Veranderingsproces gaande, toekomstige aktiviteiten en wensen/verlangens…(deel 1)

Woensdag 11 mei 2011 >> Vandaag een kwa stemming weliswaar vrij gematigde dag, maar toch in het kort wat nieuwtjes. Mijn opstelling naar buiten toe wellicht iets te defensief?, was vandaag een van de vragen die door mijn hoofd gingen. Met betrekking tot een aantal kwesties is dat ongetwijfeld iets waar een grote kern van waarheid in zit, aan de andere kant is het wel zo dat er dingen/gebeurtenissen van recentelijke en minder recentelijke aard zijn waar ik best wel grote moeite mee heb op een nogal emotionele manier. Waarmee ik alleen maar probeer te zeggen dat ik enerzijds wel begin in te zien dat m’n aanvankelijke boosheid omtrent een aantal kwesties zeker wat overtrokken is geweest in het verleden, en dat het wel belangrijk is om duidelijk te maken dat het in een aantal gevallen gewoon nodig is om m’n grenzen te bewaken en aangeven wat ik wel en niet prettig vind in intermenselijke contacten en relaties… In het verleden bestonden er geen of slechts nauwelijks grenzen in bepaalde situaties, wat maar al te vaak heeft geleid tot een eindeloos en bijzonder emotioneel verlopend , nagenoeg grenzeloos aanpassingsgedrag ten opzichte van andere mensen of situaties, met alle gevolgen m.b.t. welzijn en psychische problemen die mede daardoor zijn ontstaan gedurende een lange reeks van jaren.

Het is, voor alle duidelijkheid, een volstrekte onjuiste benadering dat ik niet betrokken zou zijn geweest of ben met de problemen van mensen in de woongroep centraal wonen als gevolg van de brand in m’n woning van 19 december vorig jaar. Ik heb enige tijd geleden foto’s gevonden op het internet met betrekking tot de brand en dat was ook voor mij, om het maar eens voorzichtig uit te drukken, een nogal schokkende ervaring, en vroeg me toen af hoe dit toch in vredesnaam heeft kunnen gebeuren en dat dat uitgerekend in mijn woning heeft plaatsgevonden toen, waarbij ik echter wel de pech heb het etiket psychiatrisch patient op mijn rug geplakt te hebben zitten. Natuurlijk lijkt me zoiets voor omstanders een vreselijke ervaring. Ik heb ook nooit durven beweren dat dat laatste niet zo was……, en ik tast nog steeds volledig in het duister als het gaat om de oorzaak van het gebeuren. De enigste berichten die ik via de media heb vernomen is dat deze brand in de keuken was ontstaan.

Daarnaast is het ook zo dat ik mij niet kan voorstellen dat hieruit negatieve gevolgen m.b.t. m’n sociale leven zijn ontstaan met betrekking tot iedereen in de woongroep. Er zijn best mensen onder hun met wie ik, als me daarom gevraagd zou worden, best nog contact zou kunnen onderhouden, met name die mensen met wie ik de laatste paar jaren nog een goed en vrij regelmatig contact heb onderhouden. Hoe onze wegen ook gaan lopen in de toekomst, toch ben ik van plan om nog wel een gesprekje te hebben met iemand onder hun om dingen te verduidelijken en ontstane misverstanden (waaronder de illusie dat ik deze brand zelf zou hebben aangestoken) hopelijk voor eens en voor altijd uit de weg te ruimen. Het was niet leuk om dingen te horen die onjuist waren…. Een gesprekje kan nooit kwaad, lijkt mij. Al is het ook van mijn kant zo dat er, bekeken vanuit de woongroep als een geheel, dingen zijn gebeurd richting mij en mijn moeder die niet helemaal correct zijn verlopen. Het bestuur heeft iets gedaan wat juridisch eigenlijk niet klopt en ook niet kan, namelijk het mij belasten met een lijst met voorwaarden voor tijdelijke terugkeer in de oude woning. Ik hoorde dingen zeggen, eisen, waar ik het  geruime tijd heel erg moeilijk mee heb gehad en het spaans benauwd van krijg; dingen die duidelijk Angstgerelateerd waren. Hoezeer ik het ook betreur dat deze brand heeft plaatsgevonden, Angst is een individueel probleem waar iedereen zelf een weg in kan vinden, maar het  langs deze weg van een lijst met voorwaarden opleggen aan mij is niet alleen maar uitermate discriminerend ten opzichte van mensen met een kwetsbaarheid, het is ook een manier om collectieve angst op mij te projekteren, en op mijn moeder, juist in een toestand waarin mijn moeder en ik in diepe rouw verkeerden aangaande het onverwacht snelle overlijden van mijn vader, en ikzelf ook nog eens extra door het uitermate schokkende bericht van overlijden van goede vriend Mauries. Echt doordacht en mensvriendelijk was dat niet bepaald! Zelf was ik, met uitzondering dan van een aantal vrienden en mensen buiten de woongroep en van familie van Peggy, ook erg geemotioneerd vanwege het feit geen enkel teken van medeleven dat ik gedurende mijn 132 dagen durende opnameperiode vanuit de woongroep heb ontvangen, geen bezoekjes, geen kaartjes, helemaal niets. Niemand die zich blijkbaar afvroeg hoe afgrijselijk het hele gebeuren rondom de brand en alles wat daarbij kwam voor mij persoonlijk is geweest……. Een nachtmerrie was er niks bij!!

Nou is het wel zo dat er na verloop van tijd een ingebouwd beschermingsproces in mijzelf begon te voltrekken, namelijk een omschakeling naar een geestestoestand waarin je volledig in het hier en nu leeft, en dus ook niet eindloos meer blijft terugkomen op negatieve ervaringen uit het verleden. Dat is ook de reden waarom mijn toestand, ondanks alle narigheid die er nog eens bij kwam, toch vrij stabiel bleef, en niet weer opnieuw achteruit ging. Dit is zelfs iets wat de verpleging opviel. Het was een onmisbare zet om daarmee toch nog een beetje redelijke kwaliteit van leven te hebben op de open afdeling, en om daarmee mezelf te beschermen tegen een nieuwe golf van borderline-achtige denkpatronen zoals in 2010 na de toenmalig overvloed van negatieve ervaringen…….

Goed ook dat ze me , met uitzondering dan van de opnameperiode in Hoofddorp, hebben opgevangen in de kliniek, maar heb wel veel moeite dat m’n huidige psychiater o.a. ontkent dat ik tijdens de opname stabiel bleef, terwijl letterlijk iedereen (zowel de verpleging als de clienten op de afdeling) heeft gezien dat dat ik wel degelijk stabiel ben gebleven. Dit, evenals de foutieve diagnose ‘zwaar psychotisch’ is iets waar ik vooralsnog niet achter sta, maar ik probeer dit gegeven voorlopig even te laten rusten, maar maak er wel notitie van. Het is nu eenmaal zo dat er een wezenlijk verschil in manier van denken en in het leven staan bestaat tussen hsp mensen en anderen, en dat is iets wat je alleen maar duidelijk kan worden als je in de ervaring zelf staat….. Lieve mensen, ik begrijp heel goed dat deze brand iets naars voor jullie is geweest, maar wanneer leren jullie mensen nu eens op deze wereld om niet alsmaar in het verleden te blijven stilstaan met je gedachten, bij negatieve ervaringen. Nog afgezien van het feit dat zoiets bergen met energie kost, je kunt jezelf ook proberen te trainen om deze aangeleerde en geconditioneerde denkwijze en manier te doorbreken. Dat leeft ook zo veel prettiger, rustiger……. Maar ja, ik geef toe, dat is niet voor iedereen zo gemakkelijk. Het wordt als normaal gezien dat eenzijdig stilstaan bij negativiteit ‘erbij hoort’, ik wil er voor kiezen om mezelf niet te lang in dergelijke denkspiralen vast te houden.

Ik doe er, althans in het openbaar, voorlopig geen uitlatingen over of ik al dan niet in de woongroep ga terugkeren. Dat weet alleen m’n allerbeste vriendin en een tweede persoon. Dat is, denk ik, even beter zo…..

Maar ik ben intussen ook bezig gegaan om een aantal concrete toekomstgerichte wensen, plannen en verlangens op een rijtje te zetten. Ik vind het leuk om daar binnenkort iets meer over te gaan vertellen. Ik ben op zoek naar een eenvoudig mengpaneeltje (analoog), en wat andere geluidstechnische apparatuur, want ik sta echt te trappelen om de audio-montage hobby weer opnieuw op te gaan starten in de tussentijd, en om deze audiobestanden vervolgens op een van m’n websites te gaan plaatsen. Een soort radio maken dus, al wil ik later toch gaan proberen een methode te vinden om te proberen op de een of andere manier een licentie aan te vragen voor radio maken op de ‘ouderwetse’ manier, via de ether dus. Ik voel daar wel erg veel voor.

Mijn stemming was vandaag helaas wat minder, maar dacht er toch goed aan te doen om het bovenstaande verhaal even op m’n weblog te zetten…

Groetjes van Boudewijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: