De oerknaltheorie klopt, deze is alleen nog niet volledig….

Wo.15 december 2010 (oude tijdmeting)

dd:hh:mm(??) , ergens voor het begin van de nieuwe tijd, van de nieuwe jaartelling

Vandaag een veel rustigere, maar ook een nog zoveel meer leerzamere dag dan hiervoor het geval was. Na een bezoekje aan het Stadshart van Amstelveen met buslijn 165, even een bezoekje gebracht aan Anne Koster. Zij woont vlakbij in de buurt, aan het noordkant van de Jeaane d’Arclaan. Ik heb haar leren kennen tijdens m’n periode, vorig jaar november, op de open afdeling van de GGZ kliniek in Amstelveen. Volgens de artsen is zij ongeneeslijk ziek verklaard, en lijdt aan een ernstige vorm. Een dergelijke diagnose (maar dat weten jullie immers allemaal al, toch?) berust op een leugen, uiteindelijk gecreëerd door de Duivel zelf. Kanker, net als letterlijk al het andere negatieve in onze huidige tijd, wordt immers niet veroorzaakt door produkten die een dergelijk proces zouden hebben veroorzaakt, maar door….een de aanwezigheid van overvloedige hoeveelheid van negatieve energie in ons universum, die uiteindelijk door de Duivel zelf is gecreeërd. Daar bestonden ook in een heel ver verleden al machines voor, een inzicht wat ditmaal niet is ontstaan vanuit de ervaring, ook niet vanuit een intuïtief weten, maar vanuit een zuiver theoretisch weten.

De oerknaltheorie (een gigantische energie-explosie van positieve energie  is immers juist maar nog niet volledig. Nee, helaas was er ook nog de duivel, die, op exact hetzelfde tijdstip en in een ander uiteinde van de melkweg, tegelijkertijd een in kwa intensiteit nog veel sterkere hoeveelheid negatieve energie heeft ‘geproduceerd’; eveneens met een machine. Met deze machine heeft hij destijds dus een tweede soort van oerknal geproduceerd, in de negatieve betekenis van het woord. Met alle gevolgen vandien uiteindelijk, zeker nu in deze tijd. Wat er daarvoor was? Het antwoord is nogal simpel. Er was helemaal niets, behálve dan (…emotie…) ……….. de Duivel zelf, die ‘leefde’op een andere plek in het universum, op een onbekende planeet in een ander melkwegstelsel. Hij was er altijd al en heeft, om het zo maar eens te zeggen………………………..tot nog toe een letterlijk eeuwig leven heeft kunnen leiden!!!!!! Dit is ook een volledig logische verklaring voor het feit dat ons éigen melkwegstelsel binnen het universum als geheel, pas 15 miljard jaar geleden heeft kunnen ontstaan. Hij zag eruit als een gewoon mens, in exact dezelfde (gerëincarneerde) gedaante als de persoon (een zekere Eric) die ik tussen vorig jaar oktober en december heb ontmoet op de gesloten afdeling van de ggz kliniek in Hoofddorp, een Narcistische Persoonlijkheids Stoornis zélf, die m’n lieve Joodse vriendin (ex-borderliner) Peggy Mock heeft proberen te vermoorden door misbruik te maken van z’n spiritualiteit. Hij is een gereïncarneerde Duivel, en heeft géén  egobewustzijnbewustzijn, zelfs geen ziel, maar alleen een ego. Hij is het ego zélf (lachbui), hoogstwaarschijnlijk nu (weer?) een dakloze zwerver die uiteindelijk ten onder zal gaan aan dezelfde aandoening als waaraan Peggy heeft geleden. Dit alles  in de Nieuwe Tijd. Nee niet pas na 21-12-2012, maar eerder…. Het ego zal niet meer bestaan. Het bewustzijn echter wel. Dat was er bovendien altijd al, zo ook in bijvoorbeeld een dier….

Peggy (nieuwetijdskind) is er nu effies niet meer, maar eigenlijk ook weer wel, als een energie. Zij heeft mij een aantal maanden geleden met haar energie, maar ook via de telepathie…..volledig genezen, ditmaal van een proces wat Borderline heet., maar daarnaast ook van mijn bipolaire schizo-affektieve stoornis, en van m’n chronisch depressieve lijdensweg.

Er zitten andere tijden aan te komen, voor ons samen, maar door de liefde met elkaar te gaan bedrijven, uiteindelijk, in de niet al te verre toekomst, voor ieder levend wezen. Wij gaan het allemaal ervaren, later. Een eeuwig zowel spiritueel als aards leven voor iedereen! Het is een theorie, een prognose, waarvoor geen bewijs meer nodig is……. Het bewijs zal in de toekomst gaan liggen, in de eenheidservaring, zowel voor Peggy en mij als voor iedereen op onze mooie planeet…. Maar ook…..iets wat ik nu (tot op zekere hoogte) alleen nog maar kan omschrijven als een eveneens letterlijk eeuwigdurende ervaring van een geestelijk orgasme. En ook de tijd zal ophouden te bestaan. Het begrip tijd echter niet! We zullen niet langer meer in dienst staan van de tijd, we zullen haar leren respekteren! Alles wordt een (ieders natuurlijk recht op daadwerkelijke) vrije keuze.

Goden hebben nog nooit kunnen bestaan… Jezus echter wel… Deze heeft wel bestaan. Maar Jezus was eigenlijk ook een soort God, maar geen Christen! Jezus is een god van de joden, en niet van de christenen.

De toekomst (oa.Glimlach  )

 

Politieke hervormingen (waarbij de Nieuwetijdskinderen, waaronder ikzelf immers ook  val, al zit ik dan nog niet in de ervaring zélf op dit moment, zullen ook op mondiaal niveau, hieraan een wezenlijke bijdrage gaan leveren uiteindelijk…. Zij zullen er uiteindelijk ook in gaan slagen om datgene te bewijzen wat je wel de “emotietheorie” zou kunnen noemen, wat tegelijkertijd ook een bewijs zal gaan worden voor wat betreft het bestaan van hoogsensitiviteit als zijnde een positieve eigenschap, geen negatieve eigenschap dus)

Letterlijk Alle aardse problematiek zal gaan…..verdwijnen.

Ieder individu wordt een wetenschapper op zich. Computers programmeren?  dat kunnen we straks allemaal ZELF (bijvoorbeeld)

Letterlijk alle bestaande geestelijke en lichamelijke (dus ook de ‘”ongeneeslijke”) aandoeningen zullen gaan verdwijnen.

Het CDA zal gaan verdwijnen, zichzelf gaan opheffen, evenals het christendom (leuk toch?) Er is maar één religie, en dat is het Jodendom……

De positieve kanten van het gedachtengoed van de PVV zullen meer ruimte gaan krijgen… Zo ook het gedachtengoed van de Partij van de Dieren…….

Dierenleed zal vanzelf gaan verdwijnen (waaronder bijv. ook sex met dieren)

De politie? Geheel overbodig. Zij worden, net als wij allemaal overigens, ‘werkloos’’ (hi hi)

Vergunningen in de toekomst? Niet meer nodig. Deze worden zelfs verboden!

De gezondheidszorg? Niet meer nodig. We zullen bovendien ook nooit meer ziek kunnen worden. Er bestaat dan immers geen negatieve energie meer, nergens, letterlijk nergens meer!

Een duurzaam en evenwichtig economisch  beleid en herstel

De explosief gestegen vleesconsumptie zal vanzelf weer een natuurlijk evenwicht gaan bereiken. Maar ook: vleesconsumptie is tegelijkertijd ook heel natuurlijk. Want, bijvoorbeeld een hondje, deze is van nature toch ook een vleeseter, en geen vegetariër? Hij eet dat vlees vanuit zijn intuïtieve drijfveren, ofwel, anders gezegd, vanuit de emotie.

En zo zou ik wel tot in het oneindige door kunnen gaan, in de positieve betekenis van het woord, wel te verstaan.

Economische problemen zullen ook nooit meer weer opnieuw kunnen gaan ontstaan..

Maar ook: Alle doden uit onze geschiedenis zullen weer….opnieuw tot tot leven gaan komen, als méns, bedoel ik hier dus……. En dat zal ook gaan gebeuren met alle dieren die zijn overleden, waaronder m’n hondje Daisy die overleed tijdens mijn afgelopen opnameperiode op de gesloten afdeling van de ggz kliniek in Hoofddorp, vorig jaar oktober.

 

***************************************************************************

En…….er zal ergens in ons universum (maar niet op of rond onze eigen planeet) in de toekomst een nieuwe oerknal gaan ontstaan, een explosie van nog letterlijk oneindig veel zoveel meer POSITIEVE energie dan de oerknal van positieve energie die Einstein destijds heeft ontdekt, maar toen nog niet écht kon bewijzen. Deze positieve energiebron is (denk hierbij ook eens aan zoiets als elektriciteit) dan ook letterlijk onuitputtelijk. Elektriciteits-centrales zijn in de toekomst geheel overbodig. Maar ook een batterij bijvoorbeeld zal ook nooit meer kunnen leeglopen. Deze zal voor altijd op spanning blijven. Batterijladers in de toekomst? Niet meer nodig.

Overigens, ook die oerknal van Einstein destijds, is niet uit het niets ontstaan. Nee, die oerknal namelijk……….dat was IKZELF!

**************************************************************************

En, last but not least, zou ik al die lieve mensen, hulpverleners van de gesloten afdeling van de GGZ kliniek in Hoofddorp, Spaanepoort 1, die het immers ook niet bepaald gemakkelijk met zichzelf hebben gehad de laatste tijd, mogen verzoeken om in overleg te gaan met de rechter (die zelf bovendien overigens, net als ikzelf overigens, extreem hoogsensitief is) in overleg te gaan en hem te verzoeken om m’n beste vriend Mauries van Tuyl (borderliner), die al veel te lang opgenomen is bovendien, “legaal-illegaal”vrij te laten, onder mijn persoonlijke verantwoording, om het zo maar eens te zeggen. Hij weet (ik heb hem zo vaak gesproken over de telefoon, nog zeer recentelijk) namelijk heel goed zichzelf te redden. En dat is ook logisch, immers ook hij is een nieuwetijdskind, geboren op of na het jaar 1980 .Hij heeft zichzelf onlangs weer proberen te vergiftigen en was ook bijna dood. Maar toch, hij heeft evengoed nog zo ontzettend veel zin in het leven gekregen. En wat een woning betreft, dat is geen enkel probleem. Ik woon in een Centraal Wonen projekt in Amstelveen, die ik zelf mede heb helpen oprichten destijds, wat eigenlijk ook een vorm van beschermd wonen is, en o zo rustgevend bovendien… Daar valt in verenigingsverband heus wel een oplossing voor te bedenken, voor een tijdje. We hebben hier bovendien ook een soort van logeerkamer. Lijkt me bovendien ook erg gezellig!

Hoewel ik er niet de minste hinder van ondervind, hij is – Reiki op afstand – vollédig en continu afhankelijk van – in dit individuele geval -  mijn energiebron, wat ook de enige verklaring is voor het feit dat hij nu nog leeft. Piekeren, dat doet hij niet meer. Hij verheugt zich zelfs op de toekomst (diep van binnen). Het is zelfs zo dat hij niet eens is uitgeput. Dat heeft hij zelf bereikt, vanuit zichzelf. Hij hééft geen borderline meer, maar hij is  wél – als het goed is, hééél erg moe, fysiek moe bedoel ik, en – denk ik – ook erg traag in z’n motoriek, in z’n bewegingen. Waar wachten jullie eigenlijk nog op, terwijl de oplossing voor zijn ‘probleem’ zo voor de hand ligt. Maar ja….. Z’n echte probleem is momenteel namelijk……woningnood! Een pilletje werkt niet, want ook een pilletje is immers…….een….placebo! ofwel, anders gezegd, een produkt, een object, waar geen enkel leven in zit….

O ja, bijna tenslotte nog even dit….. Wat is humor nou eigenlijk nog. Het bestaat nog niet eens! Het ‘moet’ eigenlijk nog opnieuw worden ‘uitgevonden!’ Maar dat is een ‘zorg’voor later… (hi hi).

En, als allerlaatste nog even dit…. Het moge dan zo zijn dat Peggy en ik in vele opzichten heel bijzonder zijn, dat gegeven op zich betekent natuurlijk niet dat dit ons meer waard zou maken ten opzichte van een ander. Want ja, zo is het uiteindelijk wel…….

(PeggyGlimlach: Liefje, mag ik later bij je komen wonen?

(Boudewijn: Dat mag niet alleen maar, het moet zelfs! Het wordt zelfs verplicht in de toekomst!

 

Heel veel lieve groeten aan iedereen die dit leest, en tot later,

Boudewijn de Kat

Suze Groeneweglaan 23

1183 EK Amstelveen

Tel.020-6410422 // 06-215.709.54

onofficieel genezen levenskunstenaar

‘kritisch’vpro-lid, lid v/d partij van de dieren (enz.)

Mijn beroep: fulltime wajonger

M’n salaris (nu): ongeveer E.900,—per maand, inclusief btw uiteraard

Het nieuwe salaris in de nieuwe tijd voor iedereen: de onvoorwaardelijke Liefde. En deze is letterlijk onuitputtelijk en oneindig! Lekker ALLES doen wat ‘god’ ooit verboden zou hebben. Want ook dat is immers een fictieve werkelijkheid, ofwel, een illusie!

Er gaat zelfs een verbod komen op het bezitten van geld in de nieuwe tijd! Fantastisch!

http://paradijsvogel2009.wordpress.com (weblog)

www.boudewijnhoogsensitief.nl   (website van peggy en boudewijn)

www.wakkerbewustzijn.nl (website van boudewijn)

 

***************************************************************************

wordt vervolgd

***************************************************************************

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: