Gisteren bijzonder leuke dag, vanavond zeer matige avond…F.krijgt overal de schuld van door de onwetende buitenwereld…

Amstelveen B0, vrijdag 25 november 2011 >> Gisteren een erg leuke dag, vooral de avond. Voor het eerst heeft F. zich onder de mensen begeven en heeft aan de eetkamertafel in de grote huiskamer heel leuk met mensen zitten praten, en ze was ook buitengewoon positief te spreken over mij. Ik was op dat moment even op mijn kamer hier, maar had de deur op een kiertje staan en hoorde alles wat er in de huiskamer werd gezegd. Ik vind dat zij duidelijk vooruit gaat, al is het tegelijkertijd wel zo dat zij zich, net als ikzelf, een onbegrepen en ondergewaardeerd persoon voelt. Haar spontaniteit, hulpvaardigheid wordt niet goed begrepen, ja zelfs onderdrukt. Het is iets wat ik zelf ooit heb omschreven als “het overleven als oermens in de omgekeerde wereld” . Even los gezien van een ieders gedachten die dit leest, als je je zou proberen te verplaatsen in de situatie dat je ooit in de oertijd hebt geleefd als mens, en in korte tijd zou kunnen terugkeren naar de moderne tijd anno 2011, zou je je dan staande kunnen houden in deze in vrijwel alle opzichten andersdenkende en anderswerkende wereld? Het antwoordt luidt “nee”. En daarom is het ook zo belangrijk dat F. en ik elkaar hebben hervonden op deze open afdeling…, en contact met elkaar hebben. Het beleid hier in GGZ kringen is echter in het geheel niet ingesteld op uitzonderingsgevallen zoals F. en ik. Probeer maar eens op te boksen tegen de dominerende meerderheid. F. doet ongelofelijk haar best om op haar eigen, veelal onbegrepen spontane wijze, vooruit te komen, ze wil in alle opzichten liefst zo dicht mogelijk bij de natuur leven zoals deze ooit in een ver verleden heeft gefunktioneerd, en dit herken ik ook volledig bij mezelf.  Dit betekent echter teleurstelling op teleurstelling voor ons beiden, in het contact met andere mensen…

 

We hebben allebei een heel zwaar en eenzaam leven achter de rug. We zijn in hart en nieren pure natuurmensen van de zuiverste, meest oorspronkelijke vorm. Gelukkig hebben we – dat is ook onze kracht – geregeld ook heel veel humor, en zelfs die soort humor wordt hier niet echt altijd goed begrepen, geinterpreteerd door de meerderheid der mensen die overheersend analytisch denkt en handelt, in plaats vanuit het gevoel, vanuit de emotie vanuit zijn zuiverste vorm, zoals de natuur dat ooit in een ver verleden ook heeft bedoeld. We verkeren ook alle twee vanuit een aanzienlijk veel hogere staat van bewustzijn dan alle andere mensen op de afdeling, of het nu gaat om patienten of om hulpverleners en psychiaters… In wezen zijn sommige mensen hardstikke dom! Ik heb er geen andere woorden voor. Veel andere mensen denken en handelen analytisch. Anders gezegd, zij zien iemands gedrag en menen in alles dat het zelfs noodzakelijk is op zoek te moeten gaan naar een ‘ logische verklaring’, oftewel een OORDEEL. Dit in plaats van te berusten in het feit dat dingen, bijvoorbeeld gedragingen van mensen, nu eenmaal zijn zoals ze zijn…… En dat op zich al is……..overleven in de ‘omgekeerde wereld’ …… Het vellen van een oordeel over het gedrag van andere mensen is tevens een vorm van MACHT uitoefenen over anderen. Het zoeken naar allerlei mogelijke antwoorden en verklaringen met betrekking tot alle aspekten van het leven is vaak, en zeker in deze tijd, verworden tot een ware dwangmatig handelen, zonder zich ervan bewust te zijn.

 

Ziehier een gezegde: “Het uitoefenen van MACHT is een uiting van ZWAKTE en domheid, het uiten van je kwetsbaarheid, van je menszijn, is een uiting van KRACHT en intelligentie”.

 

In de GGZ heerst een  enorm sterke machtsdynamiek tussen hulpverleners enerzijds en clienten anderzijds…, al zijn er zeker ook uitzonderingen… En dat is jammer……

 

Ik ervaar die machtsdynamiek ook tussen een aantal medepatienten en mijzelf en F.

 

Maar ik ben ook ontzettend boos naar aanleiding van een aantal gebeurtenissen deze dag waarop F. volledig ten onrechte is aangevallen, zowel door de verpleging als door een aantal patienten. Hierover heb ik een apart verhaal geschreven dat ik volgende week woensdag in de clientenraadbijeenkomst hier op B0 hoop aan te dragen.

 

F. is in sterke mate hooggevoelig (zie www.hooggevoelig.nl) en reageert daardoor sneller en heftiger op prikkels, op dingen die zij als onprettig ervaart, en krijgt daarvoor vervolgens telkens weer opnieuw de schuld toegeschoven, en dat terwijl zij al zoveel narigheid en afwijzingen in haar leven te verwerken heeft gehad!! De oorzaak ligt daarbij echter buiten haarzelf, omdat de eigenschap hsp (hooggevoeligheid) nog altijd niet wordt erkend binnen de psychiatrie, en omdat er geen therapie wordt aangeboden binnen de ggz organisatie voor hsp mensen, om te leren omgaan met hun hooggevoeligheid. Maar dan wel mensen zoals F. de schuld toewijzen, terwijl ze er ook niets aan kan doen dat ze zo boos uit de hoek kan komen, en haar vervolgens steeds weer afwijzen. Hsp is een eigenschap die voor hen die niet daarmee bekend zijn ook heel moeilijk, zo niet onmogelijk tot in de kern te begrijpen. Zij denken anders, staan anders en veel natuurgetrouwer in het leven, en er bestaat in ‘beschavingen’ zoals de onze een levensgrote kloof, een tweedeling tussen hsp mensen enerzijds en niet-hsp mensen anderzijds… Helaas zijn hsp’ ers in onze moderne tijd wel veruit in de minderheid en krijgen niet alleen de meeste, maar ook de hardste klappen en afwijzingen te verduren gedurende hun leven. Eigenlijk is een meer op de massa gerichte organisatie zoals de ggz, minder geschikt voor deze vergeten groep mensen, opname in een privekliniek zou veel veel beter zijn, met een individuele vaste behandelaar en een op maat samengestelde behandeling….

 

F. voelt zich (en ik herken dat volledig!!) niet alleen onbegrepen en veroordeeld omwille van haar natuurlijke spontane en impulsieve aard, in deze ziekmakende wereld, maar ook afgewezen en geisoleerd. En daarnaast heb ik met eigen oren gehoord dat er nogal eens over haar wordt geroddeld en gelachen. Goh, de mensheid op zijn best, we zijn verleerd om de ander in zijn of haar waarde te laten, bekogelen elkaar met oordelen, verwijten, maatregelen e.d. die NIETS met de natuur van doen hebben, oorspronkelijk. Dit systeem heeft de mensheid in de loop van vele jaren immers zelf bedacht…… De mens leert in deze tijd te handelen vanuit het EGO, in plaats vanuit het HART. En dat is tevens het grootste verschil tussen enerzijds de niet hoogevoelige mens, en anderzijds de wel hooggevoelige mens…. Dit egogericht denken en handelen komt evenwel voort uit pure Angst, angst van een buitenstaander om de ander op een dieper dan algemeen gangbaar verworden niveau te durven loslaten… Ik ben het zat, en zonder in vormen van agressie te vervallen wordt het denk ik eens tijd om goed boos te worden op mensen die teveel met zichzelf bezig zijn en mijn allerbeste vriendin het leven zuur te maken door haar te veroordelen, maatregelen te nemen die niet reeel zijn en haar af  te wijzen op harde wijze. Ik vind dit een hele kwalijke zaak! Het mag er dan op lijken dat mensen oog voor haar problematiek hebben, vanuit de diepte bezien wordt ze na een toch al moeilijk leven steeds weer opnieuw weer het moeras ingewerkt door niet-begrijpende mensen in haar omgeving.

 

Ongetwijfeld zal de meerderheid van de patienten er voor zijn om haar weer terug te sturen naar D0 gesloten in Hoofddorp, waarbij overigens het gezegde ‘het middel is erger dan de kwaal’  van toepassing zou zijn……. F. is ook een mens die fouten maakt, net als wij allemaal, maar zij is ook een mens die zoveel beter verdient dan ze tot nog toe heeft gekregen… En dat naar Hoofddorp terugkeren als zij zo door zou gaan….dat gebeurt niet, en zeker niet waar ik zelf (sprekend vanuit 25 jaar ervaringsdeskundigheid) bij ben!! Maar de wereld is hard, zeker nu in deze tijd, heeft niet daadwerkelijk (d.w.z. tot in de kern) meer oog voor zijn medemens. Want dat is wel degelijk een feit…. Je kunt als mens tegenwoordig niet meer volledig jezelf zijn, behalve in je eigen huis…

 

Boudewijn de Kat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: