Overzicht belangrijke gebeurtenissen sinds oktober 2009 tot nu, plannen maken voor de toekomst, met Floor…

Amstelveen, de Amstelmere B0, kamer 5 > Afgelopen avond een uitgebreid gesprek gehad met mijn begeleider hier op de afdeling over het signaleringsplan en over het idee van uitbreiding van mijn vrijheden tijdens de opname. Goed gesprek, en heb nadien nog even contact gehad hierover met mijn enigste vriend Rob.

Een ding is zeker, namelijk dat de toekomst er wat mij betreft heel anders uit gaat zien dan tot nog toe gebruikelijk was. Ik heb in Haarlem niet stilgezeten en ook nagedacht over mijzelf en het werken aan een vooral aktievere, minder passieve levensinstelling, ook naar andere mensen toe. Dit laatste betekent echter niet: minder liefdevol…….

Verder misschien toch goed eerst nog eventjes in het kort stil te staan bij belangrijke, ingrijpende gebeurtenissen over met name de afgelopen periode sinds oktober 2009, in telegram-stijl…

9 oktober 2009: Aanvang opnameperiode op Spaarnepoort gesloten in Hoofddorp. Kennismaking met

                       Peggy. Het was duidelijk voelbaar dat de band met haar meteen al dieper ging dan

                       normaal, maar ik hoorde ook van haar problemen met haar partner en van het feit dat

                       ze suicidiaal was. Dat was een grote schok voor me, maar wist toen nog niet van het

                       feit dat haar partner sterk narcistisch was. Onze band was erg sterk en goed, maar

                       werd ook tegengewerkt.

30 oktober 2009: Het plotselinge overlijden van mijn hond Daisy op de leeftijd van 11 jaar, aan de ge-

                         volgen van cardiomyopathie, een ernstige hartspierziekte. Dit gebeurde tijdens de

                         opnameperiode op Spaarnepoort en kon niet bij het laten inslapen van Daisy aan-

                          wezig zijn.

 

2e week nov.2009: Mijn overplaatsing naar de open afdeling op de Amstelmere in Amstelveen. Peggy

                            verbleef toen helaas nog op de gesloten afdeling. In december 2009 lukte het ons,

                            ondanks het opgelegde verbod, om weer telefonisch contact te leggen en de ver-

                             pleging op de open afdeling van De Amstelmere werd ineens ook een stuk soe-

                            peler als het ging om het mogen bezoeken van Peggy in Hoofddorp. In de daar-

                            aan voorafgaande periode hebben Peggy en ik uitsluitend langs telepatische weg

                             contact met elkaar gehad. Wetende dat ze er zelf erg voor openstond heb ik

                             medio november 2009 reiki op afstand bij haar toegepast, omdat ze er bijzonder

                             slecht aan toe was. We misten elkaar heel erg, en worstelde met het gedrag van

                             haar partner. Die reiki-behandeling bleek succesvol te zijn…

23 dec.2009           Op deze dag ging ik met (klinisch) ontslag.

31 dec.2009            Met de bedoeling een therapie-onderdeel op de Amstelmere te bezoeken volgens

                              afspraak te gaan bijwonen, stortte ik emotioneel helemaal in, toen ik hoorde van

                               de zelfmoordpoging van Peggy, die mij enkele uren ervoor, toen ik nog thuis was,

                              nog had opgebeld…

12 feb.2010             Bericht van overlijden van Peggy.

                               Rond deze periode ook tal van dromen en paranormale ervaringen aangaande

                              Peggy. Deze zijn nog bewaard gebleven en hoop ik later te verwerken in een

                               speciale website…

April 2010               Bericht van overlijden van goede vriend John, hij kreeg een hartstilstand.

 

7 februari 2011:       Het tragische overlijden van mijn vader…

25 september 2011: Opname-aanvang op GGZ Spaarnepoort gesloten. Hartverwarmende kennis-

                              making met Floor. Deze ontmoeting ging nog veel dieper dan de ontmoeting met

                              Peggy, vol energie, levenslust en blijheid (humor), maar ook serieuze onderwer-

                              werpen kwamen ter sprake in onze gesprekken. Floor is een tweelingziel, en

                              het contact is me uiterst dierbaar, ondanks dat we in oktober 2010 een moeilijke

                              fase doorliepen (de eerste keer), toen we van elkaar werden afgezonderd. Floor

                              verdween namelijk naar de open afdeling in Hoofddorp, maar we mochten elkaar

                              niet opzoeken, ondanks onze zeer heilzame en diepe band…

Eind okt.2011          Mijn emotionele overplaatsing naar de open afdeling in Amstelveen, emotioneel,

                              vanwege het idee nu verder van elkaar verwijderd te zijn, in kilometers gemeten

                              bedoel ik dus…

                              Desondanks ben ik voor haar blijven knokken voor een spoedige overplaatsing van

                              Floor naar de open afdeling in De Amstelmere, op mijn binnen de ggz veelgelezen

                              weblog.

 

Half nov.2011.         Floor arriveert op De Amstelmere, grote verrassing!! Helaas heeft ze in deze

                             periode ook hele nare dingen meegemaakt, en is zij helaas misbruikt. Maar onze

                             band verdiepte zich, werd ook serieuzer. Ik wil er verder niks over kwijt, maar ik

                             herinner me vele mooie momenten. Helaas werd onze hechte band ook hier in de

                             Amstelveen ons niet echt gegund, omdat er in theorieboeken geschreven staat dat

                             een hechtere lotgenotenband tussen patienten schadelijk voor de gezondheid zou

                             zijn. Het contact werd ons ontraden. Het gevolg hiervan was:

16-1-2012               Floor en ik stortten emotioneel totaal ineen en Floor werd die dag weer over-

                             gebracht naar de gesloten afdeling in Hoofddorp. Zware tijd voor ons allebei,

                             en we hebben elkaar sindsdien niet meer gezien… Dat is niet leuk en geen ge-

                              zonde situatie voor ons allebei, tweelingzielen. Tweelingzielen delen gezamen-

                              lijk EEN ziel (ziel = energiebron), en als ze elkaar in dit leven eenmaal hebben

                              ontmoet dan is het ook de bedoeling dat ze samen verder gaan, contact met

                               elkaar onderhouden, ook in direkte zin, los van de sterke telepatische verbin-

                              ding die er tussen hen bestaat… IK HEB TOT OP HEDEN GEEN INDICATIE

                              OVER WAAR ZE MOMENTEEL VERBLIJFT, MAAR GA ER WEL AKTIEF NAAR

                               OP ZOEK DE KOMENDE TIJD, NET ZO LANG TOTDAT WE ELKAAR WEER

                              HEBBEN HERVONDEN… Het idee is om allereerst op kortere termijn een over-

                               zicht te maken van telefoonnummers van instanties die me aan meer informatie

                              zouden kunnen helpen. Daarbij maak ik ook gebruik van herinneringen aan de

                              laatste informatie van voor haar vertrek terug naar Hoofddorp. Het zou wel heel

                              vreemd zijn als zij, gezien onze mooie band en ervaringen van nog niet zo heel 

                              lang geleden, verder contact zou afwijzen. Dat kan namelijk alleen als dat door

                              buitenstaanders geadviseerd zou zijn, waar “hulpverleners” of anderen nogal goed 

                              in kunnen zijn, zoals ik dat zelf in voorkomende situaties vaak heb 

                              meegemaakt in het leven… 

18-1-2012                Met de auto geprobeerd om Floor op te gaan zoeken op de gesloten 

                              afdeling in Hoofddorp. Daar aangekomen werd ik door het kleine

                              raampje naast de toegangsdeur van de kliniek kort te woord gestaan

                               door iemand van de verpleging die me de toegang ontzegde, en niet

                              uitlegde waarom eigenlijk. Ik vond dat heel erg, vooral voor Floor, en

                               ben toen weer naar Amstelveen teruggereden. Enkele dagen later

                              ontving ik een brief vanuit de leiding in Hoofddorp, met een bezoek-

                               verbod voor een maand, met de gemene en onterechte beschuldi-

                                ging als zou ik een slechte invloed op patienten hebben… Voor

                               meer informatie omtrent de rest van het verhaal verwijs ik je naar

                               het archiefmateriaal van deze weblog en mijn videokanaal op YouTube:

                               www.youtube.nl/mrboudewijn1963 .

 

******************************************************************************************************************

Na een tijdelijke onderbreking is het gevoelsmatige, telepatische contact met “Floor weer hersteld, en langs deze weg voel ik duidelijk dat we elkaar best wel erg missen en een vervolg zouden willen gaan maken op onze diepe vriendschappelijke tweelingzielen-band. Maar daar is wel aktie voor nodig, ik bedoel, dat gebeurt niet zomaar. Er is in ieder geval onderzoek nodig naar de mogelijke verblijfplaats van Floor, omdat het me het beste lijkt om haar persoonlijk, liefst telefonisch, te kunnen spreken. Ik herinner me dat ze me tijdens het laatste gesprek (rond mijn verjaardag in maart jl.) had gezegd dat ze me het liefste alleen, persoonlijk wil spreken, en datzelfde wil ik eigenlijk ook.

In die tijd dat ze deze woorden uitsprak door de telefoon zat ik helaas nog dusdanig in de emotionele ellende, dat er niet addequaat aktie op kon worden ondernomen. Maar ja, ik ben nu eenmaal ook een mens die de afgelopen jaren zoveel meegemaakt heeft in korte tijd, dat emoties kunnen escalleren, dat gebeurde eind april 2012, toen ik enige tijd werd opgenomen op de gesloten afdeling op Zuiderpoort in Haarlem.

Nu verblijf ik op de open afdeling in De Amstelmere en voel me niet alleen veel beter, maar ook met de dag sterker worden. Zo’n lieve en vechtlustige vrouw en tweelingziel als Floor laat ik niet langer meer in de steek! Tijd voor AKTIE!! Telefoonnummers verzamelen van instanties, instanties benaderen, in de tussentijd ook vragen aan mensen binnen de Amstelmere, andere klinieken benaderen of aanschrijven, en aangezien deze contactbreuk tussen mij en Floor uiteindelijk toch het gevolg is van het geven van een verkeerd advies aan mij en Flor, inzake het afstand tot elkaar bewaren vanuit de ggz instelling, de mogelijkheid overwegen van het inschakelen van de patienten vertrouwens persoon. Floor en ik hebben zwaar te lijden onder wat ik destijds heb omschreven als een uiteendrijvingsbeleid, ofwel, anders geformuleerd, uiteendrijvings-advies, en iedereen is het hiermee roerend eens, dat zoiets niet mag, niet kan, en wel degelijk uitermate kwetsend is. En bovendien, lotgenotencontact is niet schadelijk, dat is een illusie, ook wanneer banden tussen clienten aanscherpen, wanneer zich diepere banden ontwikkelen binnen een opnamekliniek, dan is daar niks mis mee. Er bestaat ook nog zoiets als menselijke waardigheid, mensen in hun waarde laten!!!

Groeten van Boudewijn de Kat

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: