Vluchtige ontmoeting met Flor, in afwachting van nieuwe processor voor pc, nieuwe ontwikkelingen…

Amstelveen, maandag 11 maart 2013 > Vandaag was op zich wel een aardige dag waarop ik me toch heel aardig kon vermaken. Vervelen is een woord wat ik eigenlijk niet ken in het hedendaagse leven. Ook nog bezoek gehad van mijn psychiater, en ook zij is erg tevreden over het het nu met mij gaat. Bij een bezoekje aan de supermarkt hier in het winkelcentrum Kostverlorenhof kwam het vanmiddag nog tot een zeer  vluchtige ontmoeting met tweelingziel Flor, waarmee ik ooit zo goed bevriend ben geweest. Ik vind het nog altijd jammer dat dit contact sinds januari  vorig jaar op de klippen is gelopen. Niet dat ik er een erg ongelukkig mens van ben, maar toch doet het bij periodes in emotionele zin best wel veel pijn als je in een periode van fysieke afzondering van elkaar leeft. Er bestaat dan nog wel een tweelingzielenband, doch elkaars afwezigheid maakt het soms niet even gemakkelijk. Het kan een pijn voelbaar maken die tot op zielsniveau  gaat. Nou is het wel zo dat ikzelf ten dele ook verantwoordelijk ben voor de contactbreuk in direkte zin. Immers, in mijn onwetendheid ben ik bij periodes weleens te ver gegaan in de manier waarop ik met haar omging, althans in zoverre dat ik teveel contact tot haar zocht, teveel contactpogingen in relatief korte tijd. Echter, wel belangrijk hieraan toe te voegen is dat ik jarenlang onder de negatieve invloed heb geleefd van verkeerde medicatie die ik voorgeschreven kreeg. Dit maakte mijn vatbaarheid voor psychosen niet alleen vele malen groter, het leidde veelvuldig tot nieuwe opnames, en bovendien maakte die medicatie een in de loop der jaren sterk toenemende mate van lichamelijke en geestelijke onrust in mij voelbaar. Deze klachten zijn allemaal verdwenen sinds er in mei vorig jaar een medicatiewijziging plaatsvond. Op deze huidige medicatie draai ik prima, voel ik mij veel beter en ben eindelijk ook een stabiel… Wat ik probeer te zeggen is dat die door de vroegere medicatie veroorzaakte rusteloosheid in lichaam en geest ook geen goede invloed had op mijn manier van leven, ook richting sommige andere mensen. Echter, wat die contactbreuk met Flor betreft, een niet geringe bijdrage daartoe ligt hem wel degelijk in het afzonderingsbeleid, het ontmoedigingsbeleid dat er al vlak na onze eerste kennismaking op de gesloten afdeling van de ggz in Hoofddorp, werd gevoerd richting Flor en mij.

Er zijn over de hele aarde miljoenen mensen die elkaars tweelingzielen ontmoeten, dus zo vreemd of mysterieus is het helemaal niet, zelfs een heel natuurlijk verschijnsel. Dergelijke contacten zijn in de positieve zin intenser, enthousiaster, een hele andere manier van omgaan met elkaar dan algemeen gangbaar in contacten tussen “gewone” mensen die geen zielsverwante binding met elkaar hebben. Dat maakt het ook zo bijzonder, een ervaring die in positieve zin dieper gaat dan algemeen gangbaar. En dan zijn er nog mensen van de wetenschap die in dergelijke verbintenissen spreken van een “obsessieve” gerichtheid op de andere helft van de tweelingziel, de andere persoon dus. Juist het feit dat de ervaring je tweelingziel ontmoet te hebben zoiets moois is voor hen die het mogen ervaren, maakt het dan ook niet minder dan logisch dat beide personen in zo’n verbintenis een bovengemiddelde belangstelling voor elkaar hebben. Het woord obsessief is hier dus volstrekt niet op zijn plaats… Bovendien suggereert dat woord dat tweelingzielenpartners verder geen ruimte in hun hoofd zouden hebben om met andere zaken bezig te zijn. Deze veronderstelling is regelrechte onzin, en dat geldt zeker ook voor mij, mijn vele interesses in diverse hobbies, andere bezigheden die ook een zekere waarde voor mij hebben…

Tot een echte communicatie tussen mij en Flor kwam het helaas nog niet, wat denk ik komt door de emotionele ballast betreffende de minder leuke gebeurtenissen tijdens onze vroegere contactperiode, die mogelijk ook nog bij haar leeft van binnen. Het zou zowel voor haarzelf als voor mijzelf beter zijn te proberen die ballast niet te verdringen of ervoor te vluchten, maar de daaraan gekoppelde emoties volledig te ondergaan, waarna verlichting plaats kan vinden en een opening voor een nieuwe, veel gelukkigere toekomst kan ontstaan. Dat is iets wat ik nog niet zo lang geleden heb geleerd. Ik hoop alsnog dat er een tijd gaat aanbreken dat we allebei zover zijn gevorderd dat er mogelijk een nieuwe ontmoeting tussen ons zal gaan plaatsvinden en dat we weer bevriend met elkaar zullen raken. Doch ik weet en voel ook dat de band tussen ons nog heel sterk is. Ze oogde een beetje verlegen, maar ik voelde ook een dieperliggende emotie bij haar, maar datzelfde gold ook voor mij. Ik denk en hoop dat dat slechts een tijdelijk iets zal zijn. Ik zal niet meer vroegere fouten begaan, nee, beslist niet. Een vriendschappelijk contact moet spontaan ontstaan en groeien, op een vrijblijvende en onvoorwaardelijke manier. Ik denk wel dat het de bedoeling is dat we in de toekomst alsnog op de een of andere manier weer samen zullen komen, en ik denk ook dat het contact dan pas echt gaat leven, een evenwichtige en harmonieuze verstandhouding. IK hoop het van harte, want mij moet toch van het hart dat het een hele aardige, vriendelijke vrouw is, die spiritueel gezien mogelijk al een grote stap verder is dan ik. Toch heb ik los hiervan het gevoel alsof ik haar niveau steeds dichter begin te naderen. Bevriend met elkaar raken, de tijd zal het leren of en wanneer dat gebeuren zal, maar ik weet wel vanuit de positieve ervaringen met haar uit het verleden, dat dat een hele mooie vriendschap kan gaan worden. En zoiets is kostbaar. IK heb in ieder geval wel weer geleerd in het leven, heb een aantal loodzware jaren achter de rug, en het kan alleen maar beter worden. Tot en met einde 2012 had ik ik, met name betreffende het jaar 2012, het gevoel alsof het schip niet nog verder kon zinken…Dat is nu, tot op zeker niveau, wel een stuk verbeterd. Ik zal me niet opnieuw op een opdringerige manier opstellen naar andere mensen toe, en zeker richting Flor, maar bij tijden mis ik het direkte contact met haar wel degelijk. Ik meende vanmiddag aan de uitdrukking in haar ogen te zien dat dat bij haar ook nog wel degelijk het geval is… Zij zal net als ikzelf dan ook het gevoel hebben dat haar leven nog zeker niet compleet is, maar wat mij betreft in de toekomst nog altijd opnieuw zou kunnen gaan worden. De ervaring omgang te hebben met je eventuele tweelingziel geeft je als mens een veel completer gevoel, en ook dat is algemeen bekend onder mensen die het ervaren of hebben ervaren.

Mochten ze vanuit de ggz in de toekomst weer gaan dwarsliggen omtrent een mogelijk toekomstig contactherstel aangaande Flor en mij, dan kunnen ze van mij flink wat tegengas ervaren… Zij worden in hun beleid nog iets te vaak geleid door de pure angst (dat er iets fout zou kunnen gaan bijv.), maar angst is de slechtste raadgever die er bestaat en genereert alleen maar een hoop ellende, zeker voor wat persoonlijke contacten tussen mensen betreft… Ik heb maandenlang het gevoel gehad dat de ggz op mijn nek heeft gezeten aangaande het contact met F. Afschuwelijk!!! Beter zou zijn als ze leren mensen meer in hun waarde te laten, zeker als patienten tijdens een opname bevriend raken met een medepatient.

Helaas kan ik voorlopig geen langere spotjes meer plaatsen op YouTube. Ik heb vanwege een vergissing in een eerdere video, waar ik een muziekje in liet horen, een waarschuwing in verband met de auteursrechten ontvangen, en de eerstvolgende zes maanden is de lengte van mijn video ‘s dan ook beperkt tot maximaal 15 minuten per video. Langere video ‘s kun je bekijken op mijn nieuwe internet-site op www.mediavanboudewijn.nl .

Tot een volgende keer, en vergeet niet bovenstaande video te bekijken en beluisteren, een speciale video deze keer, met regelmatige bijschriften ter verduidelijking van het gesprokene.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: