Tijd voor verandering…

Amstelveen, 24 september 2013 > Ja, het was vandaag een rustig dagje en ben vandaag lekker thuis gebleven. Ik hoefde geen boodschappen te doen vandaag omdat ik nog van alles in huis heb. En ik hoef me zeker niet te vervelen vandaag. Zo ben ik begonnen met het schrijven van een handgeschreven brief aan iemand, en het is lang geleden dat ik voor het laatst met de hand iets heb geschreven. Het is leuk, en tegelijkertijd ook veel persoonlijker dan een getypte brief bijvoorbeeld. Vroeger toen ik nog geen computer had schreef ik alles met de hand, ook langere filosofische verhalen bijvoorbeeld. Dat was nog in de tijd voordat ik mijn ex vrouw ontmoette, dus voor 1998. Maar gelukkig is deze periode met mijn ex ook alweer zes jaar lang verleden tijd. Er zijn nog zoveel lievere vrouwen op deze wereld heb ik ontdekt. Bij mijn ex had ik geen enkele bewegingsvrijheid meer op laatst, en het was dan ook een goede beslissing destijds om die relatie op egoniveau te beeindigen, omdat ik me in lagere relatievormen helemaal niet gelukkig voel. En dat gebeurt dus ook niet meer. Ik denk ook dat het niet meer nodig is, want er zijn ook uitzonderingen op die regel. Al is het wel belangrijk om aktiever te gaan worden op dit gebied. Ik ben hier nog mee bezig.

En verder verveel ik me geen seconde. Ben nog steeds aktief bezig met videobewerking en websites bouwen. Een leuke liefhebberij, waar echter wel veel tijd in gaat zitten. Al heeft een mens ook weleens behoefte aan meer, aan warmte, aan onvoorwaardelijke liefde. Niet op afstand, maar direkt. En hoe dat zal gaan verlopen weet ik nu eenmaal nog niet. En het is ook beter, vanuit privacy overwegingen, hier niet teveel over te zeggen op de weblog.

Nieuws van 18-9, over mijn PC en mijn Ziggo abonnement,diepe zielsliefde voor Floor

Amstelveen, 20 september 2013 >> Het gaat over het algemeen goed met mij de laatste tijd, en sta ook veel positiever in het leven. Wel enige bezorgdheid omtrent Floor aanzien ik al enige tijd niets meer van haar heb gezien op het web, of gehoord. Maar ook om een andere reden.  Een volgende keer wil ik daarop nog terugkomen omdat het me nu niet verstandig lijkt daarover iets te vertellen. Hierboven kun je kijken en luisteren naar mijn meest recente video van youtube. Groetjes van Boudewijn.

Grote bezorgdheid om mogelijk gevaarlijke levensomstandigheden Floor

Nieuw videokanaal, gunstige ontwikkelingen

Probleem Floor en mij opgelost? Videokanaal Mattie Geen verwijderd.

Mijn gevoel zegt dat er een einde gekomen is, dan wel komen gaat, aan het Lijden van Floor (en daarmee ook van mij). De persoon die haar leven en dat van mij langere tijd heeft vergald had ook een videokanaal op youtube, genaamd Mattie Geen. Gelukkig lijkt dit videokanaal niet meer te bestaan sinds vandaag, het lijkt erop alsof het account niet meer bestaat, en dat is maar goed ook. Verder laat ik me daar vooralsnog voorlopig even niet over uit.Dat kan altijd later nog, evenals een gesprek met mijn spv’er hierover.

Het is beter dat mijn spv’er hiervan nu nog even niks weet, omdat Floor wellicht nog in een proces zit waarin ze nog van alles moet regelen. Ik wil haar, dit proces, niet voor de voeten lopen. Als ik mij nu hierover zou uitlaten richting mijn behandelaar dan zou dit haar proces, de dingen die ze mogelijk nog aan het regelen is, schade kunnen toebrengen, en dat zal dan ook niet gebeuren. Ik neem geen enkel risico. Praten hierover kan altijd nog, en bovendien gaat het met mij momenteel weer stukken beter.

Het is alleen wel erg jammer dat mensen in mijn omgeving mij niet begrijpen en het liefste zouden zien dat ik al meteen aktie onderneem, aktie die mijns inziens helemaal niet meer nodig is. Waarom zou er nog een probleem zijn als het wordt opgelost of reeds opgelost is???!!!!Floor is ijzersterk en weet heus wel wat zij doet hoor!!! En, lieve mensen, heb toch ook alsjeblieft een beetje meer vertrouwen in de mens Floor, zij is sterker dan menigeen denkt… Ze liet me onlangs via een berichtje weten dat ze het zat is, die knul en weer in vrijheid wil leven. Zodat zij en ik eindelijk eens kunnen beginnen aan datgene wat die knul al anderhalf jaar heeft tegengehouden, een nieuw contact met elkaar. We zijn bovendien elkaars tweelingzielen en horen ook regelmatig bijelkaar te zijn.

(vervolg tekst >) Bovendien ken ik haar veel beter dan andere mensen, die niet echt begrijpende mensen die het liefste zouden zien dat ik meteen stappen zou gaan ondernemen. Ik sta dus volledig alleen hierin. De enigste die mij wel door en door begrijpt is Floor, omdat wij samen, energiematig, een zijn met elkaar en omdat we allebei in gelijke mate op een veel hoger niveau van bewustzijn verkeren en van daaruit ook willen en ook zullen gaan leven. Floor zit al haar hele leven lang in die veel hogere bewustzijnstoestand, omdat zij een Nieuwetijdskind is. Ook zij voelt zich al langere tijd een onbegrepen mens in deze overwegend rationeel ingestelde wereld, en dan is het toch wel prettig, ook voor haar, dat je iemand gevonden hebt die op gelijk niveau zit. We geven allebei heel veel om elkaar, en kunnen in de toekomst hele mooie dingen gaan beleven. Mogelijk dat zij me ook heeft geprobeerd op te bellen afgelopen middag, maar ik was helaas te laat met opnemen. Het is een minder bekend nummer van mij waaronder werd gebeld. Hoe dan ook, ze mag mij altijd bellen en is altijd welkom eens langs te komen, in wat voor geestestoestand dan ook.

Ik begrijp vanuit onze sterke telepatische band dat ze zich enorm opgelucht voelt nu… Eerdaags zal ik haar weer eens een mailtje sturen…

Bezorgdheid omtrent pijnlijke leefomstandigheden tweelingziel Floor

Zaterdag 20 juli 2013 >> Het is vroeg in de ochtend. Ik kon niet slapen, en daarom maar even een berichtje op mijn weblog. Afgelopen dag, vrijdag, nadat ik samen met goede vriend Rob ergens had gegeten, stelde Rob me voor om even langs de flat te rijden waarvan ik het vermoeden had dat Floor daar zou wonen. Eerst voelde ik me wat bezwaard omdat ik al eerder, en geheel ten onrechte, van stalkgedrag werd beschuldigd. Maar toen Rob opmerkte: “Doe het nu maar even”, even op de naambordjes in de hal kijken of ik haar naam daar zou tegenkomen. En inderdaad, na enig zoeken ontdekte inderdaad de plek waar ze woont. Zonder daar overigens ook maar enige slechte bedoelingen mee te hebben. Integendeel zelfs… Echter, ik vond het in eerste instantie wat vreemd dat ik op dat naambordje nog een tweede naam zag staan. In eerste instantie begreep ik er ook geen barst van, want uit onze harmonieuze sterke spirituele band op afstand en ons eveneens zeer heldere contact langs telepatische weg, was ook wel degelijk voelbaar dat mijn gevoelens voor haar geheel wederzijds zijn. En dat is ook logisch als je elkaars tweelingziel bent. Maar toch vanwege die tweede naam dacht ik, dat kan toch helemaal niet als je innig veel van elkaar houdt, dat je dan met iemand anders gaat samenwonen. Gelukkig, voordat ik daar de nodige conclusies uit ging trekken ben ik, eenmaal thuisgekomen, op onderzoek gegaan via het internet. De naam van de tweede persoon had ik goed in mijn geheugen opgeslagen. Maar ik slaagde er niet in om deze tweede persoon terug te vinden op het internet.

Ik ging op de bank in de woonkamer zitten en er brak een korte periode van rust aan. Op een gegeven moment bedacht ik me ineens dat de naam van die persoon me zo bekend voorkwam, deze naam ben ik al eens ergens eerder tegengekomen. Later kwam ik er ook achter dat de persoon waarmee ze dus nu samenwoont destijds ook was opgenomen op de open afdeling van kliniek DE Amstelmere in Amstelveen, in dezelfde periode dat Floor en ik daar waren opgenomen. Ik wist me ineens ook weer te herinneren dat deze persoon geen lieverdje is, maar een kwelgeest, een beest, een misdadiger, een crimineel. Hij is de persoon die Floor meervoudig sexueel heeft misbruikt, oftewel verkracht tijdens onze opnameperiode daar. En dat niet alleen, hij mishandelt haar ook nog altijd op geestelijk niveau. Ik neem het haar zeker niet kwalijk, maar Floor liet zich altijd bijzonder makkelijk manipuleren, beinvloeden door een andere persoon, die knul dus. Het kwam zelfs zover dat hij het voorelkaar kreeg bij haar in te trekken. En intussen manipuleert hij haar nog steeds, al is het wel positief dat Floor veel sterker is geworden en hem de oorlog heeft verklaard, iets waar ik me overigens van harte bij aansluit. Ook laat hij haar niet vrij, laat hij haar niet gaan, en verhindert hij daarmee ook de totstandkoming van een nieuw contact tussen mij en mijn allerliefste tweelingziel Floor. Daarmee is hij er lange tijd in geslaagd van haar een kluizenaar te maken. Het verklaart bijvoorbeeld ook, (afgezien van vorige zondag toen ik haar in de verte zag aan komen lopen en toen ze halverwege weer omdraaide) dat ik haar al sinds maart jl.  toen ik haar twee keer tegenkwam in de supermarkt, sindsdien niet meer ben tegengekomen.

Kortom een afgrijselijke situatie voor ons allebei, en ik hoop dat ze de kracht in zichzelf kan vinden om deze knul het huis uit te zetten, al lijkt me zoiets buitengewoon lastig. Ik vind eigenlijk dat het hoog tijd wordt, nu ik dit weet, om een plan te bedenken haar uit deze zorgwekkende en voor ons allebei buitengewoon verdrietige situatie te redden. Het is eigenlijk een zaak voor de politie, want deze knul is geen lieverdje. Ik ga dan ook op zeer korte termijn met Rob overleggen over wat nu te doen. Er moet en zal op korte termijn een oplossing komen voor deze  situatie. De pijn die ook ik voel hierbij is ondragelijk. Hopelijk zullen er ook mensen zijn die reageren op bovenstaande video en op dit verhaal. Want ik kan het niet helemaal alleen en ben behalve zeer verdrietig ook heel erg boos op dit beest, deze crimineel die nu helaas nog ongehinderd zijn gang kan gaan. Ze heeft dringend hulp nodig. Nee, dit kan en mag niet langer zo doorgaan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Heel veel informatie heb ik ook langs spirituele gidsen doorgekregen langs telepatische weg, zowel van Peggy als van nog levende mensen. De energie die daarbij voelbaar werd, evenals de emotie, zeggen me dat al deze informatie wel degelijk op waarheid berust. Mogelijk (en dat zou ik me heel goed van haar kunnen voorstellen) dat Floor, als het haar gevraagd zou worden, dit bovenstaande allemaal zou ontkennen. Echter, dit doet ze dan alleen maar omdat ze (zeer begrijpelijk) ontzettend angstig is (gemaakt) door en voor de persoon die haar misbruikt en mishandelt, over hoe hij zou reageren als ze de waarheid zoals deze helaas is aan een derde persoon zou toegeven… Dat ontkennen van feiten zou ze dan alleen maar doen uit pure zelfbescherming, want deze knul kan wel tot van alles in staat zijn.Dit is zeker geen verwijt richting haar hoor, nee beslist niet! Integendeel, maar ik weet heel goed wat angsten met een mens kunnen doen. PLEASE, HELP US, HELP ONS LIEVE MENSEN…….  Ik vertrouw hem voor geen cent. Ik maak me grote zorgen om haar, en ik hoop ook dat er mensen zijn die dit lezen en mensen die de video bekijken, die ons willen helpen dit probleem op te lossen, op zo kort mogelijke termijn. Iedere dag dat zij, en daarmee ook ikzelf, pijn lijdt hieraan, is er eentje teveel. Deze video is gemaakt ter verduidelijking van e.e.a., bevat een aantal aanvullende teksten, maar ook een berichtje voor Floor als ze dit ziet. Tegelijkertijd is het ook veruit de meest emotionele video die ik ooit heb gemaakt. De omstandigheden zijn er dan ook naar en ik hoop dat e.e.a. spoedig wordt opgelost.

En Floor, als je wilt praten, bellen of schrijven, of langskomen, doe dat dan gerust. Ik wil en zal je hierbij helpen, want dit kan zo niet langer, vind je ook niet? Ik denk persoonlijk dat het het beste zou zijn hierover de politie in te lichten, in de hoop dat zij ook de noodzaak ervan in gaan zien dat een spoedige oplossing van dit probleem op te lossen. Hij is bijzonder gevaarlijk. Ook het feit dat hij, door het haar onmogelijk te maken contact met mij op te nemen en me te komen opzoeken, vermoedelijk al zeer lange tijd heeft verhinderd dat Floor en ik weer samen zouden komen (zoals de natuur dat ook heeft bedoeld en we dat allebei al zo lang willen), is op zich al een misdaad op zich… Ik wil dat Floor uit deze afgrijselijke situatie van gevangenschap en totale dominantie wordt bevrijd, ik wil dat ze weer gelukkig wordt, en daarmee wij samen ook. Want zo lang als zij die pijn voelt, voel ik hem ook. We zijn er al lang aan toe om weer samen te komen namelijk….. Dat we zo lange tijd gescheiden zijn geweest is dus niet alleen maar de verantwoordelijkheid van de ggz instantie, maar vooral van deze persoon, de enige persoon op deze wereld die ik intens haat en vervloek… Hij heeft misbruik gemaakt van zijn spiritualiteit, hij zag (ziet) in Floor een gemakkelijk doelwit, een gemakkelijke prooi. Nee, deze situatie moet snel worden opgelost. Ik ga, naar ik mag hopen met hulp van een andere persoon die ons wil helpen verlossen van het Kwaad, tot het uiterste….. Mochten er mensen zijn die familie zijn van Floor en willen reageren, Floor heeft mijn adresgegevens en telefoonnummer.

Ik ga vandaag zeker ook contact opnemen met Rob om met hem te overleggen, e.e.a. te bespreken.

Ik wil hier geen gewoonte van maken, maar ik heb voor bijzondere gevallen en belangrijke situaties zoals dit nog een ander, niet geregistreerd prepaid telefoonnummer, wel met het vriendelijke verzoek hiermee zorgvuldig om te gaan. Dit nummer is: 06-456.54.345

Positieve toekomstverwachtingen , bemoedigend woordje voor tweelingzielen…

Amstelveen, 18 juli 2013 >> Ja, hier weer even een berichtje van mij, om te vertellen dat het goed met me gaat. Op internet trof ik een artikel aan wat heet “Bemoedigend woordje voor tweelingzielen.”. Deze tekst heb ik opgenomen op mijn nieuwe website op www.tweelingzielen.net , onder het tabblad Artikelen > Internet > Tweelingzielen (1) > Bemoedigend woord. En hieronder op mijn weblog ook een weergave van deze tekst.

(artikel afkomstig van: http://www.personalsoulscript.com ):

EEN BEMOEDIGEND WOORDJE VOOR TWEELINGZIELEN

Vrijwel dagelijks bereiken mij nu mailtjes van mensen die hun verhalen met mij delen over de diepgaande ontwikkelingen die plaatsvinden binnen hun tweelingziel- relatie. Momenteel overheerst de angst, de pijn en het niet meer weten wat te doen en hoe verder. Een verscheurende pijn die je helemaal terugwerpt op jezelf. Het gevoel van de zielscheuring, de pijnlijke herinnering. Het is zo herkenbaar voor mij, maar ik wil jullie middels dit klein artikeltje toch een hart onder de riemsteken: Vrees niet, het proces verloopt precies zoals het behoort te verlopen!

Waar ik me keer op keer over verbaas, is dat ik in al die verhalen de overeenkomsten zo sterk zie: die magnetische aantrekkingskracht valt niet te weerstaan en is eigenlijk bedoeld om beide polen samen te laten komen, in eerste instantie totaal op zielniveau. Dan komt inderdaad het ego ertussen, want de tijd is nog niet helemaal rijp om de hereniging op het fysieke vlak te laten plaatsvinden. Er zijn nog zaakjes af te handelen en die moeten ook afgehandeld worden. Tweelingzielen hebben de plicht om alles af te ronden, er mogen geen losse eindjes zijn. Het is de roep van het hart om de verantwoordelijkheid te nemen voor een leven in liefde, zodat je een inspiratiebron bent voor de mensen om je heen. Niets mag er tussen staan! Deze energie moet vrijuit kunnen stromen zonder belemmeringen. Onvoorwaardelijk! En niet alleen voor je twin.

ONTHECHT JE, WANT ALLES IS VERANDERLIJK. HET LEVEN IS ÉÉN GROTE AANEENSCHAKELING VAN VERANDERINGEN! WE ZIJN OP WEG NAAR MEER ECHTHEID! DURF KWETSBAAR TE ZIJN! WEES DE VROUW DIE JE BENT, WEES DE MAN DIE JE BENT, LOS VAN DE MAATSCHAPPELIJKE PROGRAMMATIE! KIES VOOR VRIJHEID EN LIEFDE!

De magnetische aantrekkingskracht die aanvoelt als een ondraaglijke lust, een macht die sterker is dan jezelf en waardoor je al je controles verliest, roept een intense  angst op. Hoe stap je uit je comfortzone? En geloof me, de meesten van ons bevinden zich nog in de comfortzone, die een sluiertje legt over je liefdescapaciteit! Vervolgens wordt wilskracht ingezet vanuit die diepe angst en wordt de afstand gecreëerd! Ook dit is ‘part of the plan’, want dit betekent dat de zaadjes die geplant zijn in contact tot elkaar, hun werk gaan doen binnen de noodzakelijke fase van afstand. De afstand is nodig om op individueel niveau te helen, dichter bij jezelf te komen etc. je kent het wel. De pijn en de angst om elkaar te verliezen hebben daar ook een duidelijke functie in. Als deze gevoelens te sterk worden, zorgen ze er voor dat er weer contact volgt.

Deze cyclus blijft zich herhalen zolang als nodig is. Het hoort bij het goddelijke plan. Ieders welzijn wordt in ogenschouw genomen. Niemand wordt buitengesloten en niets gaat ten koste van een ander. Zolang dit proces van aantrekken en afstoten in werking is, mag je inderdaad extra liefdevolle zorg aan jezelf besteden, leef je passie, deel wat je te delen hebt met de mensen om je heen. Laat je liefde stromen en ga liefdevol om met de emoties die je nu voelt. Onderzoek ze, laat ze zijn en weet, dit is niet het einde. Ik weet wat jullie doormaken en blijf me vooral mailen, want we kunnen elkaar helpen. Dit hoeven we niet alleen te dragen. Ik ben in ieder geval dankbaar voor het vertrouwen dat er in mij gesteld wordt en dat ik hierbij van dienst mag zijn. Luister maar even heel goed naar ‘Cosmic Love.’ Daarin wordt eigenlijk gezegd: Het is zo zwaar, maar je maakt dit niet alleen door. Ook je twin gaat door zijn/haar diepgaande gevoelens heen. Jullie beleven dit samen en jullie zullen nooit ofte nimmer gescheiden zijn. Vanuit acceptatie komt verandering, een onverwachte wending, omdat de kern van deze liefde meer en meer in bewustzijn komt. Ze kan niet verloochend blijven,dus vertrouw en blijf kwetsbaar en zie dan de wonderen die plaatsvinden! De deurtjes van de harten gaan open en kunnen niet meer gesloten worden.

LEEF IN HET MOMENT! BENUT IEDER MOMENT! VERBLIJF NIET IN DE WACHTSTAND! DEEL WIE JIJ BENT!

Er wordt hard gewerkt op het innerlijke niveau, de diamantjes worden verder gepolijst. Heel gauw zal jullie relatie een andere fase binnengaan. Vertrouw daarop! Wees bewust van het mooie cadeau dat hierin besloten ligt: het cadeau van jouw unieke wezens essentie aan de wereld!

Veel liefs van mij, Maria.

Tot de volgende keer,

Lieve groeten van Boudewijn.

Liefde, de kracht van verbinding en smaaktest van een lekker ijsje…

16 juli 2013 >> Ja, het gaat goed met mij, en heb een diep verlangen met betrekking tot het weerzien met Floor. Mijn nieuwste video staat hierboven en daarin een test van een heerlijk ijsje. Ik zie ernaar uit een nieuw contact op te bouwen met Floor. Op het einde van mijn laatste video ben ik een klein beetje ondeugend… Floor heeft om God’s hulp gevraagd, om een aantal redenen, maar vooral om ons weer samen te brengen, een intens verlangen van ons allebei… Zie de bovenste video.

Hevige emotionaliteit en wanhoop vanwege miscommunicatie…

Een mooie periode in mijn leven…

Gepubliceerd op 13 jul 2013

Floor en ik lijken op energetisch niveau elkaars gelijken te zijn geworden. Dit na een langdurige periode van het werken aan jezelf, aan blokkades, talloze angsten en andere psychische problemen. Onze band is ijzersterk en voelt ook heel goed. Morgen, 14 juli 2013, ga ik zowiezo van het mooie weer genieten en ga in de middag ook bij de snackbar genieten van een heerlijk ijsje. En mocht die snackbar dan toch op zondag zijn gesloten dan ga ik lekker op het bankje tegenover die snackbar zitten, van het mooie weer genieten, waarbij ik ook wat lectuur zal meenemen. Ik kreeg het advies van mijn spirituele gids Peggy dat ik er beter niet teveel op kan rekenen dat ik Floor ook zal zien. Dan valt het alleen maar reuze mee als ik haar wel tegenkom. En anders misschien op een andere aan haar voorgestelde dag. Maar ik zie wel erg uit naar een nieuw contact met haar, is het niet morgen, dan wel een volgende keer. Dat gaan voor ons hele mooie tijden worden, en dat mag dan ook weleens na alles wat wij hebben meegemaakt. En bovendien, we hebben elkaar al veel te lang niet meer gezien. Het is een schat van een vrouw die alles voor mij betekent. En ik zal er op mijn beurt ook alles aan doen om een succes te maken van onze toekomst, en om haar leven en dat van mijzelf een krachtige en zeer liefdevolle positieve impuls te geven! En bovendien staan we samen veel sterker tegenover de meerderheid in de wereld die nog altijd muurvast zit in de 3e bewustzijnsdimensie, in het denken, het ego. Want in zo’n niet-begrijpende, (ver)oordelende wereld die geregeerd wordt door de Angst, kun je je behoorlijk alleen voelen als je geen contact hebt met gelijkgestemden die op hetzelfde bewustzijnsniveau zitten (resoneren). En ook dat zal voor ons, als we weer samenzijn, geen probleem meer zijn.