Eventjes emoties gisteren na ontvangst brief ggz Hoofddorp, verandering sfeer open afdeling ggz Amstelveen, weer even thuis, ben zelf ook in positieve zin veranderd…

Amstelveen, donderdag 16 februari 2012 >> Ik ben nu weer even thuis sinds een uur of twee vanmiddag, net als gisteren overdag. Tijdens de bewonersvergadering met de woongroep Centraal Wonen van eergisteren werd me duidelijk dat ik waarschijnlijk medio maart aanstaande, zo rond mijn verjaardag van de 18de maart, met ontslag ga. Op tien dagen na ongeveer, ben ik dan bijna een half jaar lang opgenomen geweest, de tot nog toe langste, maar ook (aangaande de kennismaking met tweelingziel Flor) meest bijzondere opnameperiode tot op heden in mijn leven. Tijdens die bespreking, maar ook meer in algemene zin, merk ik dat ik in vele opzichten ben veranderd, in die zin dat ik veel assertiever ben dan voorheen het geval was. Vroeger deed ik vaak alles maar om andere mensen een plezier te doen, om hun van angsten en andere vormen van negativiteit af te helpen, maar puur uit angst om die andere mensen te verliezen en uit angst voor hardere reakties en conflictsituaties vanuit mijn omgeving. Maar ik heb me wel vele jaren lang laten manipuleren door heel veel mensen, binnen en buiten mijn familiekring. Nee, zoiets is geen leven, ik voelde me er alleen maar ellendiger door dan ik al was… Nou ja, laat anderen maar harder worden, dat is uiteindelijk hun probleem; ze proberen je dan weer in het gareel te brengen, ofwel weer in mijn oude slachtofferrol (de oude manier van leven) terug te kruipen…… Nee, op zo’n manier verder leven, nee dat wil ik niet meer……en dat gebeurt dus ook niet meer! Tegelijkertijd merk ik eigenlijk al langere tijd dat ik zowel bewust als onbewust toch ben gaan zoeken naar andere mensen die op mijn pad van het leven zijn verschijnen die anders in het leven staan. Een van die mensen is bijvoorbeeld Flor, die nu in Hoofddorp verblijft op de gesloten afdeling, die vanwege haar extreme mate van hooggevoeligheid ook over een nog groter niveau van intelligentie beschikt dan ikzelf. Ik denk nog weleens terug aan met name dat weekend van 13-16 januari jongstleden dat er misbruik werd gemaakt van onze hooggevoeligheid, door ons te adviseren afstand van elkaar te bewaren. Uit angst problemen te krijgen met de buitenwereld, omstanders en mensen uit de hulpverlening, hebben we ons aan hun advies aangepast, met alle gevolgen voor ons persoonlijk welzijn vandien. Zoals ook te zien en te horen valt in het eerste spotje hieronder van YouTube, wordt er door zovele anderen (hulpverleners, andere omstanders, familie en bekenden bijvoorbeeld) vaak misbruik gemaakt van de gevoeligheid van hooggevoelige mensen…… Dat kan ook anders…. In dit kader heb ik een aantal spotjes bijelkaar verzameld die je hieronder kunt zien. Ik vind het zelf erg herkenbaar met betrekking tot mijn verleden, maar ook leerzaam! Ik raad iedereen die in sterkere mate hooggevoelig is, ten zeerste aan bovenstaand verhaal en onderstaande  zes spotjes van youtube te bestuderen en de tips tot verandering door te voeren in het dagelijkse leven…..

training voor mensen die last hebben van een hoge mate van gevoeligheid of HSP, gegeven vanuit de stichting LIVING te Wamel.
In deze film wordt je bewust gemaakt hoe jij los kan komen van schuldgevoelens en van oud zeer wat is aangepraat door je omgeving. Dit alles heeft je leven bepaald zoals het nu is… Hoe maak jij je er nu los van…? Categorie: Mensen & blogs Labels: *Ab Vieane *Schuldgevoelens *Trauma’s *Bewustzijn *Zelfbewustzijn *Bewustwording *Inzichten *Zelfinzicht *Coaching Licentie: Standaard YouTube-licentie 1 stemmen voor leuk, 0 stemmen voor niet leuk

Ja, zoals dit laatst spotje ook duidelijk wil maken is het belangrijk om vooral op je EIGEN gevoel te vertrouwen in plaats van je te laten misleiden door alles wat andere mensen daarvan vinden , omdat je jezelf anders tot slachtoffer maakt van HUN gedachten en ideeen. Waar het om gaat is hoe je je ZELF voelt in een bepaalde situatie en om vervolgens bij je eigen standpunt te blijven. Dat leeft zoveel prettiger, en het is de moeite waard om ermee aan de slag te gaan!

Ja, en zo vertrouw ik bijvoorbeeld ook op het feit, de ervaring, dat de band tussen mij en Flor erg diep gaat, en dat niemand in mijn omgeving er zeker in dit geval van tweelingziels-verwantschap, er ooit in zal kunnen slagen mij op andere gedachten te brengen of een negatief advies te geven wat onze onderlinge band betreft. Dat heb ik al veel te vaak meegemaakt, me eindeloos aangepast aan de visie van een ander mens, met alle gevolgen vandien….. Het uiteindelijke probleem ligt dan in feite bij diegene die er een andere visie op nahoudt, en is duidelijk angstgerelateerd… Het is aan die buitenstaander zelf om daar op eigen kracht een antwoord en oplossing voor te vinden, in plaats van er een dierbare persoon mee te belasten… En wat betreft Flor, het is een schat van een vrouw, en ik hoop dat we in de toekomst weer ons contact zullen gaan vervolgen in direkte zin, dat wil zeggen in het direkte (i.p.v. het telepatische en energiematige contact op afstand, dan wel mogelijk in de toekomst toegestane bezoekjes aan de kliniek in Hoofddorp) contact in elkaars direkte nabijheid……..

Gisteren heb ik een brief ontvangen vanuit Hoofddorp, wat me eigenlijk niet zoveel meer wil zeggen dan ik al wist van hun kant uit, namelijk dat er geen wijziging komt in de termijn waarop het bezoekverbod afloopt (dat is de 19de februari), en dat het daarna opnieuw wordt bezien hoe e.e.a. verder  gaat lopen. Ik hoop dat er binnen afzienbare tijd een periode gaat aanbreken dat we elkaar weer gaan ontmoeten. Ze handelen daar strikt formeel, naar wat is afgesproken, en dat terwijl me in de haarzuivere telepatische contacten tussen mij en Flor heel duidelijk is geworden dat we elkaar graag weer eens willen zien. Ik kan me best voorstellen dat er een reden voor is dat er geen contact wordt toegestaan binnen de bekende termijn, vanuit haar nog bredere kijk op processen en ontwikkelingen tussen ons op afstand kan dat alleen maar een bewuste keuze zijn geweest. Toch hoop ik dat deze lange contactonderbreking geen gevolgen zal hebben voor de kwaliteit en diepgang van dat contact zoals we dat voor het laatst samen hebben ervaren op De Amstelmere, tijdens onze gemaakte uitstapjes.

In eerste instantie was mijn reaktie op die ontvangen brief dat ik me met name gisterenavond en afgelopen nacht nogal emotioneel beladen voelde, enigszins onzeker aangaande de toekomst. Toch meen ik uit het vrij regelmatige telepatische contact tussen haar en mij dat ik er toe neig om e.e.a. veel te somber in te zien, aangaande die toekomstige her-aktivering van ons direkte contact, de contactmogelijkheid en verdere ontwikkelingen in dezen… Er zijn evengoed nog altijd duidelijk waarneembare signalen dat onze band, de diepgang en kwaliteit ervan, nog op hetzelfde niveau ligt als voor de dag dat ze naar Hoofddorp werd teruggeplaatst, wat naar ik begrepen heb haar eigen keuze is geweest, tevens bedoeld voor mij om gemakkelijker naar mijn ontslag toe te kunnen werken, waardoor het op de middellange termijn juist gemakkelijker gaat worden voor ons om weer contact te zoeken. Immers dan ben ik in ieder geval niet meer opgenomen, en dat bevordert niet alleen de contactmogelijkheid tussen ons (de hervatting ervan), maar ook de kwaliteit en verdere ontwikkeling daarvan… HEt is dan altijd beter als tenminste een van beiden niet meer opgenomen is…. Toch missen we elkaar heel erg, alleen is het nu wel zo dat dat gemis niet meer wordt veroorzaakt door wat ze ook wel ‘negatief karma’ uit het verleden noemen, maar puur wordt gedreven door juist positieve drijfveren zoals “een diep verlangen naar elkaar. En dit gezonde verlangen betreft hier bovendien niet alleen maar een diep verlangen elkaar weer eens te willen zien, maar ook een in het ontwikkelingsproces van een tweelingzielen-verhouding van de zuiverste vorm zo natuurlijke sterke wederzijdse aantrekkingskracht op fysiek, lichamelijk niveau. En het zou, lijkt mij ook niet gezond zijn als dat niet zo zou zijn. Flor was al lang geleden wat dit betreft veel verder dan ik, aangezien haar fantasiewereld voor wat dit lichamelijke aspekt betreft richting mij, al eigenlijk sinds onze eerste ontmoeting al buitengewoon sterk en stabiel is geweest. Bij mij is er wat die fantasiebeleving betreft m.b.t. Flor, ook sprake van een gunstige ontwikkeling in die richting, sinds enkele dagen…

Dat die tweelingzielenband zich op afstand zelfs nog heeft verdiept is iets wat ik destijds kort na haar overplaatsing naar de gesloten afdeling op 16 januari jl., nog voor totaal onmogelijk hield… Maar het is een diepe zielsverbinding tussen ons, ook energiematig en dus ook op afstand. Het bericht dat het nog niet zeker is dat het contactverbod per de 19de februari a.s. ook daadwerkelijk zal worden opgeheven maakt natuurlijk wel dat dat wat onzekere gevoelens met zich meebrengt zo nu en dan… Ik probeer er maar op te vertrouwen dat een mogelijke verlenging van dat bezoekverbod in dat geval niet gezien mag worden als een afwijzing; ze weet heus wel wat zij doet en dat ze handelt vanuit haar veel bredere en vooruitziende blik op de toekomst aangaande ons beiden.

Die diepe tweelingzielenband en daarmee samenhangende zeer krachtige energie-uitwisseling tussen mij en Flor wekt een positief energieveld op wat ook zo zijn positieve uitwerking heeft gekregen op het ontwikkelingsproces en niveau van welzijn van veel mensen, wat ik met name merk en voel op de open afdeling hier in de Amstelmere kliniek. De sfeer is hier al een tijdje heel erg veranderd en verbeterd, veel rustiger geworden. Het geestelijke klimaat op de afdeling en mogelijk ook elders in de regio Amstelland en de Meerlanden, lijkt aanmerkelijk verbeterd te zijn….

Zoals dat vaak gebeurt in de ontwikkeling van een tweelingzielen-verhouding, het contact verandert het leven van beide personen ingrijpend in positieve zin, en als het goed is ervaart Flor dat op individueel niveau daar ook in Hoofddorp. En mocht zij worden overgeplaatst eventueel dan hoop ik dat ik daar op enigerlei wijze van in kennis mag worden gesteld omtrent haar nieuwe verblijfplaats…..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: