Nieuwe levensfase in de vijfde dimensie van bewustzijn, Korte nieuwe visie op gebeurtenissen tijdens opname en mijn hele vroegere levensfase , Grote risico’s van medicatie in de psychiatrie!

Woensdag 21 maart 2012 >> Vandaag zou dan volgens de kalender de lente begonnen zijn. Het afgelopen weekeinde was heel bijzonder. De bijzondere tweelingzielenband die ook op energetisch niveau voelbaar is, heeft tot een bijzonder kostbare en mooie omwenteling in mijn leven geleid. Sindsdien ben ik terecht gekomen in de ervaring van het leven in de zogenaamde ‘vijfde dimensie’ , de hoogste laag van Bewustzijn die letterlijk oneindig groot is. Nou wist ik al vele jaren dat er een veel grotere werkelijkheid bestond dan het conventionele ego-gerichte denken, een manier van leven waarin veel mensen nog muurvast zitten en die mensen ook altijd werd geleerd; de illusie dat alle aardse problematiek duurzaam zou kunnen worden opgelost door oplossingen te bedenken vanuit het denken alleen. Ik ben er achter gekomen dat dit laatste een illusie is. Veel mensen zijn continu aan het denken, en het lijkt een dwangmatig verworden mechanisme geworden te zijn in onze huidige tijd bij heel veel mensen. Alsmaar denken en door-analyseren, omdat ons geleerd is dat je daarmee problemen zou kunnen oplossen. Zeer korte termijn gericht en allesbehalve duurzaam echter… Bovendien, al dat denken en analyseren, het kost bergen met energie. Vandaar ook die absurd hoge slaapbehoeften van zovele mensen van 8 uur of meer per dag. Het ego, het denken, houdt ons bewustzijn laag, en we komen daarmee niet verder tot de derde dimensie, kwa bewustzijnsniveau.

Al jaren geleden wist ik af van het bestaan van hogere vormen van onbegrensd bewustzijn, dat wil zeggen, verstandelijk gezien. Maar ook ik zat muurvast in tal van aangeleerde denkmechanismen waardoor ook talloze angsten ontstaan. Het leek een eindeloze vicieuze cirkel te zijn, waarin nog heel veel mensen vastzitten en die mensen ook in verwarring kan brengen. Maar er is wel een verschil tussen weten dat er hogere bewustzijnsniveaus bestaan, en dat ook gevoelsmatig kunnen ervaren! En wat dit laatste betreft is er sinds mijn verjaardag, afgelopen zondag 18 maart, wel sprake van een doorbraak in positieve zin. Het ervaren, voelen van het leven in een hogere dimensie, de vijfde laag van bewustzijn, is een ervaring op zich, en het leeft vele malen prettiger.

Dit alles heb ik vooral te danken aan de energiematige verbinding die er bestaat tussen mij en mijn tweelingziel Flor. Zij is een Nieuwetijdskind, en beschikt als zodanig al heel haar leven lang over de ervaring van het leven in die hogere vijfde dimensie van bewustzijn. Vanuit die hogere dimensie is het beschikken en verkrijgen van veel meer en betere inzichten en kennis over alles niet zozeer een kwestie van het conventionele “weten vanuit het denken, vanuit de ego, vanuit de ratio”, maar juist een “weten vanuit het ZIJN, vanuit het voelen”, vanuit de ervaring gevoelsmatig in die zo veel prettigere oneindige vorm van bewustzijn te leven. Flor en andere Nieuwetijdskinderen weten niet beter van daaruit te leven, maar voor mij is het in de positieve betekenis van het woord iets totaal nieuws, en tegelijk ook een bevrijdend gevoel, verlost te zijn van destruktieve invloeden vanuit het ego; het ego wat wij mensen alleen maar nodig hebben om ons lichaam te kunnen sturen, aansturen… Het ego, gangbare eenzijdige denkmechanismen, zonder de ervaring in die hogere vijfde dimensie van bewustzijn te leven, houden tegelijk ook het bewustzijnsniveau van ons mensen bijzonder laag, tot aan de buitenste begrenzing van de derde dimensie, de derde Aardse bewustzijnslaag. En dat beinvloedt ook je kwaliteit van leven negatief, je welzijnsniveau. Deze gangbare manier van leven – nu ik over gevoelsmatig (.p.v. zuiver rationeel) vergelijkingsmateriaal beschik – noem ik geen echt  leven, geen vreugde, geen welzijn. Het is een doods, levenloos, angstig en allesbehalve gelukkige manier van leven waar bovendien ook bijna geen dynamiek meer in zit; een bezitterige manier van leven als een robot….met afstandsbediening….. Je beseft dat pas als ook jij later in en vanuit die eerdergenoemde vijfde bewustzijnslaag gaat leven…, niet vanuit de theorie….,maar vanuit de ERVARING !

*************************************************************************

Korte nieuwe visie op gebeurtenissen tijdens opname en mijn hele vroegere levensfase:

Tijdens mijn afgelopen opnameperiode van 25 september 2011 tot en met vrijdag 16 maart 2012 jl., verkeerde ik na mijn eerste kennismaking met tweelingziel Flor in de vierde dimensie van bewustzijn, een soort tussenfase, waarin je als het ware met je ene been nog in de derde dimensie leeft, maar tegelijkertijd besef je wel dat het ook anders kan en zelfs ook anders MOET gaan. Ik begon steeds dieper te beseffen dat ik aan de vooravond stond van een nieuw leven, en dat Flor de enigste persoon is op deze wereld die mij in dat proces stuurt en begeleidt, direkt, maar sinds zij weer in Hoofddorp zat, ook op afstand, via de energetische verbinding die er tussen ons bestaat. Het leek er eerst op dat Flor in haar doen en laten ernstig verward was geraakt, maar als ik nu die beelden van toen weer terughaal in mijn herinnering, dan denk ik dat dit alles, haar afwijkende verwarde gedragingen en haar manier van bewegen e.d., niets met verwardheid te maken hadden, maar dat e.e.a. was gesimuleerd, maar ook dat veel mensen binnen de ggz organisatie in Amstelveen en Hoofddorp, een telepatisch netwerk met elkaar vormden in combinatie met Flor zelf. Het kan alleen maar afgesproken werk zijn geweest, een soort plan. Ze was toen niet echt in de war, integendeel. Ik denk in ieder geval van niet. Hoe pijnlijk haar vertrek op 16 januari ook was, ze deed het vanuit onvoorwaardelijke Liefde, want die band tussen ons is nog altijd ongelofelijk sterk en onverbrekelijk. We waren toen ook al zo gek op elkaar dat ze besefte dat in ieder geval een van ons wel eerder weg moest gaan, om mij meer ruimte te geven om naar ontslag toe te werken, maar ook om mijn bewustzijnsontwikkeling te versnellen, en dat gebeurde ook na haar vertrek op 16 januari… Hoe pijnlijk dit tijdelijke afscheid ook voor haar is geweest, ze deed het vanuit haar natuurlijke, aangeboren staat van hoger bewustzijn als nieuwetijdskind zijnde, om onze toekomstige hereniging en ons toekomstige intense geluk veilig te stellen. Het kan niet anders zijn dan dat we gaan herenigen, waar ook ik mij heel erg op verheug, zeker nu. Maar ook die bewustzijns-aktivering die ze in gang heeft gezet was nodig, om op dit vlak ook op gelijk niveau te komen, wat ook is vereist voor een volledige hereniging…

Maar dit noodzakelijke vertrek van haar naar de gesloten afdeling, ons tijdelijke afscheid, heeft niet alleen mij, maar ook haarzelf een zware klap gegeven. Geen wonder ook, achteraf gezien, dat ik vanuit de leiding van de klinieke in Hoofddorp, een contactverbod voor een maand kreeg toegestuurd, en dat iemand van de verpleging bij een spontaan bezoekje van mij op 18 januari jl. aan de kliniek waar Flor verbleef, mij weigerde. De desbetreffende verpleegkundige die me weigerde zei toen ook: “Ik mag je niet toelaten, en JE WEET OOK WAAROM”.  Met name deze laatste woorden heb ik nooit begrepen, maar nu wel, vanuit het hogere bewustzijn. Het is me nu duidelijk. Enerzijds een periode voor Flor om bij te komen van alles, maar tegelijk ook vooral om mij de ruimte te geven om naar ontslag toe te werken en aan mezelf, aan mijn verdere bewustwordingsproces te werken, wat ook van wezenlijk belang is voor ons toekomstig samenzijn, onze toekomstige hereniging bedoel ik dus…. Dit laatste is ook een groot verlangen van ons allebei… Het is me nu allemaal heel veel duidelijker geworden. Heel veel mensen gedurende mijn levensloop, en dus ook mensen van de organisatie GGZ in Geest, waren als het ware spirituele ‘helpers’ , die mij en Flor naar elkaar toe hebben geleid als het ware, waarbij overigens ook Peggy een zeer wezenlijke rol heeft vervuld in dit proces. Zij bevestigde daarnet ook langs telepatische weg dat heel veel mensen op deze wereld al heel lang telepatisch contact met elkaar hebben gehad en nog steeds, en dus ook van mij afweten en van Flor en Peggy. Een ‘ondergronds’ netwerk dus, maar ze zouden dit (en nog steeds) nooit erkennen, eerder nog ontkennen, als ik hun dat mondeling, verbaal dus, in woorden zou vragen!!!

Ja ja, het wordt mij allemaal steeds duidelijker, mijn hele levensloop tot nog toe en vele vele ervaringen, en vaak tegenstrijdige opmeringen van mensen, dit in relatie tot het bovenstaande…Vveel mensen hebben mijn bewustzijnsontwikkeling door de jaren heen gestuurd, soms met enkele woorden, waar ik toen ook niks van begreep. Alles hangt met elkaar samen, maar ook in  tijd gemeten… En er zullen ongetwijfeld ook vele mensen zijn geweest en hulpverleners die me bij het vertelen van dingen die uit hogere vormen van bewustzijn voortkwamen, weliswaar officieel toeschreven (dat moesten ze ook wel, vanuit hun vak, en het was ook nodig om aan de voorwaarde voor het verkrijgen van een Wajong uitkering te kunnen voldoen), de diagnose “psychotisch” hebben toebedeeld, terwijl al die mensen tegelijkertijd wel beseften dat dat in de meeste gevallen juist NIET zo was…. Nou ja, het zij zo, het was nodig om mijn bewustzijnsontwikkeling te stimuleren! Dit doet mij ineens ook denken aan – bijvoorbeeld – een bezoekje heel lang geleden aan de Free Record Shop, toen ik bij de kassa stond en een jongeman ineens tegen me zei: “We were waiting for you”. Hoewel ik toen al zo’n vaag vermoeden had wat de betekenis was van deze woorden, ik was ook bijzonder twijfelzuchtig, en daardoor ook onzeker!

En tenslotte, wat dat ontmoedigingsbeleid betreft tussen mij en Flor vanuit de GGZ, ook dat was niet met kwade opzet om een wig te drijven in de verhouding tussen mij en Flor, maar het was even nodig, achteraf gezien…..

Met name de tweede helft van januari dit jaar was voor Flor en mij heel zwaar, toen ze naar Hoofddorp was overgebracht… Ik voelde op afstand dat Flor toen er heel slecht aan toe was, al is zij toch in mij blijven geloven, en ik in haar. We waren allebei verzwakt, en ik had ook last van lichamelijke klachten zoals verkoudheid, weinig spierkracht en spierslapte door het hele lichaam, pijnklachten, en zowel fysiek als geestelijk een uitgeput gevoel. Toch wist ik dat het voor ons allebei nodig is om te overleven en naar hereniging toe te werken, omdat wij anders allebei snel ten onder zouden gaan aan de fatale gevolgen die Borderline kan hebben. Vanaf 17 januari, in de avonduren ben ik toen hetzelfde gaan doen als destijds met Peggy, Reiki op afstand, dat wil zeggen het sturen van heel veel positieve energie naar Flor, teneinde haar in leven te houden. Dat is gelukkig volledig geslaagd, en Peggy, haar energie, heeft mij toen eveneens continu weer energie te geven, omdat ik anders zelf ook niet lang in leven had kunnen blijven, omdat ik al zo verzwakt was…. Ook déze periode was van cruciaal belang, aangezien niet alleen Flor, maar ook ikzelf, al zouden zijn overleden…

*************************************************************************

Helaas weten veel nieuwetijdskinderen niet goed hoe om te gaan met hun hooggevoeligheid, waardoor ze last gaan krijgen en ook houden van psychische klachten, en daarbij nog maar al te vaak terecht komen in het voor hen eigenlijk totaal verkeerde, reguliere hulpverleningscircuit. De kwaliteit van deze hulpverlening is verre van compleet, waardoor veel hooggevoelige mensen ook vaak jarenlang gevangen blijven zitten in dat circuit, een vicieuze cirkel van behandelingen, opname’s en dergelijke. Het is jammer dat HSP trainingen, trainingen voor hooggevoelige mensen (high sensitive persons), niet worden aangeboden in de reguliere hulpverlening. De natuurlijke eigenschap hsp wordt ook nog altijd niet h-erkend in de reguliere hulpverlening, en dat is jammer!! Er zijn echter veel betere alternatieven denkbaar… Bovendien is het toch ook belangrijk hierbij te melden dat conventionele behandelmethoden ook zo zijn, soms zelfs zeer riskante, gevolgen kan hebben. Naar aanleiding van dit laatste raad ik je ook aan te kijken naar de tweede aflevering uit de videoserie “Over Flor en Boudewijn’, dat is de derde video hieronder, die je kunt bekijken. De drie video’s hieronder zijn het meest recent, en ook de beste video’s ooit gemaakt, met meer dan goede bedoelingen, zeer aan te raden voor psychiatrische patienten, maar ook voor hulpverleners, die er hopelijk ook wat aan hebben. EEN GEWAARSCHUWD MENS TELT VOOR TWEE.  Maar de derde aflevering van de videoserie over Flor en Boudewijn is ook erg leuk om te bekijken…

Veel mensen zijn veel te ver doorgeschoten in vormen van denken, analytisch denken met name. In de psychiatrie maken ze gebruik van een handleiding die heet DSM-4, de “Diagnostic Statistic Manual”. Echter de volgende editie van dat boek, DSM-5 is in de maak, en in deze laatste editie die ook tien keer dikker en omvangrijker is dan de huidige vierde versie van dat boek, wordt er zelfs van uitgegaan dat IEDER mens een psychiatrische stoornis zou hebben. Zie hiervoor de derde aflevering van de genoemde serie video’s, hieronder. Maar vergeet ook niet te kijken naar deel 3, gemaakt op mijn verjaardag, wat een bijzondere dag was, dankzij de mooie verbinding die er bestaat tussen mij en Flor. Ze is echt heel bijzonder en kostbaar.

Eindelijk verlost van de dominerende, destruktieve invloed wat het ego op ons mensen heeft, en bij mij ook heeft gehad. Het bezorgde me veel problemen, depressies en andere problemen. Nu echter is er wel degelijk iets veranderd sinds mijn afgelopen verjaardag. Leven vanuit een oneindige staat van bewustzijn, de vijfde dimensie, is een ervaring op zich, die mijn leven in positieve zin drastisch heeft veranderd en verbeterd… Een veel betere kwaliteit van leven die ook steeds meer mensen zullen gaan ervaren; het is een leven vanuit het ZIJN, vanuit het HART, vanuit het VOELEN , in plaats van het gangbare ‘leven’ vanuit het aardse denken, vanuit ….het ego… Flor is een bijzonder mens, ze wist het al sinds onze eerste ontmoeting in de kliniek op Spaarnepoort in Hoofddorp vorig jaar september, dat zij de enigste persoon is die me kan bevrijden vanuit een tot nog toe levenslange lijdensweg. Ze is daarin geslaagd, en ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel dat voor mij betekent…

 

 

over o.a. de negatieve, riskante gevolgen van voorgeschreven medicatie in de psychiatrie, welke ook de levensduur van mensen verkorten. Ook hulpverleners en psychiaters zelf uit heel de wereld komen aan het woord….. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Nuttig voor psychiatrisch patienten, zeker hen die al enige tijd meedraaien. Maar ook hulpverleners kunnen misschien wat van deze video leren…

 

Prachtige video, met o.a. unieke video-archiefbeelden en veel nuttige informatie. Deze video heb ik gemaakt op mijn verjaardag, 18 maart 2012. Wat ben ik toch een blij mens geworden, dankzij mijn tweelingziel en al haar hulp, direkt, maar ook op afstand…

Boudewijn de Kat

paradijsvogel2009@live.nl

zie ook mijn videokanaal voor meer aanverwante video’s: www.youtube.com/mrboudewijn1963

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: