Wat is hooggevoeligheid (hsp), nadere uitleg; zwaarste emotionele beproeving sinds februari, maar ook: Nieuwe full HD videocamera…..

Maandag, 20 juni 2011 >> Ik heb in de loop der tijd veel geschreven over hsp, maar wellicht zijn er mensen die niet precies weten wat dit inhoudt. Ik vond op internet een helder en duidelijk geschreven verhaal, ter verduidelijking….

*************************************************************************

Hooggevoeligheid
Als er in deze tekst het woord “hsp’er” gebruikt wordt, dan staat dat voor High Sensitive People (hooggevoelige mensen).
Ben je ook een HSP’er?
Beantwoord iedere vraag al naargelang je gevoel je ingeeft. Antwoord met ‘ja’ als het in ieder geval enigszins voor jou opgaat. Antwoord met ‘neen’ als het niet speciaal of helemaal niet voor jou
geldt.
• Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving.
• Ik word beïnvloed door de stemmingen van anderen.
• Ik ben nogal gevoelig voor pijn.
• Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug te trekken in mijn bed of in
een donkere kamer of een andere plek waar ik ongestoord alleen kan zijn.
• Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeïne.
• Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht, sterke geuren, grove weefsels of
harde sirenes.
• Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld.
• Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden.
• Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek.
• Ik ben consciëntieus.
• Ik schrik gemakkelijk.
• Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd.
• Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen weet ik meestal wat er moet
gebeuren om dat te veranderen (door bijvoorbeeld het licht te dimmen of het meubilair te
verplaatsen).
• Ik raak geïrriteerd als mensen proberen me te veel dingen tegelijk te laten doen.
• Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of dingen vergeet.
• Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of TV-shows.
• Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurt.
• Als ik erge honger heb heeft dat een sterke invloed op mijn concentratievermogen of mijn
humeur.
• Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk.
• Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden en kunstwerken en geniet daarvan.
• Het vermijden van situaties die mij van streek maken of overbelasten heeft bij mij een hoge
prioriteit.
• Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word gekeken, word ik zo nerveus of
gespannen dat mijn prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk.
• Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of verlegen gevonden.
* Deze vragenlijst is samengesteld door Elaine N. Aron

"geen van mijn ontdekkingen is het gevolg van rationeel denken!!"- Albert Einstein

Ben je HSP’er?
Als je veertien of meer vragen met ‘ja’ hebt beantwoord, ben je waarschijnlijk hoog sensitief. Als je slechts 1 of 2 vragen met ‘waar’ hebt beantwoord maar ze zijn wel uitzonderlijk waar voor jou, dan sta je wellicht ook in je recht om jezelf hoog sensitief te noemen. Informeer je dan zeker verder.

Over de “deskundigen”.
De meeste psychologen, huisartsen, psychiaters, etc. hebben nog nooit van HSP gehoord. Zij
kunnen de eigenschappen dus ook niet herkennen en er bijgevolg niet correct op inspelen. Het komt niet zelden voor dat de klachten die HSP’ers ontwikkelen gediagnosticeerd worden als “borderline”.
Veelal worden misplaatste therapieën en medicatie voorgeschreven om bepaalde eigenschappen en symptomen onder controle te krijgen. Het is nochtans van het grootste belang dat de informatie over HSP bekend is, zowel bij het individu als bij artsen en allerlei welzijns-instanties.
Zodra een persoon zich zelf in het HSP-gebeuren herkend zal die tal van angsten, gebeurtenissen en reacties uit het verleden kunnen plaatsen. Vaak zijn het zaken die hem/haar al zijn hele leven kopzorgen bieden.
Door HET WETEN op zich en het besef dat men er niet alleen mee staat, legt de HSP uiteindelijk de basis tot een sterker zelfbeeld, een steviger zelfvertrouwen, kortom: een evenwichtiger leven.

Hoe ga je om met overprikkeling?
Belangrijk: Zorg goed voor jezelf!!
HSP’s ervaren hun hooggevoeligheid ieder op een heel individuele manier. Vandaar dat het ook moeilijk is algemene tips en adviezen te geven om ermee te leren omgaan. Het zal voor ieder wat zoeken zijn om een persoonlijk evenwicht te vinden.

“Zorg goed voor jezelf”, “doe geen concessies aan wat goed voor jou is” is het beste adviesdat je kan opvolgen. Zei men al niet in de Bijbel: “Bemin je naaste zoals jezelf”? Vandaag de dag zijn we zo gehaast en jachtig bezig dat we steeds minder tijd hebben om stil te staan bij onszelf.
De zorg voor ons innerlijke zelf en het luisteren naar de signalen van je eigen lichaam schieten er meestal bij in. We denken aan ons werk, aan de kinderen, je man/vrouw, de relatie, het huishouden, onze materiële status, maar waar we niet meer bij stilstaan is wat wijzelf nodig hebben om ons goed te voelen.
Elaine Aron zei daarover in haar 1e boek: “De HSP is als een plantje. Het soort zaad dat de grond in gaat – je aangeboren karakter – is maar een deel van het verhaal. De kwaliteit van aarde, water, zon en verzorging heeft ook een sterke invloed op de volgroeide plant die jij nu bent.
Als de groeicondities erg slecht zijn, komen er nauwelijks bladeren, bloemen en zaden
tevoorschijn. Je hooggevoeligheid kan soms aanvoelen als een negatieve eigenschap, het is echter ook een bron van tal van positieve elementen.
Als je je talenten en je intuïtie op de juiste manier verzorgt en aanwendt, zal ook jij floreren en opbloeien.”
Als je voor jezelf hebt vastgesteld dat je “hooggevoelig” bent, dan weet je bij ook dat je niets mankeert maar eigenlijk heel bijzondere talenten hebt. Overweeg om je talenten die je eerst tot last waren te gaan ontwikkelen. Dit kan door erover te gaan lezen en / of een workshop met gelijkgestemden te gaan volgen.

Boeken over Hooggevoeligheid:
• Aron, E.N.: Hoog sensitieve Personen, hoe te overleven als de wereld je overweldigd
• Aron, E.N.: The Highly Sensitive Person in Love: Understanding and managing relationships
when the world overwhelms you.
• Beuken, Marian van den, Hooggevoeligheid als uitdaging, Ankh-Hermes 2002 (Ankertje)
• Beuken, Marian van den, Hooggevoeligheid als levenskunst. ISBN: 90-202-0164-6(Ankertje)
• Scheepstra, Judith: Gevoelig, verlegen en gemakkelijk van streek, Psychologie Magazine mei
2000.
• Hart Susan: Hooggevoelig in een ongevoelige wereld, Jonas november 2000
• Langedijk, Pieter: Gevoeligheid, hoe ga je ermee om? Ankh Hermes (Ankertje)
• Delnooz, Fons, Energetische bescherming, Ankh Hermes
• Het hoog sensitieve kind- Elaine N. Aron Help je kind op te groeien in een wereld die hen
overweldigt. Inhoud: Deel 1: Het hoog sensitieve kind in vogelvlucht, deel II: van baby tot
volwassene.
• Aron, Elaine, Hoog sensitieve personen in de liefde.
• Carolina Bont: Een nieuwe werkelijkheid. Hoogsensitiviteit als kracht
• Susan Marletta-Hart, “van opgave naar gave”
Alles zien en alles horen; een kamer binnenkomen en niet alleen de meubels en de
mensen, maar ook de onuitgesproken conflicten waarnemen; veel behoefte hebben aan
rust, aan tijd voor jezelf om na te denken en te dromen – het zijn zomaar wat kenmerken
van hooggevoelige mensen.

Ongeveer 20 procent van de mensen is hoogsensitief, een begrip sinds Elaine Aron.
HSP’ers vinden het moeilijk de grote hoeveelheid prikkels die dagelijks op ons afkomt, te
verwerken. Susan Marletta-Hart gaat in Leven met hooggevoeligheid nader op deze
karaktereigenschap in.

Hoogsensitieve mensen hoeven volgens haar geen slachtoffer van hun bijzondere
gevoeligheid te zijn, maar kunnen die tot hun eigen kracht maken.
In haar boek belicht ze onder meer de spirituele kant van hooggevoeligheid en laat ze veel
ervaringsdeskundigen aan het woord. Bovendien beschrijft ze – vaak heel praktisch –
manieren om goed met deze eigenschap om te gaan: op het werk, privé en in intieme
relaties. Een apart hoofdstuk gaat over omgaan met hooggevoelige kinderen.
• Aletha Solter “baby’s weten wat ze willen”
In Baby’s weten wat ze willen beschrijft Aletha Solter een warme, aandachtige methode om
met baby’s in de leeftijd van 0-2’/2 jaar om te gaan. Uitgangspunt is dat baby’s zelf het
beste weten wat ze nodig hebben. Het gaat erom dat ouders en verzorgers hun signalen
opvangen en die op de goede manier interpreteren. Huilen neemt een centrale plaats in,
omdat het de belangrijkste manier is waarop baby’s aandacht vragen voor hun behoeften,
en waardoor ze frustraties en pijnlijke gebeurtenissen verwerken. Als ze echte aandacht
krijgen wanneer ze huilen (of boos zijn, of lachen) en niet op allerlei manieren gesust
worden, kunnen ze zich goed herstellen van traumatische ervaringen, aldus auteur. Deze
methode berust voor een deel op de werkwijze van het ‘co-counselen’, waarbij volwassenen
elkaar leren het vermogen terug te vinden om te huilen, te lachen en woedend te worden,
waardoor ze zichzelf kunnen genezen van de gevolgen van vroegere pijnlijke ervaringen.

Baby’s weten wat ze willen bevat oefeningen voor ouders om door middel van deze
“ontladingsmechanismen” eigen pijnlijke ervaringen te verwerken, om daarna beter in staat
te zijn de behoeften van hun kind te vervullen.
Dit boek is zeer helder geschreven en bevat veel voorbeelden van ervaringen van
ouders. Eik hoofdstuk eindigt met een korte samenvatting.
Aletha J. Solter is ontwikkelingspsychologe en moeder van twee kinderen. Ze heeft
inleidende psychologie gedoceerd aan de universiteit van Californië en onderzoek
gedaan. Ze is auteur van verscheidene wetenschappelijke publikaties en geeft workshops
voor ouders.
De vertaling werd gemaakt door: Hanneke van Hcisselt-Mooy (kinderpsychologe),
Sjoeke van der Meulen (orthopedagage) en Nelly Postma (sociaal pedagoge).

Filmtip: De film “As it is in Heaven” is een prachtige film voor hooggevoelige mensen.
Naast bovenstaande interessante en leerzame boeken is dit een film die zeer de moeite waard is om te gaan zien!!

Omgaan met HSP’ers (Hooggevoelige Personen):
Om ze beter te begrijpen en om te kunnen gaan met Hsp’ers volgen enkele tips voor partners, familieleden of werkgevers van hooggevoelige personen:
• Wees eerlijk tegen ze, want ze hebben je gegarandeerd door als je het één zegt en het
andere denkt, dit voelen ze direct aan (of ze het nou zeggen of niet). Het gevolg is dat ze
zich bedrogen gaan voelen of in de war raken.
• Laat af en toe duidelijk merken wat je van ze vindt, geef ze complimenten. HSP’s hebben
veel meer aandacht nodig dan andere mensen (voordeel is dat een HSP niet snel naast zijn
schoenen loopt…)
Wees voorzichtig met het oordelen over hoog-sensitieve personen. Als ze moe zijn worden ze erg stil en kunnen ze zich terugtrekken, ze zullen contacten een tijdje proberen te
vermijden, maar dit houdt zeker niet in dat ze geen contact meer willen. Omdat ze
overprikkeld zijn lukt het ze gewoon even niet om sociaal te zijn (vaak voelen ze zich daar
erg schuldig over).
• Luister goed naar ze. Nee is nee en ja is ja. Het zit niet in het karakter van een HSP om te
liegen. Een HSP staat heel dicht bij zijn gevoel en kan daardoor heel erg goed situaties
inschatten. Probeer ze ook niet te forceren iets anders te doen dan ze willen.
• Wees geduldig met ze, geef ze de tijd en wees vooral niet opdringerig. Een HSP werkt
graag in zijn eigen tempo en kan niet teveel tegelijkertijd doen
, daarvan raken ze
geïrriteerd..
Als een HSP zegt dat het genoeg is, dan is het ook genoeg en is de grens van prikkels voor
hem of haar bereikt
, ook als je misschien denkt dat je best nog een uurtje langer kunt
blijven op dat feestje of die verjaardag.
Een HSP heeft veel tijd nodig voor zichzelf om goed te kunnen functioneren. Voel je daarom
als partner of vriend(in) niet afgewezen als hij of zij een tijdje alleen wil zijn of even geen
dingen wil afspreken, maar geef de HSP die tijd. HSP-ers houden niet van conflicten of
discussies omdat ze dan gemakkelijk overprikkeld raken, ze zullen deze dan ook vaak uit
de weg gaan.
**********************************************************************

Over vandaag… Vanmorgen contact opgenomen met de woningbouwvereniging, aangezien ik in ieder geval graag eens een kijkje wil gaan nemen in mijn oude woning, nu het weer is opgeknapt. Al die maanden sinds de brand heb ik de huur doorbetaald, maar de woningbouwvereniging lag behoorlijk dwars. Deze verwees me weer door naar het bestuur van de woongroep Centraal Wonen. Vreemd genoeg zijn er blijkbaar dus, en bovendien geheel achter mijn rug om, afspraken gemaakt tussen het bestuur van de woongroep en de woningbouwvereniging dat ik voor het mogen ontvangen van de sleutels van m’n eigen woning eerst nog eens groen licht moet krijgen van de woongroep. Enig, als je zo gepasseerd wordt door je medemensen en dat je als een klein kind wordt behandeld, wordt gekleineerd. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met de welbekende lijst met voorwaarden; een lijst waarvan iedereen en ook twee onafhankelijke juridische adviseurs, en een maatschappelijk werker me op het hart hebben gedrukt dat zo’n lijst volstrekt belachelijk is en juridisch gezien ook van geen kant klopt.

Het telefoongesprek met iemand van de woningbouwvereniging leidde uiteindelijk wel tot de meest zware emotionele uitbarsting sinds het overlijden van Peggy, vorig jaar februari. Mijn laatste hoop is nu gevestigd op een reuze aardige en zeer meelevende vrouw uit het bestuur van de woongroep die wel degelijk blijk heeft gegeven van heel vele medeleven en begrip. Ik word af en toe zo ‘moe’ van jullie mensen, en kan alleen maar hopen dat het bewustzijn zal gaan groeien dat er dingen zijn gebeurd vanuit de woongroep die volstrekt niet door de beugel kunnen. Ik weet het op dit moment van schrijven momenteel ook even niet meer. Deze ellendige en keiharde wereld is iets waar ik me nog geen seconde in heel mijn leven tot nog toe heb thuisgevoeld……… Het probleem ligt echter BUITEN mijzelf en ben geen halve crimineel, verdorie nog aan toe. “I’m tired of talking”……

Heb vanmiddag wel even mijn zinnen verzet en een hele mooie nieuwe full-HD videocamera aangeschaft voor hobbydoeleinden. Maar daarover een volgende keer meer. Eerst maar even proberen wat tot rust te komen na een zeer turbulente dag in m’n leven.

Groetjes van Boudewijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: