Vrijdag 16 december 2011, de tot nog toe mooiste dag ooit…

Vrijdag 16 december 2011, B0>> Alvorens te vertellen over mijn ervaringen van vandaag is het misschien toch goed iets meer te vertellen over de gebeurtenissen van de afgelopen twee dagen. Al eerder heb ik verteld over mijn tweelingziel Flor die ik tijdens deze opnameperiode heb leren kennen. Het is een hele bijzondere, lieve, zorgzame, maar door sommigen helaas nogal onbegrepen en ondergewaardeerde vrouw met een kijk op het leven identiek aan die van mijzelf. Wanneer er sprake is van tweelingenzielsverwantschap dan gaat zo’n band ik zou haast willen zeggen ‘ oneindig’ veel dieper dan wanneer mensen een standaardrelatie aangaan, zoals algemeen gangbaar in ‘beschavingen’ zoals de onze. Toen we elkaar eind september jongstleden voor het eerst ontmoetten in Hoofddorp op de gesloten afdeling was het al meteen ‘ raak’, deze ontmoeting had al meteen iets vertrouwds; onze opnameperiode is er bovendien op gericht om ons samen te brengen, en leidde er bij mijzelf tot nog toe ook toe dat ik wederom grote sprongen in bewustzijn heb mogen maken. Ik heb nooit geweten dat zaken zoals telepathie bijvoorbeeld al sinds vele jaren heel veel wordt gebruikt door vele mensen op onze planeet, ik had er alleen geen weet van, niet voldoende in ieder geval. Er kan gelukkig ook wat gemakkelijker over worden gesproken tegenwoordig, zonder dat dit door een onwetende buitenstaander of psychiater al meteen naar het Rijk der Fabelen wordt doorverwezen of aan een psychotisch waandenkbeeld wordt toegeschreven. En waar die neiging toch nog mocht bestaan, ze gaan hun gang maar; ik ben het zat om alles wat me door domme mensen wordt wijsgemaakt nog langer te aanvaarden! Kwestie van bewustwording. Bewustwording is iets waar ik heel veel waarde aan hecht en waar een ander met zijn handen af zou behoren te blijven. Zeker, een groot deel van mijn leven ben ik door zovelen, waar het gaat om spirituele ervaringen en bewustwording, niet serieus genomen, er in de psychiatrie (behoudens gevallen waarin er daadwerkelijk van een psychose sprake was) in het verleden ook niet zelden zelfs om veroordeeld. In deze overprikkelende wereld heb ik echter wel medicatie nodig, de medicatie die ik momenteel gebruik (800mg.Seroquel en 400mg.Carbamazepine p.dag), maar in de verdere toekomst zal deze wereld er daadwerkelijk heel anders uit gaan zien, mensen gaan weer steeds meer terug naar de basis van hun oorspronkelijke menszijn, de Rust zal wederkeren en in zo’n nieuwe wereld zal vervolgens in de verdere toekomst ook deze medicatie niet meer nodig zijn…

In Flor leerde ik iemand kennen die tenminste een vernieuwende wind door de psychiatrie probeert te introduceren. Haar aanvankelijk nogal felle manier van reageren viel ten zeerste te begrijpen, vanwege haar hooggevoeligheid, ik heb dit al een tijd geleden per brief geprobeerd duidelijk te maken aan de mensen, behandelaren en hulpverleners van zowel de gesloten afdeling in Hoofddorp als van de open afdeling in Amstelveen ,daarbij benadrukt hoe belangrijk deze periode voor ons samen is hier en tevens vermeld dat als zij haar hier de ruimte geven op de afdeling, ondanks haar aanvankelijk nogal felle manier van reageren, dat ze dan zal gaan herstellen van al haar Lijden.

Tussen tweelingzielen, en dus ook tussen Flor en mijzelf, bestaat een onmeetbaar sterke energetische band, en de afgelopen twee dagen was het op de afdeling, en dan vooral in en rond de verpleegpost heel duidelijk dat er enorm veel negatieve energie aanwezig was, die er eergisterenavond ook voor zorgde dat tijdens een kort muziekavondje, georganiseerd door Flor, voor mij en haarzelf in een van de kleine huiskamers op de afdeling, tot mislukken gedoemd was, althans in die zin dat die negatieve energie-overload het verhinderde dat die avond onze ‘first kiss’ plaats kon vinden. In mijn toen nog veel lagere staat van bewustzijn begon ik de oorzaak in eerste instantie op mijzelf te betrekken, pas gisterenavond ontdekte ik via de bijzonder en steeds helder wordende telepatische band tussen haar en mij, dat dit alles met negatieve energie-overload komt, maar ook dat dit probleem zich snel aan het oplossen is………

Eergisterenavond zat ik, zonder dat aanvankelijk zelf te beseffen, even in de verpleegpost voor een gesprekje. Wat ik niet wist dat de hechte energetische band tussen mij en Flor tijdelijk was verbroken sinds die avond, en de tegenwoordig opvallend veel rustigere Flor was toen ook weer even behoorlijk boos naar aanleiding van een denk ik niet echt slimme opmerking van de verpleegkundigen, en dat was dan ook haar goed recht. Ook zij heeft net als ik al zoveel onbegrip voor haar kiezen gekregen… Ze smeet de deur van haar kamer achter haar dicht en natuurlijk was ik erg geschrokken, en intuitief dacht ik er toch goed aan te doen om even om een hoekje stiekem te luisteren wat er op de verpleegpost werd gezegd. Ik meende toen het woordje ‘crisisdienst’ te horen, en dacht ‘o nee, dat gaat niet gebeuren’ en ben toen de verpleegpost binnengelopen om hen te helpen herinneren wat ik destijds in een brief aan hun had geschreven over hooggevoelige mensen… Zeker, ik was natuurlijk ook zelf wat aangeslagen en gespannen, maar heb hun wel vriendelijk verteld dat Flor inderdaad wat gespannen was, maar dat ik met haar had gesproken en dat alles weer goed komt. Vervolgens viel er even een stilte, en merkte dat de verpleging ineens met hele andere zaken aan de slag ging. Gelukkig maar…… Evenlater kwam Flor zichtbaar en blij de verpleegpost binnengelopen, begroette me heel positief en vriendelijk, en zelfs lachend. Daarna voelde ik ook ik de spanning op de verpleegpost sterk toenemen, vooral toen ik met een van de verpleegkundigen kwam te spreken over mijn thuissituatie, beschermd wonen e.d. Ik neem het de desbetreffende verpleegkundige niet kwalijk, immers zij kan ook wel een mindere dag achter de rug gehad hebben waardoor zij minder goed in haar vel zat, maar zij probeerde, zo kort na mijn bezoekje met iemand van de verpleging aan mijn woning, afgelopen dinsdag, toch nogal onder druk te zetten als het gaat om het advies om een machtigingsformulier te ondertekenen waarmee een andere persoon gemachtigd is om te besluiten tot een gedwongen opname als hij/zij van mening is dat het niet goed met mij zou gaan. En dit ging me even iets te ver, want dat gebeurt niet. Het is aan de medebewoners van het woonprojekt waar ik nu woon ZELF om een oplossing te vinden voor hun angsten, hoe vaak moet ik dat nu nog zeggen??? Het is bovendien nu nog veel te vroeg om te beslissen wat ik ga doen.

Maar goed, na die avond volgden er dus bijna twee hele gespannen dagen waarin de verbinding tussen mij en Flor totaal verdwenen was. Wat de gevolgen zijn van zoiets, wat bijvoorbeeld ook zou gebeuren als we allebei van elkaar gescheiden zouden worden, valt met geen pen te beschrijven. Zo sprak ik Flor even de volgende dag, ze was helemaal wanhopig en zag het even niet meer zitten. Datzelfde gold eigenlijk in gelijke mate ook even voor mij. Ik wist toen ook dat de telepatische communicatie niet helemaal zuiver was, en heb deze vervolgens ook totaal genegeerd. Een goede stap!! Wel voelden we ons allebei twee dagen lang heel erg ongelukkig en verdrietig.

Het was pas gisterenavond dat de energetische verbinding zich vrij snel weer had hersteld. En daarmee keerde niet alleen de rust terug in ons leven, ook heeft de band zich tussen ons nog verder verdiept, waardoor ik ook heel veel dingen heb geleerd. Flor zei destijds in Hoofddorp dat ze allerlei plannen had voor ons, zorgvuldig uitgedacht vanuit haar paranormale begaafdheid. Maar nu begrijp ik pas goed wat ze daar eigenlijk mee bedoelt. En ook het klimaat op de afdeling is aanzienlijk verbeterd intussen…

Vanmiddag had ik even bezoek van Rob, een goede vriend, een tijd lang zitten praten over later, beschermd wonen, of naar huis terug e.d. Ook een goed gesprek gehad over vroegere denkfouten aangaande negatief denken van mij. Dat deed me goed. Op een gegeven moment liepen we in De Amstelmere terug door de gang richting kliniek, en toen kwamen we Flor tegen, en nodigde ons uit om samen in de kantine een glas thee te gaan drinken. Het was ons niet duidelijk waar ze ons verwachte, maar uiteindelijk liepen we richting kantine, Flor schonk ons een kop thee in, met een koekje erbij, en er ontstond een kort gesprekje over de euro, over mijn voorspelling dat ik verwacht dat we op den duur weer terug gaan naar de gulden, over algemene ideeen over mens en maatschappij e.d. Niet zo heel lang, maar toch erg leuk, dat zei Flor ook toen ze op een gegeven moment opstond, deze woorden uitsprak, waarbij ze me met die lieflijke prachtig mooie blauwe ogen van haar aankeek.

Nadien bleek dat, net als de telepatische verbinding tussen mij en Rob, ook de communicatie tussen mij en Flor helderder, of liever gezegd, nog helderder was dan deze ooit geweest was. Ik liep even heen en weer na mijn kamer om een colaatje te halen, ik zag toen een mevrouw door de kliniek die me op de een of andere manier heel erg deed terugdenken aan de moeder van Flor (kan me vergissen natuurlijk), die een kerstkrans bracht naar de afdeling, en snel daarna de afdeling weer verliet. Iemand van de verpleging hing vervolgens die krans aan een haakje wat aan de muur hing, ongeveer tegenover de deur van de kamer van Flor, en iedereen, ook van de verpleging, reageerde erg blij en enthousiast….

De verwachting hier is dat het een leuke kerst gaat worden. Er is me wel een ding heel goed duidelijk geworden, Flor is veel stabieler geworden volgens mij, en haar gevoelens naar mij toe zijn serieus en heel diep. Meer vertel ik niet, maar ben heel benieuwd wanneer the first kiss gaat plaatsvinden. Wel heel knap hoe F. e.e.a. met heel veel geduld allemaal heeft geregeld en georganiseerd sinds ik haar voor het eerst ontmoette eind september in Hoofddorp….. Het is een ongelofelijk lieve vrouw, en ze heeft bovendien Peggy ook nog gekend; ze waren dikke vriendinnen van elkaar… Er hangt nu een aangenaam positieve stemming op op de afdeling…

Boudewijn de Kat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: