dingen daarbuiten, een vorm van waandenken? Nee, hoewel, vanuit hun aangeleerde visie, weliswaar begrijpelijk, de psychiatrie is wat voor wat betreft dit soort van ideeën…in de war, en heel erg ook!! Dit is geen oordeel, maar een conclusie, en sta daarin ook zeker niet alleen! (zie bijv. ook www.mindrights.nl ).

Natuurlijk, er zouden mensen kunnen zijn, met de beste bedoelingen (dat zeker!), die, dit gelezen hebbende, sterk geneigd zouden kunnen zijn om…..de ‘hulpverlening’ in te schakelen. Uit onwetendheid m.b.t. het ‘onbekende’  weliswaar, maar ze zouden zich dan onbewust ook plaatsen boven het wezen van de ander, mij dus in dit geval, zo Heilig als wij mensen zijn gaan vertrouwen in de loop van vele vele jaren, in de wetenschappelijke visie alleen, waarin bewezen schijnt te zijn dat al datgene wat buiten regulier wetenschappelijke rationele kaders valt, een leugen zou zijn. Maar goed, deze inzichten zijn aan het veranderen in positieve richting. Maar toch, als mensen er (maar dit geldt evenzeer ook voor andere situaties en individuele gevallen), wanneer zij die neiging in zichzelf voelen opkomen, eerst eens zouden beginnen om eerst eens in gesprek met ( in dit geval) mijzelf te gaan, alvorens zich tot anderen te wenden, dat zou al een klein stapje in de goede richting zijn. Ik vind het niet prettig als mensen, al is het dan met de beste bedoelingen, over me heen lopen in voorkomende situaties; het is uitermate kwetsend, een teken van onbegrip, een terecht gevoel niet serieus te worden genomen, maar ook een indirekte ontkenning van de Werkelijkheid zoals ik die zelf ervaar. De per individu verschillende werkelijkheid zit in ieder mens zelf. Deze valt nu eenmaal niet te rationaliseren vanuit het egobewustzijn alleen. Het is een zuiver weten vanuit de ervaring zelf, vanuit een kosmische, oftewel universele werkelijkheid, universeel bewustzijn, wat uiteindelijk iedereen deelachtig zal gaan worden (openings-videoclip www.wakkerbewustzijn.nl).

De ex van Peggy heeft z’n doel niet bereikt, oftewel ze IS niet gesprongen vanwege haar Borderline. Sterker nog, ze was, toen het tijdens mijn busreis terug naar Amstelveen na afloop van mijn laatste bezoekje aan Peggy in Hoofddorp van 27-12-2009, in enkele seconden tijd ineens volledig hersteld vanuit die Lijdensweg!! Al was het wel nodig om haar een handje te helpen, toen ik, op een zeker moment tijdens mijn opnameperiode op de open afdeling in Amstelveen, reiki op afstand op haar ben  gaan toepassen, wetende (had ze me tijdens een eerder bezoekje letterlijk verteld) dat ze daar heel erg voor open stond en voelend dat ze daar ook heel erg naar snakte. Al enkele dagen later begon ze te herstellen, toen ze me op een gegeven moment opbelde en me, met en vanuit een diepe uit ontroering voortkomende emotie in haar stemgeluid voor de eerste keer vertelde: “Weet je Boudewijn…ik vind mezelf best wel heel erg lief”. Maar dat bleef niet voor een keer, nee, ieder gesprek weer opnieuw!

Hetzelfde is ooit ook bij mijzelf gebeurd, in de jaren ’90, toen ik op het nippertje werd bevrijd uit de hongerdood, 54 kg. licht, muurvast zittende in een zeer vergevorderd stadium van anorexia. Een oud bewoonster van ons Centraal Wonen projekt, Mieneke (overleden tijdens m’n eerste opnameperiode in Bennebroek in 1997), is toen (zoals ik later ontdekte) ook reiki op afstand op mij  gaan toepassen, waarna ik op een zeker moment, letterlijk in een nacht tijd, volledig en duurzaam was hersteld vanuit dat Lijden. Ik was toen door omstandigheden ook enige tijd NIET onder behandeling bij de GGZ! Ik bedoel maar….

Dat Peggy volledig was hersteld bleek ook wel uit de vele vele vele gesprekken de we in de periode 27- t/m 30 december 2009 per telefoon, maar ook langs telepatische weg, met elkaar hebben gehad. Een heel ander mens, totaal anders, en ook met heel veel humor. Ook zij was weer volledig een met het hier en nu; een staat van zijn waarin mensen ook geen angst voor de toekomst meer kunnen hebben bijvoorbeeld…. Zij is niet gesprongen vanuit haar ziektebeeld, wat toen immers al dagenlang volledig was hersteld, maar vanuit een puur rationele (vanuit een staat van universeel, ofwel kosmisch bewustzijn, die letterlijk onmeetbaar hoger ligt dan een gangbaar zuiver rationeel, wetenschappelijk bewustzijn) andersoortige overtuiging, een nieuw leven na de dood.

Ze is gestorven…….(emotie)…..uit onvoorwaardelijke Liefde…. om later weer terug te keren als mens in dezelfde gedaantevorm als waarin ze was heengegaan, voor mij, om via de huidige tussenfase in de vorm van een onzichtbare, maar wel duidelijke en ongeloofelijk krachtige voelbare bron van positieve energie later weer terug te keren als mens en om vervolgens alsnog samen weer aan een nieuw leven te kunnen beginnen… Wedergeboorte onmogelijk? Het gebeurt al, zoals ik dat onlangs met eigen ogen kon zien in een documentaire op het digitale televisiekanaal Spirit 24. Logisch. Er voltrekken zich, met z’n allen op weg zijnde na de Nieuwe Tijd (volgens berekeningen 21-12-2012 en de periode erna) ook op energetisch niveau allerlei veranderingsprocessen, ofwel, zoals ik dat enige tijd las in een boekje van een ervaringsdeskundige, “Er zullen zich in de niet al te verre toekomsten dingen en verschijnselen op onze aarde gaan voltrekken die ons huidige bevattingsvermogen verre te boven zullen gaan….”.

Maar haar huidige vorm een energie is dit contact met  Peggy al zeer bijzonder, maar ook geneeskrachtig; een onmetelijk sterke bron van positieve energie  die er uiteindelijk ook toe leidde dat (al was ik me daar eerst in het geheel niet van bewust; ze maakte me er op laatst van bewust langs telepatische weg),  ze in haar huidige vorm erin slaagde mijzelf geheel te bevrijden vanuit de beginfase van een proces wat bij mij eerder dit jaar uiteindelijk ook tot borderline zou hebben geleid…

Toen het later weer tot een terugval kwam bij mij was ik imiddels ook zelf weer een stukje verder op weg in de richting van de onderste lagen van het onbegrensde universele bewustzijn, en dacht toen op een gegeven moment (gaf ze al aan langs telepatische weg: Boudje, je kunt het nu ook zelf), waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan. Ik bedoel, wij mensen leren in onze huidige tijdperk nog altijd dat wij altijd maar tegen alle problemen, en dus ook met betrekking tot geestelijke problemen, kunnen, ja zelfs Moeten vechten vanuit het egobewustzijn alleen, in de illusie v erkerend dat van daaruit een duurzaam herstel van problemen kan worden gerealiseerd; en zoiets kost bovendien bergen, bergen energie, die mensen met een ernstig geestelijk probleem vaak toch al niet meer of nauwelijks hebben. Ik heb ne toen volledig gaan overgeven aan de aan het proces borderline ten grondslag liggende diepe diepe emotie, deze tot in m’n tenen ondergaan, van waaruit uiteindelijk een duurzaam einde is gekomen aan deze lijdensweg….

Peggy omschrijft zichzelf als een godin van de liefde; een titel die ze dan ook meer dan waardig is!

Maar nu nog even de hond uitlaten en een avondje van totale, volledige rust, denk ik. Wel vanavond of anders morgen, nog even een enkel klein, maar tegelijkertijd ook zeer groots detail toevoegen aan de startpagina van Website van Peggy en Boudewijn op www.boudewijnhoogsensitief.nl .; een, muzikaal, maar vooral inhoudelijk gezien, ontroerend mooie videoclip van YouTube, dan wel datzelfde nummer, rechtstreeks van de cd afkomstig waarop dat nummer staat, van Carly Simon. Deze clip start automatisch, bij het raadplegen van de website.

Hartelijke groet aan iedereen,

Boudewijn



Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: