Een uiterst moeizaam, uitzichtloos (over)leven… Ik ben het zat onrechtvaardig behandeld te worden!!!!!

22 juli 2012 >> Zo laat op de avond toch nog even een tweede berichtje van vandaag. Ik ben nu weer op de Amstelmere en voel me een geestelijk wrak, totaal ontdaan van zelfs het kleinste beetje levensvreugde wat ik ooit nog had in die mooie periode dat Flor en ik zo opvallend leuk en harmonieus met elkaar omgingen. Iets om naar toe te leven, ik voel het niet meer en zie het ook niet meer… De GGZ is geslaagd in haar beleid en heeft haar doel bereikt, namelijk het stukmaken van het mooiste wat er is in het leven, een vriendschap met je tweelingziel. Stelletje eikels, stelletje angsthazen, zo weinig van vertrouwen in de mens Boudewijn. In bepaalde kringen, ook binnen de ggz doen leugens de ronde als zou ik een slecht mens zijn en een negatieve invloed uitoefenen op medemensen. DE idioterie ten top verdomme nog aan toe! En ga me niet vertellen dat dat niet zo is, het was de afgelopen drie jaar duidelijk voelbaar. Een gewoon mens met liefdevolle bedoelingen waar geen schijntje kwaad in schuil gaat, en toch hebben jullie vanuit jullie bekrompen en allesbehalve deskundige visie op de menselijke geest twee mensen van mij afgepakt, Peggy, en nu weer Flor. Zogenaamd op medische gronden. Ja ja, een allesbehalve empathische en allesbehalve humane maatregel om ons van elkaar weg te houden. Enig idee hoe vernederend, hoe pijnlijk zoiets voelt, dit destruktieve beleid. Jullie hebben er de ballen verstand van hoe dat werkt bij hooggevoelige mensen, met een veel fijngevoeliger zenuwstelsel. Mensen van elkaar isoleren is iets uit de Middeleeuwen, en weegt in negatieve zin veel zwaarder dan de aandoeningen waaraan hooggevoelige mensen in de psychiatrie lijden… Hebben jullie stront in de oren misschien, want het lijkt wel alsof jullie daar blind voor zijn, zo verstard geraakt in de theorie alleen, strikt volgens het boekje handelend. En dan mij ook nog zwart maken en pesten door twee leuke contacten volledig te ruineren. En iedereen dat negatieve beeld wat er over mij bestaat maar aan elkaar doorvertellen. Enig, waar heb ik deze shitzooi aan verdiend, verdomme nog aan toe? Ik spreek nu ook even tegenover die mensen buiten de ggz die eraan gewend zijn geraakt om alles wat een ‘deskundige’ zegt maar automatisch en volledig passief aan te nemen, als zou het de absolute waarheid zijn. Ik walg daarvan… Maar jullie zijn wel voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de opgelopen sociale schade en voor de daardoor ontstane problemen van mij en Flor, bezien vanuit een veel breder dan algemeen gangbaar verworden perspektief waarover hoogge-voelige mensen beschikken…

Dit beleid, deze gang van zaken gaat me veel te ver.. Na mijn ontslag wil ik na 26 jaar de ggz vaarwel zeggen en op zoek gaan naar een vrijgevestigde hulpverlener, los van een bedrijf of instelling… Een meer humane, persoonlijke manier van mensen behandelen, een plek ook waar nog respekt bestaat voor andere meningen en een andere, bredere visie op het mens zijn, waarin hooggevoelige mensen veel meer tot hun recht komen dan in een reguliere instelling, waarin de meeste hulpverleners elkaar allemaal de hand boven het hoofd houden in moeilijke situaties… De GGZ is een groot machtsbolwerk geworden, en macht maakt mensen letterlijk ziek, het leidt ertoe dat veel mensen in een vicieuze cirkel vastzitten, van opname naar opname, soms jaren achterelkaar. Een veel te oppervlakkige aanpak van psychische problemen. Patienten zijn als het ware verworden, (daarbij o.a. kijkend naar zulke maatregelen zoals de rechterlijke machtiging die ze mij ook door mijn strot hebben geduwd, isoleercellen, in bewaring stellingen, dwangmedicatie en dwangbehandelingen) tot een stelletje dommerikken die niks te zeggen hebben en willoos zijn overgeleverd aan de macht van de psychiatrie. Zo ga je verdorie nog aan toe niet met mensen om in “ beschavingen” zoals de onze. Niet alleen mensen binnen de psychiatrie, binnen een psychiatrisch ziekenhuis zijn ziek, in feite nog heel veel mensen daarbuiten ook, lijdend aan wat je diepere vormen van onbewuste Angsten en Zelf-vervreemding zou kunnen noemen. Een soort van collectieve domheid zou ik het willen noemen, aangemoedigd door onze overheid, immers, er moet geproduceerd worden, zoveel mogelijk gepresteerd worden, want anders ben je in op voorwaardelijkheden gebaseerde samenlevingen zoals de onze, minderwaardig ten opzichte van mensen met de sterkste schouders…..

En dan nog even iets over die verkrachters die Flor op zo’n afgrijselijke brute manier hebben verkracht en haar daarmee het leven zuur hebben gemaakt, en daarmee ook mij geestelijk hebben verwond tot op het diepste niveau. Dergelijke misbaksels horen niet in een psychiatrische kliniek te verblijven maar in een gevangenis, levenslang. En het is ook ronduit dom beleid vanuit de ggz, wetende dat Flor al eerder was misbruikt, om haar naar een afdeling te sturen waar juist allerlei criminelen, verkrachters, tbs’ers en pedofielen rondlopen. Deze domme fout is iets wat ik hun persoonlijk ook nooit zou kunnen vergeven.

En dan nog maar te zwijgen over al die bemoeienis van onwetende derde personen, toen Flor en ik zo leuk met elkaar omgingen. Waar was dat nou voor nodig. Jullie mensen zijn een stelletje angsthazen, en onderschatten de kwaliteiten die Flor en ik met ons meedragen, ondanks alles… Geen schijntje van vertrouwen ook, dat blijkt wel weer, in mij als mens met de beste bedoelingen en een hart van goud in sociaal opzicht. En ook geen enkele vorm van communicatie mogelijk met Flor, ook dat werd van mij afgepakt, vanuit irreeele angsten, vanuit een gebrek aan inzicht. En dan ook nog eens contactverboden uitvaardigen, als zou ik een soort van duivelse persoonlijkheid zijn met kwade bedoelingen, alsof IK degene zou zijn die Flor zou hebben mishandeld. De brutaliteit ten top. Flor en ik waren altijd heel goed in staat om dingen en situaties onderling met elkaar te bespreken en te regelen, in alle redelijkheid. Daar zit geen schijntje kwaad bij. Communicatie met Flor is er niet, het wordt me onmogelijk gemaakt, het maakt me monddood, in dictatoriaal Nederland. Dat toontje van jullie mensen, de houding die jullie tegenover me hebben aangenomen, ook voor wat betreft het uiteendrijvingsbeleid vanuit de ggz (met instemming van alle betrokken partijen notabene!) tussen mij en Flor, juist DAT is ver beneden peil, overschrijdt alle grenzen van redelijkheid en democratie, mijlenver!! En, al is ze zich er nu dan misschien even niet meer van bewust, ik weet zeker dat Flor diep van binnen ons contact nog altijd heel erg mist, en er veel verdriet van heeft. Maar ja, als eenling ben ik machteloos om in dit kader iets voor haar te betekenen… De ggz, andere mensen, zijn oppermachtig.

Ik snap ook niet waarom de ene zus van Flor, die laatst via mijn moeder contact met mij probeerde te zoeken, het al na een poging heeft opgegeven… Ik ben heus geen monsterlijk figuur hoor, verre van dat…

Grootste probleem is denk ik het wantrouwen dat veel mensen tegenover mij hebben, aangepraat wantrouwen om precies te zijn, gebaseerd op roddels. Heerlijk om zo gepest te worden, en om daarvan de gevolgen te ondervinden, ook nu weer, nu het menselijk recht op communicatie me is ontzegd, voor de zoveelste keer. Stelletje angsthazen, WORDT WAKKER! De leugen als zou ik een negatieve invloed op mensen, op Flor, hebben komt voort vanuit een bekrompen oppervlakkige Freudiaanse visie, als zou het de gezondheid schaden als twee mensen die goed met elkaar overweg kunnen binnen de psychiatrie teveel met elkaar omgaan. Een mens is, verdomme nog aan toe, een sociaal wezen, met recht en behoefte aan sociale contacten, zelfs al zit je in een kliniek, en als je als ‘hulpverlener’ je medemensen, je patienten zelfs dat recht ontzegd of het ontmoedigd dan ben je de naam hulpverlener eigenlijk niet waardig. Het is juist uitermate kwetsend en destruktief werkend ten aanzien van de behandeling om mensen met een psychische kwetsbaarheid ,mensen van elkaar te isoleren, een bezitterige manier van met mensen omgaan. Of het nou een hulpverlener betreft of een ander die zich met ons heeft bemoeid en mij het contactrecht heeft ontzegd, zoiets is onrechtvaardigd en doet de gezondheid alleen maar verslechteren. Welnu, bedankt daarvoor, maar niet heus…

Jullie mensen hebben mij beroofd van de mooiste en meest bijzondere  vriendschap die ik ooit in mijn leven heb gekend en ook nooit meer bij iemand anders zal terugvinden. Ieder mens beschikt immers slechts over EEN tweelingziel. Dat gegeven en de intense pijn die dat met zich meebrengt zal ik jullie mensen dan ook niet gauw kunnen vergeven, tenzij er een soort van wonder in dit kader zou plaatsvinden…

Intussen zit ik opgescheept met een bijna onmogelijk te herstellen geestelijke beschadiging, een trauma, wat niet nodig was geweest als mensen zich niet met me hadden bemoeid, vertrouwen in me hadden gehad in plaats van wantrouwen. Flor werd in januari afgevoerd naar Hoofddorp, en het toppunt van brutaliteit en kortzichtigheid is wel dat MIJ dat wordt aangerekend. Ach, ik denk dan, dit is besloten door domme mensen die er geen flauwe notie van hebben hoe hoogsensitiviteit bij mensen zoals Flor en ik, precies werkt. Met alle gevolgen vandien. En dat geldt ook voor die groep “deskundigen” in Hoofddorp die mij in januari jongstleden een afdelingsverbod hadden opgelegd, en die al bij aanvang toen Flor en ik elkaar pas kenden in september 2011, het plan hadden om ons van  elkaar te scheiden. Dat hebben ze toen ook gedaan. Zeer verdrietig en pijnlijk, maar ook voor Flor, waarbij de tranen letterlijk in haar gezicht stonden toen ze even langskwam op de gesloten afdeling om iets op te halen uit de creatieve ruimte.

Dit alles is niet alleen maar pijnlijk en verdrietig, het is HOOGST ONRECHTVAARDIG, de manier waarop er ook met mij is omgegaan, en neem er ook niet zomaar genoegen mee. En vertel me niet dat het bovenstaande niet waar is, het is wel degelijk de waarheid, al houd je natuurlijk altijd mensen over die het glashard blijven ontkennen. De GGZ bijvoorbeeld zal nooit erkennen dat ze veelvuldig in de fout zijn gegaan, met name ten aanzien van twee mensen die toch meer verdienen dan daardoor nog extra te moeten Lijden aan het leven… Zij bekijken de mens rechtlijnig, tweedimensionaal en oppervlakkig, niet vanuit de diepte, maar eenzijdig vanuit de analyse. Een wel zeer primitieve kijk op het oplossen van psychische problematiek.

Of de schade ooit nog te herstellen valt is nog maar zeer de vraag. Ik hoop het van harte, voor Flor, een hele lieve, maar onbegrepen vrouw die weliswaar ertoe neigt om vanwege haar angsten (erop aangevallen te worden als ze die zou toegeven) gevoelens naar mensen toe te ontkennen, maar die over zoveel mooie en kostbare eigenschappen beschikt, waar ik nog altijd diepe bewondering voor heb. Ik hoop dan ook op gerechtigheid, ook voor haarzelf, in de diepste en breedste betekenis van het woord…

Ik probeer vannacht maar wat te slapen, gisteren lukte dat niet erg. Iemand op de afdeling merkte op dat ik er zo slecht en witjes uit zie. Maar, dat is toch niet minder dan logisch??

Ik ben inderdaad boos, zoniet woedend vanwege al het aangedane onrecht en ga er werk van maken op een manier die ik hier niet vertel op deze openbare weblog… Wie niet luisteren wil, moet maar voelen, denk ik dan bij mezelf. Ik ken ook nog een goede advocaat die ik in geval van problemen altijd kan raadplegen…

Steun heb ik in feite aan niemand, en dat komt omdat er de laatste jaren heel veel mensen uit mijn omgeving zijn weggevallen, inclusief mijn vader, een goede vriend uit de woongroep, Peggy en hoogstwaarschijnlijk nu ook nog Flor. Mijn moeder kan het bijna nie meer aan, en heb nu eenmaal ook geen broers en zussen die me kunnen steunen en bijstaan… Dat maakt de pijn tot iets, een last die onmogelijk te verwerken is…, iets wat je je leven lang blijft achtervolgen. Mensen met een beetje inzicht, zullen denk ik wel kunnen begrijpen dat ik na al die jaren van tegenslag en isolatie, weleens mezelf afvraag wat dit leven eigenlijk nog voor zin heeft. Ik leef niet in een democratie, maar in een dictatuur, weliswaar niet officieel gezien, maar het komt er wel op neer…

Zo, dit moest ik even kwijt…

Boudewijn.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: