Een weten en leven vanuit de energie, vanuit zielsliefde…

14-9-2011

Enkele dagen geleden zei iemand in de auto tegen mij het een en ander wat dusdanig sterk op mijn onderbewustzijn heeft ingewerkt, dat ik voor het eerst in mijn leven volledig mijn eigen ziel ben gaan voelen en ervaren waarvan ik, als enigste persoon op onze planeet, voorheen in volledige vorm van was afgesneden door een ondoordringbare inwendige energetische muur van negatieve energie, die daardoor voelbaar volledig is opgelost. Mijn wedergeboorte op aarde. Zij zal niet veel later ook vanuit haar eigen energie (sterk verhoogde Bewustzijn) gaan ontdekken dat ze daarmee de tweede persoon is geweest die me daarmee onbewust niet alleen van de daadwerkelijke dood heeft gered, maar mij via de ontstane voelbare verbinding met mijn eigen Ziel…..tot Leven heeft gewekt. Ik ben daardoor ook Liefde tot in diepste vorm voor mijzelf gaan voelen. Het mooiste en meest kostbare geschenk dat iemand mij volledig onbewust heeft geschonken.

Mijn leven bestond nog niet eens, tot voor 12 september jl. kende ik geen gevoelsleven en gevoelsmatig contact met letterlijk alles en de mensheid daar bij inbegrepen, had ook geen bewustzijn. Vanwege die volledig ontbrekende verbinding met mijn Ziel kon ik alleen maar denken, pijn voelen, Niemand anders op aarde heeft in die mate van diepgang geleden, al ken ik nu tevens een volledige vergevingsgezindheid richting alle veroorzakers daarvan. Alle problemen zijn opgelost. De ratio is daarvan volledig los komen te staan en onafhankelijk, zoals dat ook hoort te zijn. Het is slechts een hulpmiddel, nodig om bijvoorbeeld te kunnen schrijven en ook verbaal te kunnen communiceren met andere mensen. Het is geen Machtsmechanisme meer, en net als letterlijk ieder ander kleinste energiedeeltje in mijn gehele lichaam en energieveld, nu zuiver positief geladen, in plaats van zuiver negatief. Dat is – het was een voelbare flitservaring in de tijdsloop – volledig geneutraliseerd en vervolgens allemaal en volledig omgezet in positieve energie. Peggy in haar energetische vorm heeft dit alles voorheen voorzien en overzien en in goede banen geleid, en heeft me (vanuit haar eigen Kosmische Bewustzijn wat zij als Joodse vrouw altijd al had) in de periode sinds 9-10-2009 in leven gehouden met haar energie waarvan ik voorheen volledig van afhankelijk was, ,ook ver voordat ik me van dit laatste bewust werd. Deze enige tijd noodzakelijke afhankelijkheid van haar en energie om ook organisch te overleven – deze voedings-energielijn – was een tijdelijke noodoplossing, maar is nu volledig vebroken tussen ons. Negatieve energiedeeltjes van buitenaf kunnen zich nu niet meer in mijn lichaam en auraveld nestelen. De hele kosmos, ons hele universum zal de komende periode eveneens gezuiverd raken van alle negatieve energie, alles en iedereen daarin, en dit proces is nu vanuit de Universele Energie, in een stroomversnelling terecht gekomen. Iedereen draagt negatieve energiedeeltjes in zijn of haar lichaam, waaronder ook negatieve programmeringen in ieders onderbewustzijn. Vanaf exact hetzelfde moment van mijn recentelijke bijzondere en hoogst unieke ‘flits-ervaring’ is die mij deelachtig is geworden (alles staat vanuit de energie – energie is overal en alles – nu eenmaal van nature met elkaar in verbinding) dit proces dat tot dan toe overal en bij ieder ander mens en alle overige vormen van leven op aarde in in wezen ook in tijdsloop gemeten heeft stilgestaan bij iedereen op aarde in een ware stroomversnelling (en voelbare verdieping) terecht gekomen. Ieder mens op aarde leeft nog niet echt vanuit het diepste niveau van de Ziel(senergie) , heeft daar nu weliswaar geen gezonde (door negatieve programmeringen vanuit ons onderbewustzijn komen ook foutieve gedachten en gedachtenstromen voort bij ieder mens) verbinding mee, maar ook dat is nu omgekeerd evenredig aan de tijdsloop in de periode tot omstreeks einde december 2012 aan het harmoniseren in het universum, in ons heelal (= ander woord voor ‘universum’ ). Er zal dan geen enkel negatief geladen energiedeeltje in het universum, en dus ook in ieder MENS op aarde, meer aanwezig zijn, alleen maar positieve energie; energiedeeltjes die zichzelf blijven voeden vanuit zichzelf, maar zich ook in aantal en eveneens omgekeerd evenredig aan de tijdsloop zullen gaan vermenigvuldigen en voor eeuwig blijven uitbreiden, na einde 2012 ook overal in het nu nog in omvang begrensde heelal, BUITEN onze eigen aarde! Een (dat gaat OOK iets heel bijzonders worden) eindeloos en eveneens eeuwigdurend proces van een expanderend heelal, het ontstaan van alsmaar meer zonnen en planeten, allemaal bewoonbaar en ook (gebruikmakend van voertuigen op schone en onuitputtelijke universele elektrische zonne-energie) te bereizen. Er komt ook zuurstof BUITEN onze eigen aarde, overal in dat toekomstige heelal. Alle vormen van leven, mensen, dieren,planten, maar bijv. ook planeten en zonnen (dus ook van onze eigen aardse zon) zijn dan niet langer eindig, maar (er bestaat dan immers nergens negatieve energie meer) oneindig, eeuwigdurend…… De dood (evenals verouderingsprocessen van bijv.mensen en dieren, ook m.b.t. fysieke, visueel zichtbare uitstraling) bestaat dan ook nergens meer…… Alles gaat in de toekomst, alle bestaande mensen en dieren daarbij inbegrepen, eeuwigdurend leven, zich ook eeuwig jong blijven voelen en eruit zien en uitstraling krijgen, alle begrenzingen en niet noodzakelijke kaders verdwijnen, zo ook met betrekking tot zoiets als leeftijd, leef—tijd. Alle mensen die ziek zijn (geworden door negatieve energie), zowel lichamelijk als in de geest, gaan nu al duurzaam en blijvend herstellen, nooit meer ziek worden, waaronder ook alle mensen en dieren met kanker.

Zowel de alternatieve en reguliere geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg zal dan volstrekt overbodig worden, gaan verdwijnen. Economische problematiek bestaat straks niet meer. Geld zal in de toekomst overal worden afgeschaft. Geld als is niet nodig meer in de toekomst, zal uiteindelijk via politieke hervormingen worden afgeschaft. Wij zijn geld gaan zien als voorwaarde tot leven, als een illusionele zogenaamde ‘ noodzaak’ om over goederen, diensten en levensmiddelen te mogen beschikken. Want letterlijk alles in het leven (niet alleen in onderlinge menselijke verhoudingen met elkaar, maar ook het idee dat geld nodig is om te leven, is gebaseerd op ziekmakende VOORWAARDELIJKHEID, voorwaardelijke omgangsvormen me elkaar, zoals dat zijn oorsprong ligt in onze geschiedenis al mensheid, in het meest verwarrende boek wat wat er bestaat, de Bijbel, in het Christendom (in andere culturen geldt ditzelfde ook voor andere religievormen, zoals bijvoorbeeld de Islam), waarin ons mensen wordt wijsgemaakt dat God omwille van zijn bijzondere gaven niet gelijkwaardig aan de mens zou zijn maar hoog verheven zou zijn en zou NEERkijken op ons mensen, (waaruit Machtsprincipes, de illusie dat wij mensen afhankelijk van elkaar behoren te zijn, maar ook alle huidige vormen van voorwaardelijkheid zijn voortgekomen!!, en een in wezen volledige vorm van passief leven) met alle ogenschijnlijk onoplosbare problemen vandien!!). Er bestaat maar een echte en tegelijkertijd ook volledig zuivere wereldreligie, de oudste die er is, en dat is het Jodendom. De Christenen hebben de Tora, de Joodse bijbel vanuit hun eigen narcistische denkwereld ‘vertaald’, met kwade bedoelingen, zij hebben de werkelijke boodschap van de Tora geminimaliseerd, en vermengd met een overvloed aan zelfbedachte leugens, om mensen ter eigen genoegdoening en leedvermaak (denk hierbij ook eens aan de ontstane gruweldaden in de tweede wereldoorlog) volledig te desillusioneren, in staat van verwarring te brengen. Het is ook om die reden dat ik dit in 2010 op internet, vanuit eigen Inzicht ‘een psychoseboek van de ergste soort’ heb genoemd, met alle gevolgen voor mens en dier vandien gedurende onze geschiedenis als mensheid…… Het zei hun vergeven, maar vanuit de reguliere wetenschap en zovele andere mensen, werd deze opmerking gezien en toegeschreven aan een niet bestaande psychotisch waandenkbeeld, aan een ziektebeeld wat ik niet heb, nooit heb gehad, en ook nooit meer zal krijgen. Maar al deze mensen die mij die illusie hebben bijgebracht, (om wie ik vanuit mijn volledige harmonie en onvoorwaardelijkheid en gezonde androgyne menszijn desondanks nog altijd ben en ook zal blijven houden) krijgen deze beschuldigen wel volledig van mij teruggeschoven !

Maar de voor wat de kwaliteit van ons emotionele leven betreft meest waardevolle ontwikkeling voor ALLE mensen is dat in de niet al te verre toekomst na nu, ieder individu een volledige verbinding zal gaan ervaren met zijn of haar Ziel, via ieders eigen individuele energetische bewustwordingsproces in de komende twee-drie jaar. Het sterkste krachtencentrum ligt nu nog alleen hier in de gemeente, in de stad Amstelveen, in deze periode ook de gezondste en meest veilige plek om te wonen voor mensen, vooral Later zal dat overal op aarde in kwa kracht en intensiteit en geleidelijk aan even sterk het geval zijn, gaan worden. Het is een proces, voortkomende vanuit blijvende en explosieve toename van positieve energie, juist in deze gemeente, in het bijzonder het gebied Amstelveen-Oost, waar ook het centraal wonen zich bevindt waarin ik woon. Dit proces is bijzonder krachtig, verloopt en verbreidt zich nu snel. Het zal een mooie ervaring gaan worden voor ieder mens in de toekomst, een kwa welzijn bevrijdend soort flitservaring op individueel niveau, overal ter wereld, te beginnen bij de mensen die ik het beste ken en prettigste bij voel.

De wereld gaat weer gezond worden en gelukkiger dan deze ooit in de geschiedenis (lees, het begin van de –joodse??- jaartelling) heeft gevoeld, heeft ervaren. Dit is voor mij een vaststaande volledig sluitende overtuiging, vanuit Kosmisch Eenheidsbewustzijn.

De kosmische eenheids-ervaring echter is iets wat mij nog staat te wachten, in de positieve betekenis van het woord. Een kwestie van vrij korte tijd na nu. Maar dat dat gebeuren gaat is volledig juist.

Ben ook blij met de aanwezigheid van iemand anders die me heeft geholpen. En ja, ook met de aanwezigheid van mijn vader in zijn huidige voelbare energetische vorm, na zijn recentelijke aardse overlijden… De energie van onze vroegere God is in september 1931 gereincarneerd. Hij heet Otto de Kat, en is nog altijd mijn eigen vader, ik zijn zoon Boudewijn. Maar hij is niet de ‘vader aller mensen’ op onze planeet’, zoals de Christenen ons hebben doen geloven. Hij is alleen mijn vader, en ben blij dat hij er nog is. Een boek, heb ik nog nooit gelezen, maar ga ze wel schrijven, hele mooie, en vooral ook lachwekkende. Later meer, veel meer geschriften en ook lachwekkende verhalen. Humor? Het bestaat nog niet eens, maar zal ook in mij zeker dieper voelbaar gaan worden… De diepe rust is al teruggekeerd!

Lieve groeten van Boudewijn.

Amstelveen, 14 september 2011

zie ook: http://opnieuwgeboren.wordpress.com

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: