Ontmoeting met Floor lijkt eindelijk dichterbij te komen na een roerige periode…

Amstelveen, 4 september 2013 >> Ja, lieve mensen, het is alweer lange tijd geleden dat ik voor het laatst iets op mijn blog heb geschreven. Er is veel gebeurd, teveel om zo in het kort op deze late avond op te noemen. Ik ontdekte in juli jl. op het naambordje van de flat waar Floor woont dat ze samenwoonde met een tweede persoon. Later bleek dat de naam te zijn van iemand die al enige tijd niet meer op dat adres woonachtig was, maar er nog wel stond ingeschreven. Maar het feit dat Floor enige tijd heeft samengewoond met iemand die haar geestelijk heeft mishandeld en vermoedelijk ook tijdens onze gezamenlijke opnameperiode destijds ook sexueel heeft misbruikt. Floor was vroeger iemand die zich zeer gemakkelijk liet manipuleren en beinvloeden door dominante mensen. En die knul waar het hier om ging is nou niet bepaald een lieverdje. Na de ontdekking dat Floor samenwoont met een halve crimineel maakte ik me nogal ongerust en heb toen op youtube een video gemaakt om die ongerustheid en sterke vermoedens omtrent haar onveilige leefsituatie destijds, te kunnen uiten. Vlak daarna ging hij “in de aanval”en bestookte me ruim een maand lang met haatdragende en bedreigende berichten via YouTube.

Dit laatste veranderde toen ik, nu ongeveer twee weken geleden, een nieuwe video maakte, waarin ik vertelde over een aantal van zijn uitspraken, waaruit duidelijk bleek dat Floor zich wel degelijk in een bijzonder gevaarlijke en riskante leefsituatie bevond. Voor gevoelige mensen zoals zij is het bovendien niet echt gemakkelijk om daar voldoende tegenop te kunnen, ten opzichte van een dergelijke persoon die bij haar woonde. Die video leidde er evenwel toe dat er een einde kwam aan het lijden van Floor, die persoon zou uit huis zijn gehaald en is vermoedelijk ergens opgenomen nu. Ja, het was geen lieverdje, wat o.a. wel blijkt uit zijn uitspraak (=bewijsmateriaal) “Floor is van mij…..en ik heb alle macht”…. Om het leven gedurende enige tijd niet alleen van haar, maar indirekt ook van mij tot een ware hel op aarde te maken. Maar, zoals een bekend gezegde luidt, ware (tweelingzielen-) liefde overwint uiteindelijk alles.

Vorige week zondag, 25 augustus, ontving ik via de sterke telepatische band die Floor en ik met elkaar delen, een wel zeer verblijdende boodschap, maar ook vol overtuiging. Dit laatste bleek wel vanuit de continue stroom van buitengewoon krachtige positieve energie die ik gedurende de hele dag min of meer continu door mijn lichaam heen voelde stromen. Zo krachtig en bovendien ook een hele dag lang, zoiets heb ik ook nog nooit eerder ervaren in mijn leven. Die energie heeft dan enerzijds tot doel die daarmee samenhangende telepatische boodschap te bevestigen als zijnde de zuivere waarheid, maar is anderzijds ook bedoeld die boodschap te doen doordringen in alle cellen van mijn lichaam. Haar boodschap was tevens een enorme opluchting voor me, want toen ik enige tijd geleden spontaan langsging bij Floor thuis, nog in de aanwezigheid van die hoogst onbetrouwbare en gevaarlijke persoon (waarvan ik heb vernomen dat deze haar zelfs heeft geprobeerd te wurgen), wilde ze niks meer van me weten. Hoe dan ook, dat was toen, zo angstig als zij gemaakt was door die ene persoon die haar leven geruime tijd heeft gedomineerd, ook een zeer begrijpelijke reaktie van haar. Hoe dan ook, mij bereikte op zondag 25 augustus jl., en vol van overtuigingskracht, een ware en zeer serieuze, maar ook diepgaande liefdesverklaring, van haar kant……

Inmiddels heb ik, omdat ik helaas alleen maar over haar mailadres beschik, haar een voorstel gedaan van een schema, wat zegt dat ik op bepaalde dagen en tijden op een bepaalde plek in het nabijgelegen winkelcentrum op haar zal wachten. En afgelopen middag kwam het dan bijna tot een nieuwe ontmoeting, bijna, omdat ik haar in eerste instantie niet goed herkende. Ze kleedt zich telkens weer heel anders, ook kwa haardracht e.d., maar dat doet ze bewust, omdat ze wat verlegen is en omdat ze dan vanwege de geringere kans op herkenning van andere mensen, zich veiliger voelt. Maar toch, toen ze weer terugliep, gekleed in een rood gekleurd t-shirt (haar symbolentaal, rood staat voor liefde), draaide ze zich nog even om toen ze een stuk verder liep, een keek me vanaf een afstand eventjes aan. En toen ging er bij mij een lichtje branden, en kreeg het vermoeden dat het hier inderdaad om Floor zelf ging, vervolgens ook bevestigd via mijn spirituele gids Peggy.

Zowel Floor als ik voelen al enige tijd een steeds sterker en dieper wordend verlangen om elkaar weer te willen gaan ontmoeten in het leven, en nu die gevaarlijke persoon uit haar omgeving is verdwenen, is daartoe ook weer een opening ontstaan. Floor is, zoals ze destijds tijdens onze opname al vertelde, spiritueel hoogbegaafd, een Nieuwetijdskind, en dat zijn sommige mensen geboren rond het jaar 1980 die al van nature (vanaf hun geboorte) beschikken over een ver bovengemiddelde staat van wat ze ook wel ‘kosmisch bewustzijn’ noemen. Zij zit al een leven lang in die ervaring, in dat bewustzijn, en is ook degene die ons proces van samenkomen voor een belangrijk deel stuurt en begeleidt, met energie, maar ook telepatisch. Ik voel, maar zij ook van mij, zo ongelofelijk veel liefde van haar kant naar mij toe stromen, en ik voel tevens ons wederzijds verlangen met de dag in kracht toenoemen. Wat daarbij ook opvalt is het ongelofelijk sterke, inmiddels bijna onhoudbare, diepe verlangen wat er in ons allebei zit, namelijk ons verlangen naar lichamelijk contact. Immers, ook de Ziel wil op een gegeven moment gevoed worden, wat iets heel natuurlijks is tussen tweelingzielen. Het is niet gezond dit verlangen te lang opzij te zetten… Tegelijkertijd is liefde tussen tweelingzielen ook een hele mooie spirituele ervaring. Nou ja, we hebben er anders sinds onze eerste ontmoeting (vandaag over drie weken, precies twee jaar geleden) allebei heel hard aan gewerkt om alle onzuiverheden en blokkades uit ons onderbewustzijn te herstellen, een bovendien bepaald niet altijd even gemakkelijke periode voor ons. Dan mag het ook weleens mee zitten vind ik.

Ik begrijp inmiddels van Floor dat ook zij wel degelijk inziet dat het moment van samenkomen niet erg lang meer op zich zal laten wachten. En in de tussentijd fantaseren we allebei zeer regelmatig over ons, naar ik mag hopen, nabijliggende nieuwe leven samen met elkaar… Meestal worden tweelingzielen niet echt begrepen door de dominerende andersdenkende buitenwereld, en dat is ook logisch, want de meeste andere mensen zitten niet en leven niet vanuit een hogere staat van bewustzijn. De dominerende buitenwereld bovendien probeert vaak onbewust om tweelingzielen afzonderlijk weer op hun lagere bewustzijnsniveau terug te brengen. Dat is eigenlijk een soort van overlevingsmechanisme waarin deze egogerichte wereld draait, en dat ego van mensen wil gevoed blijven worden, en dat terwijl veruit de meeste mensen zich er nog altijd niet van bewust zijn hoezeer zij nog altijd leven vanuit het ego, hieronder vallen zelfs nog heel  veel mensen die zich ‘spiritueel’ plegen te noemen in deze tijd. Het leven van tweelingzielen echter is een veel completere manier van leven, vanuit een volledige overgave aan een eindeloze stroom van onvoorwaardelijke liefde. En dat zal ook onze toekomst zijn, die van mij en Floor… Dat is onze diepe wens, en ik hoop dat deze binnenkort in vervulling mag gaan…

Grote bezorgdheid om mogelijk gevaarlijke levensomstandigheden Floor

Momenten van diepe ontroering en stilte…

Amstelveen, 11 augustus 2013 >> Ja, er is in positieve zin veel veranderd de laatste tijd. Eerst was er nog sprake van dat ik werd gestalkt en bedreigd via hatelijke en bedreigende reakties op mijn youtube videokanaal, echter ik heb samen met een lotgenoot hiervan aangifte gedaan bij de politie. Sinds een aantal dagen is het dan ook heerlijk rustig op mijn videokanaal. Geen haatdragende bedreigende reakties meer, en het is een verademing… Ik heb in mijn aangiftebrief aan de politie ook verteld over mijn zeer sterke vermoeden dat mijn lieve vriendin Floor enige tijd heeft samengewoond met deze persoon. Ik ontdekte dat op 19 juli toen ik op voorstel van goede vriend Rob eens ben gaan kijken of Floor inderdaad woont waar ik vermoedde, toen ik op haar naambordje een tweede naam zag staan, de naam van een persoon die me wel heel bekend voorkwam van de opnameperiode toen Floor en ik waren opgenomen op de open afdeling. Ze vertelde me toen ook dat zij door die persoon is verkracht. Floor was destijds echter heel makkelijk manipuleerbaar door een ander dominante persoon die via haar ook macht uitoefende met betrekking tot het ggz beleid aangaande mijzelf.

Naar aanleiding van dat vermoeden heb ik een video gemaakt, om mijn bezorgdheid tot uitdrukking te brengen en om te vertellen over mijn sterke vermoedens, namelijk dat Floor zich heeft laten overhalen deze persoon voor enige tijd als huisgenoot in haar woning toe te laten. En ook daar heeft hij haar geestelijk mishandeld en gebruikt om zijn machtsimperium te verwezenlijken. Toch heeft die video onverwachts positieve verandering in dit alles gebracht. Deze persoon had die video ook gezien en voelde zich duidelijk aangesproken. Dit bleek wel uit de zeer hatelijke reaktie die ik naar aanleiding van die video van hem ontving. En sindsdien is ook die aanvankelijk ogenschijnlijke eindeloze stroom van bedreigingen en haatdragende berichten op gang gekomen. Totdat ik samen met iemand anders hiervan aangifte had gedaan. In mijn aangiftebrief heb ik ook duidelijk geschreven over mijn sterke vermoedens dat die persoon zich tevens schuldig maakt aan de verkrachting en het geestelijk misbruiken van Floor, wat voor haar een afgrijselijke ervaring moet zijn geweest…

De video was nogal emotioneel beladen, en tot mijn grote verrassing en opluchting bleek dat Floor die video ook had gezien. Via haar youtube account liet ze me weten dat ze mij zou helpen, dat ze het zat was nog langer met die persoon onder een dak te wonen, en dat ze aktie zou ondernemen. Twee dagen later was het account en het youtube kanaal van die criminele persoon geblokkeerd en uit de lucht gehaald. En sinds hij uit huis is gezet kon hij ook geen macht meer over Floor uitoefenen en is zijn pijl en boog vervolgens op mij gaan richten, middels die eerder genoemde eindeloze stroom van bedreigingen en haatdragende berichten. Dat is op zich al verdacht natuurlijk. Deze zaak is nu in handen van de politie, en sinds de aangifte is het dan ook heerlijk rustig, niet meer bedreigd en lastig te worden gevallen via mijn nieuwe youtube videokanaal.

Maar nu genoeg over het verleden. Wat bovenstaande video betreft, ik wil er liever nog niet teveel over kwijt, maar dat er iets moois op het programma staat voor ofwel vanmiddag, ofwel voor in de loop van de komende week, is werkelijk waar iets waar ik diep ontroerd van kan raken, maar waarvan ik ook stil kan worden in bepaalde periodes… Later meer informatie hieromtrent.

Nieuw videokanaal, gunstige ontwikkelingen

Stabiele toestand in vrij goede stemming…

HIERONDER NOG TWEE EERDER GEMAAKTE VIDEO’S UIT HET ARCHIEF VAN 2012:

 

 

Amstelveen, 12 juni 2013 >> Vandaag best wel een aardig dagje. Ik kon al enige tijd niet goed sms berichten versturen met mijn oude mobiele telefoon, heb nu voor een leuk prijsje een nieuwe aange-schaft van LG, een goed en vertrouwd merk. Niet zo geavanceerd als de oude mobiel, maar dat hoeft voor mij ook niet, al die flauwekul erbij, zoals mobiel internet via zo’n piepklein schermpje, nee dan heb ik liever het echte internet via een pc of laptop. Er zit wel een internet mogelijkheid op dat nieuwe toestel, maar deze gebruik ik niet. In september aanstaande verloopt mijn contract bij Telfort en ga dan bij dezelfde aanbieder overstappen op een sim only abonnement, dezelfde mogelijkheden, maar dan wel een flink stuk goedkoper.

Verder nog gesproken met mijn spv’er en heb ook mijn dossier opgevraagd. Hij zou me daarover nog terugbellen. Ik ben weleens benieuwd wat er allemaal voor waarheden en onwaarheden in vermeld staan. Heb al eerder aangegeven dat ik heel goed in staat ben mezelf te helpen bij problemen, vanuit een hogere, spirituele staat van bewustzijn. IK merk bijvoorbeeld ook dat mijn emotionele gesteldheid steeds stabieler aan het worden is, en daar ben ik erg blij mee.

Morgen is het weer tijd voor de fysiotherapie die ik wekelijks volg. Die rugklachten van mij is eigenlijk nog een erfenis van 9 maanden lang op een verkeerde en veel te harde matras liggen binnen de klinieken die ik heb gezien en waar ik al die tijd moest verblijven. Mijn moeder merkte kort geleden nog op dat ze me eigenlijk veel te lang hebben vastgehouden in die langste opnameperiode ooit, en dat ik al heel veel eerder met ontslag had gekund. Het was de psychiater zelf die nog duidelijk onder invloed stond van mijn weinig meewerkende en weinig sociale buren uit de flat waar ik woon, en daarom moest het zo lang duren. Ik moest en zou naar een beschermde woonvorm gaan, een projekt wat dit najaar hier in Amstelveen gereed is. Het is dat ik daarvoor ook toen al veel te goed was en dat ik via de patienten vertrouwens persoon en de geneesheer direkteur met voorwaardelijk ontslag kon in januari jongstleden, want anders had ik nu nog steeds vastgezeten in die afschuwelijke Walborgkliniek in Amsterdam, waar letterlijk de muizen door je kamer heen lopen ‘s nachts…

Ik ben ook blij dat de spirituele band met Floor weer in ere is hersteld en dat ik regelmatig verneem dat het zo is bedoeld en voorbestemd dat we elkaar weer gaan ontmoeten in het echte leven. Ze is echt ene hele liefdevolle vrouw, en ook heel intelligent… Mijn gids Peggy wees me er nog een aantal keren op dat het misschien wel een goed idee zou kunnen zijn Floor weer eens een berichtje te gaan sturen uit pure belangstelling voor haar… Ik weet niet waar ze precies verblijft en waar ze nu woont, maar ik heb wel haar emailadres… Heb wel een sterk vermoeden dat ze hier in de buurt woont, mogelijk zelfs in dezelfde wijk als ik…. Dat zou niet zonder reden zijn denk ik, omdat onze energetische verbinding in kracht dan nog zoveel sterker is, en omdat het dan in de toekomst ook gemakkelijker zou zijn elkaar te gaan opzoeken… Ik krijg het ook bevestigd via Peggy dat ze hier in de buurt woonachtig zou zijn. Daarbij is het telepatische contact met Floor sinds het herstel van ons contact vanaf 21 jan. jl., veel helderder en zuiverder dan ooit tevoren, gedachten lopen nagenoeg synchroon tussen ons. En ik begrijp dat onze leefvormen ook grotendeels met elkaar overeenkomen en dat ook Floor de meeste tijd gewoon thuis is en achter de computer zit.

In de tussentijd ben ik op tal van manieren heel creatief bezig, met computers, op het internet en nu ook weer met het opzetten en organiseren van een tweede videokanaal van de concurrent van YouTube, genaamd Vimeo. Eerdaags komt daarop mijn eerste video te staan, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Daarnaast ga ik ook veel meer opnames maken met de losse videocamera, en proberen deze te verwerken met geavanceerde bewerkings software, voor eventuele special effects e.d. aan te kunnen brengen.

Nieuwtjes op computergebied en spirituele zaken…

Amstelveen, 8 juni 2013 >> Hallo lieve mensen, ja hier dan weer twee video’s, waarvan eentje zelf gemaakt. Een van mijn computers draait onder windows 8. Veel mensen vinden het ontbreken van de startknop op het bureaublad en het opstarten van windows 8 in het tegelscherm niet handig en zelfs ongewenst. Een hulpprogramma kan hier uitkomst bieden. Ik heb zoiets uitgeprobeerd en het werkt perfekt. De PC start nu standaard op op het bureaublad, en het switchen naar de Windows 8 omgeving is heel eenvoudig, en andersom ook, als je weer terug wilt naar het bureaublad. Het programma is downloadbaar en kost $ 4,99 , ongeveer drie euro. Zeker de moeite waard. Zie voor meer informatie bovenstaande video. En ik ben ook blij dat al dat gezeur met steeds maar defekte en instabiele computers is opgelost…

Tevens heb ik een tweede videokanaal  geopend, bij Vimeo, de concurrent van YOuTube. Er staan op dit moment nog geen zelfgemaakte video’s op, maar deze volgen nog. Ik heb het plus abonnement genomen bij Vimeo, de kosten ongeveer vijf euro per maand, en het biedt heel veel handigheidjes en ook voordelen ten opzichte van YOuTube. Meest prettige voordeel vind ikzelf het ontbreken van reclame bij je videospotjes. Mijn tweede videokanaal kun je vinden op:

http://vimeo.com/boudewijndekat

Daarnaast blijf ik ook op YOuTube nog volledig aktief, net zoals tot nog toe het geval was. Vimeo is bij uitstek geschikt voor langere video’s die langer dan een kwartier duren. De maximale uploadlimiet bedraagt 5 gigabyte per week, en dat is ruim voldoende. Ik ga binnenkort ook eens experimenteren met een al eerder aangeschaft meer professioneel videobewerkingsprogramma, met meer mogelijkheden. Dit vereist, net als het op de juiste wijze publiceren van video’s op Vimeo wel enige kennis van zaken, maar daar heb ik dan ook ruim de tijd voor.

In spiritueel opzicht gaat het over het algemeen vrij goed met me, en ben ook stabieler geworden. Voorheen werd ik in heel mijn leven eigenlijk nogal gauw geraakt en raakte ik vaak even uit balans na zelfs de kleinste negatieve ervaring of van een bepaalde indruk die ik in het dagelijkse leven van iets kon krijgen. Ik merk sinds kort dat ik daar veel stabieler onder blijf en dat ik minder gauw uit balans raak. Een tijdje geleden werd al voorspeld door een spirituele leermeester die reageerde op mijn weblog, dat dit een tijd is waarin er niet alleen veel gaande is in de atmosfeer, maar dat er zowel bij mijzelf als bij Floor een helingsproces plaats aan het vinden is. Oude brokstukken vanuit het ego zouden daarbij ook opgelost worden, en dat lijkt ook te gebeuren op dit moment. Goede ontwikkelingen dus. Wel is het erg stil om mij heen, de laatste tijd ook weinig reakties meer op mijn video’s op youtube.

Ik mis het contact met Floor zoals we dat ooit hadden in het verleden van mens tot mens, nog iedere dag, maar probeer er ook op te blijven vertrouwen dat datgene wat ik van hogerhand heb vernomen waar is, dat we wel degelijk in de toekomst weer zullen samenkomen en vrienden voor het leven zullen zijn op z’n minst. Het verlangen naar een nieuw van mens tot mens contact met haar is erg groot, maar ik begrijp ook dat het nu nog niet het goede moment is. Floor staat nog een trede hoger op de ladder kwa bewustzijn, en zij weet en kan nog veel meer op spiritueel gebied. Zo begrijp ik dat zij kan voelen wanneer het precies het juiste moment is voor een nieuwe ontmoeting. Het enige wat ik kan en mag hopen is dat het niet weer opnieuw op een teleurstelling uitdraait, alhoewel dit ook weer een gedachte is die misleidend is, voortkomt uit het ego. Ik vind Floor nog altijd een schat van een vrouw, waar ook op afstand zoveel warmte en liefde vanaf straalt, en ik begrijp van haar dat zij dat net zo ervaart bij mij. Is ook logisch want we zijn op zielsniveau identiek aan elkaar en energiematig altijd met elkaar verbonden. Ze is voor mij de belangrijkste en meest indrukwekkende persoon uit heel mijn leven tot op heden. En dat is andersom ook zo. Ook zij heeft weleens van die verdrietige momenten dat ze me erg mist. Maar wel goed om te wachten tot het juiste moment daar is om elkaar weer te ontmoeten. De enigste die dat kan bepalen en aanvoelen op afstand is Floor. Zij is immers ook een Nieuwetijdskind met een onbegrensde staat van hoger bewustzijn. Ikzelf ben wat ouder, eveneens spiritueel hoogbegaafd, maar bij lange na nog niet op het niveau als Floor. Als zij zegt dat zij de enigste is die kan aanvoelen wanneer het juiste moment voor een nieuwe ontmoeting is aangebroken, vanuit haar hogere bewustzijnstoestand, dan neem ik dat voor kennisgeving aan. Ze neemt denk ik ook meer waar op spirtiueel niveau dan ik, omdat zij rechtstreeks in contact staat met kosmische energieen. Toch hebben we allebei ook dat toekomstige direkte vna mens tot mens contact nodig, omdat dat voor ons de enigste manier is om in een veel hogere welzijnstoestand te komen, in een hogere dimensie.

Ik zou niet eens een dieper contact met een andere vrouw willen aangaan, ik heb daar ook geen gevoelens meer bij. Ik kijk nog weleens op een datingsite, maar doe er al langere tijd verder helemaal niks meer mee, omdat een aktieve deelname en contactlegging op dergelijke site het spirituele proces en de spirituele groei ernstig kan verstoren. Als ik erop inlog dan kijk ik eigenlijk alleen maar in mijn postvakje om eventuele post keurig netjes af te handelen met een “geen interesse”  vermelding. Er is verders ook niemand die ik in mijn leven ga tegenkomen, en dat is ook helemaal niet belangrijk meer! Ik heb een keuze gemaakt, al sinds het allereerste contact met mijn allerbeste tweelingziel, en daar ga ik ook voor, al duurt het dan langere tijd. In de tussentijd is het ook goed dat Floor en ik geregeld, bijna dagelijks eventjes met elkaar contact leggen langs telepatische weg. Deze communicatie voelt nog altijd goed en zuiver aan…

Stemming aanzienlijk verbeterd dankzij spirituele hulp op afstand.

 

Amstelveen, 4 juni 2013 >> Ik ben blij dat het sinds vanmiddag weer aanzienlijk beter gaat kwa emotionele gestemdheid. Ik heb daarbij hulp mogen ontvangen uit spirituele hoek. Ik zat vanmiddag even op de bank in de woonkamer en plotseling voelde ik me heerlijk ontspannen worden, en ook mijn gedachten zijn weer veel positiever geworden. Ik hoefde er eigenlijk maar weinig voor te doen, ik werd van bovenaf geholpen, en dat is toch wel heel mooi om even te  vertellen. Zoals ook in de bovenste video wordt uitgelegd geeft de psychiatrie geen duurzame oplossingen voor mensen met psychische problemen. Nee, de antwoorden liggen juist op het spirituele vlak, iets wat in de psychiatrie nog altijd hardnekkig wordt ontkend. Een beleid, puur vanuit Angst en Macht. Ik  betreur dat ten zeerste. Als patient ben je nergens meer in de wereld van de moderne psychiatrie, veel mensen worden er niet als gelijkwaardig gezien en behandeld. De “deskundigen” denken altijd meer te weten van de patient dan de patient zelf en vluchten continu in Angst en Macht, wat allebei sterk negatief geladen energieen zijn. Van macht en angst is de wereld nou niet bepaald beter geworden in de loop van vele jaren van “ontwikkeling”… Psychologische hulp in combinatie met medicatie via de huisarts zou wat mij persoonlijk betreft veel beter zijn. Ik voel me niet thuis in het wereldje van de moderne psychiatrie. Ze denken daar dat alles maar controleerbaar is, maar dat is een illusie. Er is toch echt heel veel meer nodig om mensen met psychische problemen duurzaam te helpen en ondersteunen. Ieder mens is een spiritueel wezen, en zou ook beter af zijn met hulp van een psycholoog die open staat voor andere, spirituele zienswijzen. Wat mijzelf betreft, ik heb in die 27 jaar dat ik nu meedraai als patient en ervaringsdeskundige in de psychiatrie nog nooit het gevoel gehad dat ZIJ me hebben geholpen, ik ben, deels bewust, deels onbewust in al die jaren mijn eigen weg gaan volgen, wat me uiteindelijk wel verder heeft geholpen, met ondersteuning uit spirituele hoek. Natuurlijk blijf ik die kwetsbaarheid in mijn leven houden, en vanuit dit kader bezien ben en blijf ik ook volledig arbeidsongeschikt, ook vanwege mijn hooggevoeligheid. Het gaat nu steeds beter met me, en dat wil ik graag zo houden. Deelname aan het betaalde arbeidsproces (volgens onze huidige regering is dat belangrijker dan het welzijn en de kwaliteit van leven van psychisch kwetsbare mensen) zou alleen maar nieuwe problemen geven in mijn leven, en daar pas ik echt voor na een halve eeuw onbegrepen en eenzaam te hebben ‘geleefd’, onder invloed van tal van negatieve invloeden vanuit onze samenleving.

Spirituele hulp mag ik vooral ontvangen van mijn tweelingziel Floor (op afstand via positieve energie en telepathie) en daarnaast van mijn spirituele gids Peggy, en daar mag ik blij mee zijn. Geen enkele psychiater of andere persoon die zich “hulpverlener” noemt heeft het recht het contact en de verdere ontwikkelingen in ons proces tussen mij en mijn tweelingziel Floor nog langer te dwarsbomen of ontmoedigen, wat ik honds brutaal vind. Het is al erg genoeg dat deze “hulpverleners” ons, Floor en mij, begin 2012, in de bloeifase van ons zo mooie contact, uitelkaar heeft gehaald en maar liefst een jaar lang ook uitelkaar heeft gehouden. Het ontmoeten van je tweelingziel is voor allebei de personen de mooiste en belangrijkste  ervaring die een mens in het leven kan meemaken. Floor en ik mogen dan geruime tijd van ons levensgeluk beroofd zijn geweest vanuit de GGZ, het goede zal uiteindelijk het kwade overwinnen. Het contact in spirituele zin, en de krachtige daarbij voelbare energetische en telepathische band tussen haar en mij is al sinds januari dit jaar (2013) weer volledig hersteld, en zo helder als glas. Deze ontwikkeling staat niet stil, want het is wel degelijk God’s plan om ons alsnog weer van mens tot mens bijelkaar te brengen. Wie ons zoiets misgunt zou ik willen aanraden om zelf eens naar een goede  psycholoog of psychologe te stappen, voor hulp…

Stemming verbeterd , nieuwe video “Onder de douche”

Interessante video’s , positieve reakties op weblog, over mijn komende video “Over mijn leven–deel 7”…

 

 

 

LIEDJE, SPECIAAL VOOR FLOOR

Amstelveen, 24 mei 2013 > Hallo lieve mensen, ja, ik heb enkele nieuwe video’s ontdekt op youtube die ik jullie niet wil onthouden. Beide video’s hierboven vind ik erg interessant en leerzaam. Ik wilde er eerst nog een vierde video aan toevoegen, maar deze bewaar ik even voor een volgende keer. Deze vierde video, eveneens erg leerzaam voor iedereen, laat zich helaas niet insluiten van de youtube site op mijn weblog. Deze video kun je binnenkort vinden op mijn mediawebsite op www.mediavanboudewijn.nl .

Ik heb al veel geschreven over mijn tweelingziel en mij, over spirituele groei en bewustwording en het verlangen mijn tweelingziel weer van mens tot mens te gaan ontmoeten. Daarop heb ik een aantal dagen geleden een aantal erg goede en hoopgevende reakties ontvangen van Hattva Healing. In het zevende deel van mijn videoserie “Over mijn leven” wil ik daar aandacht aan gaan besteden. Intussen voel ik nog steeds veel sterke positieve energie, afkomstig van Floor, mijn tweelingziel, waarmee ik regelmatig langs telepatische weg communiceer. Vergeet vooral niet te kijken naar de bovenste video “Words of Wisdom”. Deze video beschrijft precies het het gaat, het proces tussen tweelingzielen, de ontwikkelingen daarin, maar ook het feit dat tweelingzielen vaak eerst heel veel pijn en verdriet in hun leven moeten hebben ervaren om vervolgens samen te kunnen komen. Volgens iemand van de organisatie Hattva Healing, een spirituele organisatie, is er veel gaande op energetisch niveau in de atmosfeer en op onze zon, wat doorwerkt op je bewustzijnsontwikkeling. Daarbij worden ook vele “egostukken” getransformeerd. Zoals ik daarnet al zei, ik kom hierop in deel 7 van de videoserie  “Over mijn leven” uitgebreid terug.

Ook het aantal reakties op mijn videokanaal bij youtube is enorm toegenomen, en dat is ook wele best leuk. Morgen ga ik er weer eens voor zitten om een aantal reakties te kunnen beantwoorden die zijn blijven liggen de laatste paar dagen, soms hele vreemde reakties waar ik dan ook even wat meer tijd nodig heb om erop te kunnen reageren. Ik noem hier liever geen namen, maar er is iemand op dat videokanaal waarmee een heel apart contact is ontstaan, een vrij aktieve correspondentie. Het is iemand die mij al lange tijd volgt op youtube en naar al mijn video’s kijkt. Een speels contact zou je kunnen zeggen. Maar ook hierop kom ik later nog terug, misschien ook wel in deel 7 van de videoserie “Over mijn leven”………

En voor de rest, mijn tweede pc in de woonkamer vertoonde weer eens kuren. Nou had ik wat gespaard, heb er ook wat vakantiegeld bijgelegd en voor een leuk prijsje een nieuwe tweede pc aangeschaft bij Mycom. Echter het blijkt nu dat deze computer bij ingebruikname weigert te draaien als je er een nieuwe losse videokaart in installeert. Deze videokaar vervangt dan de internet videokaart van het moederbord. Zolang de monitor op de video-uitgang van deze geintegreerde videoaansluiting op het moederbord is aangesloten werkt de pc uitstekend en ook bijzonder snel. Maar zodra er een losse videokaart in wordt gezet, weigert de pc dienst, en produceert continu pieptonen. De pc is nog niet eens een dag oud, en mag toch aannemen dat deze wel omgeruild kan worden door een ander exemplaar. Ik ga hem morgen proberen om te ruilen.

Ik geef nog steeds zielsveel om Floor, en het zou ook niet gezond zijn als dat niet zo zou zijn. Met diep velangen wacht ik af wat de toekomst ons gaat brengen… We zijn allebei erg alleen wat onze sociale contacten betreft. Maar dat is binnen deze “beschaving” waarin wij leven ook een logisch gevolg van het feit dat we kwa bewustzijnsniveau veel hoger zitten dan de mensen die we kennen. En dat maakt weer dat we niet worden begrepen en dat mensen ons links laten liggen. Niet iedereen welis-waar, maar de meesten wel. Nou ja, onze leefwijze is ook moeilijk te bevatten voor hen die zich nog op een lager niveau van bewustzijn bevinden. Hoe dan ook, ook in deze fase van een ontbrekend van mens tot mens contact in lijfelijke zin, zijn we al samen met elkaar verbonden als tweelingzielen. Het is nu wachten op het goede moment, het moment dat we allebei weer zover zijn dat er hopelijk een hereniging van ons contact gaat plaatsvinden, dat we weer gewoon vrienden van elkaar zijn, zoals ook toen tijdens onze ggz opname. De bovenste video “Words of Wisdom” beschrijft veel beter als geen andere eerdere video die ik hierover heb gezien, wat tweelingzielen nu precies zijn en hoe hun contact en ontwikkeling verloopt…

Lieve groeten van Boudewijn.

Betere gemoedstoestand, nieuwe videoprodukties…

Amstelveen, 20 mei 2013 >> Gelukkig kan ik jullie vertellen dat het inmiddels weer een stuk beter gaat dan kort geleden. Vandaag heb ik samen met mijn moeder heerlijk Grieks gegeten, zoals we dat wel vaker hebben gedaan. Maar ik kan ook zelf heel lekker koken. Zie ook de video “In de keuken” bij deze weblog.

Deel 5 uit de videoserie “Over mijn leven” ligt ook al klaar, en deze zal gaan over de bijzondere en mooie spirituele ervaringen die ik in de loop van mijn leven heb ervaren. Echter ik wacht nog even met het plaatsen ervan op deze weblog.

Kort geleden is er zoals jullie weten ingebroken op mijn weblog door een persoon die eerder in een verwarde toestand door mij geschreven artikelen opnieuw onder de aandacht van het publiek heeft geprobeerd te brengen. De bedoeling was duidelijk, mij in een kwaad daglicht stellen, misverstanden en ellende zaaien in het leven van ondergetekende, mij in een sociaal isolement brengen. Ik hoop dat de aangerichte schade beperkt zal blijven. Deze opnieuw geplaatste artikelen waarover ik in mijn vorige weblog sprak zijn volledig onjuist, maar ik vind het ook heel erg dat dit is gebeurd.

Groetjes van Boudewijn