Vandaag voor rijbewijskeuring naar Amsterdam en over mijn afgelopen opnameperiode bij de ggz

Amstelveen, zaterdag 7 juni 2014 > Vanmiddag om 17:20 uur word ik verwacht voor een gesprek met een van de ggz onafhankelijke psychiater bij een onderzoeksbureau in Amsterdam. Dit in verband met een keuring voor het rijbewijs. Twee jaar geleden werd mijn rijbewijs ingenomen aangezien ik toen last had van een enorme lichamelijke onrust, welke ook tot uitdrukking kwam in het verkeer.

Twee jaar geleden, eind april 2012 werd ik opgenomen op de gesloten afdeling van de Zuiderpoort kliniek in Haarlem. Het was de langste en meest afgrijselijke opnameperiode ooit die zou duren tot maar liefst 21 januari 2013. Het leek in die periode wel alsof de hele wereld tegen me was gericht, alles wat ook maar enigszins tegen kon zitten zat tegen. Met name de periode die ik toen heb doorgebracht op de Walborg kliniek in Amsterdam-Buitenveldert was iets afgrijselijks. Niet alleen ikzelf, zelfs mijn moeder en mijn mantelzorger Rob werden uiterst onvriendelijk behandeld door het personeel aldaar, door de verpleging en niet te vergeten door een nog niet eens afgestudeerde psychiater, een psychiater die zich ook duidelijk onder druk liet zetten van mijn allesbehalve vriendelijke buren. Je hebt het vanwege je opname al moeilijk, en dan komen dat soort zaken er nog eens bij. Met name het feit dat de nog niet eens afgestudeerde psychiater te kennen gaf onder hevige druk te staan door mensen van de bewonersgroep Centraal Wonen was uitermate onprofessioneel en ver beneden peil, ook de manier waarop er met mij, mijn moeder en mijn mantelzorger Rob werd omgegaan.

Ik kwam gaandeweg, gedurende met name die laatste opnamefase in de Walborg kliniek psychisch, emotioneel liever gezegd, steeds meer klem te zitten. Ze moesten en zouden me perse gaan overplaatsen naar een beschermd wonen projekt, en tot dat er een plek daar zou vrijkomen zou ik nog moeten blijven opgenomen op de Walborg kliniek. En dat terwijl er al heel snel na de medicatiewijziging vlak na de aanvang van de opname in Haarlem sprake was van een dusdanige vooruitgang dat ze me eigenlijk toen al naar huis hadden kunnen sturen. Zeer recentelijk, afgelopen week, had ik een behandelplanbespreking met mijn begeleider van de ggz. Mijn begeleider heeft inmiddels ook een gesprek over mij gehad met de eerstverantwoordelijke psychiater in GGZ  De Amstelmere in Amstelveen. De ggz is bijzonder te spreken over het feit dat ik zo sterk en stabiel uit deze laatste opnameperiode tevoorschijn ben gekomen. De hoeveelheid hulp die me de afgelopen maanden is aangeboden was dan ook veel te veel van het goede. Marianne, medewerkster van het projekt Beschermd Zelfstandig Wonen (BZW) kwam er tijdens een van de laatste gesprekken zelf al mee, ze vroeg zich af wat al die gesprekken met mij eigenlijk voor nut hadden, wat de toegevoegde waarde ervan was. Om een lang verhaal kort te houden, zowel zij als mijn behandelaar van de ggz waren het er al snel over eens dat hulp van de BZW in wezen eigenlijk helemaal niet nodig is geweest. En iedereen tijdens die laatste opnameperiode maar stampij maken over  wat ik (zo voelde dat) allemaal voor misdadigs zou hebben gedaan. Niemand die mij toen vroeg vanuit de woongroep, wat toch een sociale woonvorm beoogt te zijn, hoe ik me nou eigenlijk voel en hoe het met me gaat. Alleen maar negatieve kritiek en een uitermate arrogante houding van hun richting mij, mantelzorger Rob en mijn moeder. Hetzelfde geldt voor de opstelling van het personeel van met name de Walborg kliniek destijds. Afgelopen week had ik een gesprek met mijn behandelaar, en hij gaf ook aan dat het een hoogst merkwaardige en volstrekt overbodige beslissing is geweest van de ggz destijds mij perse naar een beschermd wonen projekt over te gaan plaatsen!

De problemen werden intussen van kwaad tot erger. Er was op een gegeven moment de beruchte eigen bijdrage die mensen die langere tijd opgenomen waren geweest moesten gaan betalen van ongeveer duizend euro per maand. Mijn moeder zei het toen al, dat mensen uit de flat zich er eigenlijk al min of meer op hadden ingesteld en zich erop hadden verheugd dat ik vanwege die eigen bijdrage wel uit mijn woning zou moeten vertrekken, omdat ik naast die eigen bijdrage mijn vaste lasten niet meer zou kunnen betalen. Ik zat psychisch volkomen klem, echt zodanig dat ik het leven enige tijd lang niet meer zag zitten. Gelukkig heeft mijn moeder mij toen financieel bijgestaan en die duizend euro eigen bijdrage voor me betaald, want anders had ik inderdaad nog lange tijd opgenomen geweest op die afdeling. Dat zal een tegenvaller zijn geweest voor die bewoners onder de woongroep Centraal Wonen die mij mogelijk nog altijd als een tweederangs burger zien. Alhoewel ik toch wel merk dat de onderlinge sfeer enigszins lijkt te gaan vebeteren tussen mij en de bewoners.

Ten einde raad heb ik toen uiteindelijk contact gelegd met de patienten vertrouwens persoon van de Walborg kliniek. Het was tijdens het gesprek alsof de man het aanvoelde. Samen met hem heb ik toen een brief opgesteld, een verzoek aan de Geneesheer-Direkteur van de GGZ, met het verzoek om mij voorwaardelijk ontslag te verlenen. Tot mijn grote opluchting is dat verzoek goedgekeurd destijds en ben ik sinds 21 januari 2013 weer thuis. Iedere twee weken een gesprek met mijn behandelaar van de ggz en daarnaast eveneens een keer in de twee weken een gesprek met een hele goede ervaringsdeskundige medewerkster van de ggz die daar sinds kort in vaste dienst is, iemand die meer spreekt vanuit de praktijkervaring dan uitsluitend vanuit de theorie.

Bij aanvang van de laatste opname, eind april 2012, had ik samen met Rob, mijn moeder en een verpleegkundige van de Zuiderpoort kliniek in Haarlem een gesprek met een psychiater. Deze heeft ons toen haarfijn uitgelegd dat ze bij de GGZ een grote fout hebben gemaakt door mij destijds een totaal verkeerde combinatie aan medicijnen te verstrekken, welke inderdaad die grote lichamelijke en geestelijke onrust kan veroorzaken! Anders gezegd, die fouten die ik heb begaan in het verkeer, daarvan ligt de uiteindelijke oorzaak in dat totaal verkeerde medicijnvoorschrift. Ik gebruikte toen Carbamazepine in combinatie met Seroquel. Ook de apothekersassistent bevestigde dat bericht van die psychiater dat dat een verkeerde combinatie aan medicijnen is geweest die ik langere tijd heb gebruikt.

Wel heel gemeen is eigenlijk dat korte tijd later Rob, mijn mantelzorger, werd gebeld door een psychiater van de ggz, die, namens een aantal andere psychiaters, die eerste officiele verklaring dat die onrust die ik toen voelde door verkeerde medicatie was veroorzaakt weer volledig ging ONTKENNEN! Pure machtspolitiek denk ik dan, bang als ze zijn voor hun eigen baantje!

Vanmiddag om 17.20 uur moet ik voor onderzoek, voor gesprek met een psychiater van het onderzoeksbureau in Amsterdam waar ik naar toe moet, op dat kantoor aanwezig zijn. Het gesprek in het kader van een rijbewijskeuring duurt iets meer dan een half uurtje, en kost het lieve sommetje van 188 Euro!! Daarbij komt ook nog eens dat dat onderzoeksbureau maar liefst vier maanden de tijd heeft verslag uit te brengen aan het CBR, waarna het CBR ook weer minstens een maand nodig heeft om tot een uitspraak te komen rondom rijgeschiktheid. In het ergste geval mag ik het rijbewijs dus terug verwachten medio oktober aanstaande. Toen het destijds in werd genomen is mij verteld dat ik het na twee jaar psychose vrij te zijn geweest weer na twee jaar terug zou krijgen, maar niet pas na twee jaar en zes maanden! Mantelzorger Rob en ik zijn van plan er iets mee te gaan doen voor het geval het echt lang gaat duren voor ik het rijbewijs terug heb. Ik heb het ook nodig, want omdat ik neggen maanden lang tijdens die laatste opname op een veel te harde matras heb geslapen heb ik nu min of meer chronische rugklachten overgehouden, een erfenis van de laatste opnameperiode. Vanmiddag rond half vier komt Rob hier langs om de rijbewijskeuring voor te bespreken, een uurtje later gaan we naar dat bureau toe in Amsterdam. Ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan, laten we hopen dat ik het rijbewijs binnen afzienbare tijd  terug zal krijgen.

Websites tijdelijk uit de lucht en verloren gegane videobestanden na infectie PC met het “politievirus”.

Amstelveen, zaterdag 3 mei 2014 > Afgelopen avond laat in de avond was ik bezig met het kijken en downloaden van enkele korte video’s van het internet. Op een gegeven moment kreeg ik, om het maar eens heel voorzichtig uit te drukken, de schrik van mijn leven toen ineens een pagina in beeld verscheen die van de politie afkomstig zou zijn, met een geheel onterechte beschuldiging als zou ik illegaal films verspreiden via het internet, dat alle bestanden op mijn pc zouden worden gecodeerd, en dat die gecodeerde bestanden weer hersteld zouden kunnen worden na betaling van een boete van  E 100,==. Dit alles onder vermelding van mijn persoonlijke IP adres van Ziggo. Ik vatte dit in eerste instantie heel serieus op en ben van schrik – helaas – heel veel van mijn eerdere gedownloade video’s van de harde schijf gaan verwijderen, wat achteraf gezien helemaal niet nodig was. Deze zijn dus verloren gegaan, en heb ergens nog de hoop dat een deel van die bestanden nog terug te vinden zijn op de externe harde schijf van mijn andere vaste computer. Daarnaast heb ik toen ook al mijn bestaande websites van het internet verwijderd, een actie die gelukkig nog is terug te draaien.

Gelukkig was ik zo slim de computer “op de harde manier” (aan-uit knop ingedrukt houden totdat de pc uitschakelt) alsnog uit te schakelen en evenlater weer opnieuw op te starten. Toen bleek dat geen van mijn bestanden op de harde schijven zijn gecodeerd, en er leek dus niks aan de hand te zijn. Ziggo was vanochtend al heel vroeg bereikbaar, omdat ik van de schrik en alle spanningen vannacht niet kon slapen heb ik toen in eerste instantie contact opgenomen met Ziggo, mijn internetaanbieder. Die vertelde mij dat er hoogstwaarschijnlijk niks ernstigs aan de hand was, maar raadde me aan toch even contact op te nemen met de plaatselijke politie. Dat heb ik toen ook gedaan, en dat stelde me ook weer gerust. Ik ben een van de vele mensen die dus vannacht het slachtoffer geworden zijn van het “politievirus”. Die mevrouw aan de telefoon raadde me aan de website www.fraudehelpdesk.nl te raadplegen. Op die site kreeg ik het advies een beveiligingsprogramma te downloaden wat dient als aanvulling op je bestaande beveiligingssoftware, het programma Hitman-Pro. Dit programma detecteerde maar liefst 11 ernstige virusbedreigingen op mijn pc!, waarschijnlijk afkomstig van een besmette bezochte website. Hitman Pro heeft alle bedreigingen weer zeer zorgvuldig verwijderd en de computer lijkt weer schoon te zijn. Het enigste wat ik nu nog moet doen is een virus en spyware scan uitvoeren met Bitdefender, mijn beveiligingspakket, wat ook duidelijk wordt aangeraden om te gebruiken. Het is een van de beste beveiligingsprogramma’s voor Windows 7 en –8. Maar daarnaast wil ik toch ook wel een licentie aanschaffen voor het gebruik van Hitman Pro, voor na de proefperiode van 30 dagen. Dat is wel weer een investering, maar op die manier worden je computersystemen wel veel beter beveiligd tegen bedreigingen en virusinfekties die je reguliere beveiligingspakket mogelijk niet detecteert, tegen fraude dus in dit geval. Doordat ik zelf zo slim was de computer tijdig op de harde manier uit te schakelen heb ik voorkomen dat de bestanden geblokkeerd zijn geraakt, en zal de criminele organisatie die achter dit soort van internetcriminaliteit schuilgaat dus geen 150 euro aan mij verdienen gelukkig. Mensen doen tegenwoordig alles om maar zo veel mogelijk geld te verdienen. Maar het kostte me wel weer een slapeloze nacht, een hoop spanningen en ergernis, en een aantal videobestanden waar ik wekenlang mee bezig ben geweest.

Nou, de laatste tijd zitten er heel veel dingen in de privésfeer behoorlijk tegen, bijna alles lijkt mis te lopen, en ik dacht vanochtend “Ach, dit kan er ook nog wel bij”….. Hieronder dus een afbeelding van de nep-website, zogenaamd afkomstig van de politie, om mensen te misleiden en angst aan te jagen en geld afhandig te maken… Ik ga nu toch nog maar een paar uurtjes rust proberen te nemen na een hele zware en gespannen slapeloze nacht.

De licentie voor het aanvullende beveiligingspakket van Hitman Pro kost voor drie computersystemen en voor een periode van drie jaar een kleine 60 euro, valt eigenlijk nog wel mee, als je bedenkt dat daar een hoop ellende mee kan worden voorkomen… Het programma verwijderde ook een programma wat ik eerder op mijn pc had geinstalleerd, een programma genaamd Regclean Pro, afkomstig van het bedrijf Systweak uit de VS. Deze software ga ik later ook van mijn andere pc verwijderen. Blijkbaar is dat programma, deze software, ook niet te vertrouwen en bevat het mogelijk ook een virus. En zo ben ik bijna voor de tweede keer in een jaar tijd slachtoffer van fraude geworden. Vorig jaar al werd er fraude gepleegd met mijn creditcardgegevens die door een hacker zijn onderschept. Als beveiligingspakket kan ik een ieder, naast Hitman Pro, vooral Bitdefender Internet Security aanbevelen. Het programma is het meest betrouwbare beveiligingspakket voor Windows computersystemen.

politievirus-urausy-2013

Momenten van diepe ontroering en stilte…

Amstelveen, 11 augustus 2013 >> Ja, er is in positieve zin veel veranderd de laatste tijd. Eerst was er nog sprake van dat ik werd gestalkt en bedreigd via hatelijke en bedreigende reakties op mijn youtube videokanaal, echter ik heb samen met een lotgenoot hiervan aangifte gedaan bij de politie. Sinds een aantal dagen is het dan ook heerlijk rustig op mijn videokanaal. Geen haatdragende bedreigende reakties meer, en het is een verademing… Ik heb in mijn aangiftebrief aan de politie ook verteld over mijn zeer sterke vermoeden dat mijn lieve vriendin Floor enige tijd heeft samengewoond met deze persoon. Ik ontdekte dat op 19 juli toen ik op voorstel van goede vriend Rob eens ben gaan kijken of Floor inderdaad woont waar ik vermoedde, toen ik op haar naambordje een tweede naam zag staan, de naam van een persoon die me wel heel bekend voorkwam van de opnameperiode toen Floor en ik waren opgenomen op de open afdeling. Ze vertelde me toen ook dat zij door die persoon is verkracht. Floor was destijds echter heel makkelijk manipuleerbaar door een ander dominante persoon die via haar ook macht uitoefende met betrekking tot het ggz beleid aangaande mijzelf.

Naar aanleiding van dat vermoeden heb ik een video gemaakt, om mijn bezorgdheid tot uitdrukking te brengen en om te vertellen over mijn sterke vermoedens, namelijk dat Floor zich heeft laten overhalen deze persoon voor enige tijd als huisgenoot in haar woning toe te laten. En ook daar heeft hij haar geestelijk mishandeld en gebruikt om zijn machtsimperium te verwezenlijken. Toch heeft die video onverwachts positieve verandering in dit alles gebracht. Deze persoon had die video ook gezien en voelde zich duidelijk aangesproken. Dit bleek wel uit de zeer hatelijke reaktie die ik naar aanleiding van die video van hem ontving. En sindsdien is ook die aanvankelijk ogenschijnlijke eindeloze stroom van bedreigingen en haatdragende berichten op gang gekomen. Totdat ik samen met iemand anders hiervan aangifte had gedaan. In mijn aangiftebrief heb ik ook duidelijk geschreven over mijn sterke vermoedens dat die persoon zich tevens schuldig maakt aan de verkrachting en het geestelijk misbruiken van Floor, wat voor haar een afgrijselijke ervaring moet zijn geweest…

De video was nogal emotioneel beladen, en tot mijn grote verrassing en opluchting bleek dat Floor die video ook had gezien. Via haar youtube account liet ze me weten dat ze mij zou helpen, dat ze het zat was nog langer met die persoon onder een dak te wonen, en dat ze aktie zou ondernemen. Twee dagen later was het account en het youtube kanaal van die criminele persoon geblokkeerd en uit de lucht gehaald. En sinds hij uit huis is gezet kon hij ook geen macht meer over Floor uitoefenen en is zijn pijl en boog vervolgens op mij gaan richten, middels die eerder genoemde eindeloze stroom van bedreigingen en haatdragende berichten. Dat is op zich al verdacht natuurlijk. Deze zaak is nu in handen van de politie, en sinds de aangifte is het dan ook heerlijk rustig, niet meer bedreigd en lastig te worden gevallen via mijn nieuwe youtube videokanaal.

Maar nu genoeg over het verleden. Wat bovenstaande video betreft, ik wil er liever nog niet teveel over kwijt, maar dat er iets moois op het programma staat voor ofwel vanmiddag, ofwel voor in de loop van de komende week, is werkelijk waar iets waar ik diep ontroerd van kan raken, maar waarvan ik ook stil kan worden in bepaalde periodes… Later meer informatie hieromtrent.

Weblog van 15 mei verwijderd , pester ingebroken op mijn weblog. Twee gedupeerden: Ikzelf en Floor

 

Amstelveen, 19 mei 2013

BELANGRIJKE AANVULLING OP VERWIJDERDE WEBLOG VAN 15 MEI 2013 >>Ik heb mijn weblogartikel van 15 mei 2013 verwijderd, en  de video herplaatst in mijn weblogartikel van vandaag, 19 mei 2013.

Er is iemand geweest met minder goede bedoelingen die heeft geprobeerd mij te pesten via dit weblogartikel. Onder deze weblog van 15 mei 2013 vond je een aantal geel gekleurde sterren, met daarnaast een blauw gekleurde stip met daarin de letter "i" (= informatie). Als je daarop klikte met de muis verschenen er een tweetal berichten, welke ik heel lang geleden  in een nogal verwarde toestand heb geschreven toen ik in een kliniek verbleef. DE INHOUD VAN DEZE ARTIKELEN WAS ONJUIST! Ik was toen erg in de war!! Van deze hele artikelen klopt helemaal niks. Ik dacht er toch goed aan te doen om dit hierbij even te vermelden. Ik zou het heel erg betreuren en verdrietig vinden als mensen, lezers van mijn weblog, een verkeerd beeld zouden krijgen van mij als mens, dankzij dit artikel! In een van die in verwardheid geschreven artikelen die door de pester weer opnieuw onder de aandacht van het publiek werd gebracht, wordt ook gesproken over Floor. Laat deze allerliefste vrouw om wie ik zielsveel geef met rust, laat haar in haar waarde en probeer onze goede verstandhouding niet te verstoren verdomme nog aan toe!! Dit is misdadig!  Ik mag hopen dat onze zielsverwante band tussen mij en Floor door toedoen van de pester niet verstoord is geraakt, kapot is gemaakt!

Ik ga van dit alles op korte termijn melding doen bij WordPress, het bedrijf waaronder deze website draait, zodat zij kunnen uitzoeken wie de boosdoener is geweest. Ik heb een vermoeden wie de boosdoener is. Als mijn vermoeden klopt dan kan ik jullie wel vertellen dat ik vorig jaar tijdens mijn verblijf op de kliniek Zuiderpoort in Haarlem, met eigen ogen heb gezien dat deze buitengewoon agressieve persoon die er bovendien sterk racistische ideeen op nahoudt, destijds door de politie werd overgedragen aan de gesloten afdeling  van die kliniek… Ik dacht hem in een heel ver verleden te kunnen vertrouwen, maar die tijd is allang voorbij!

Ik hoop, nogmaals, dat hierdoor geen misverstanden zijn ontstaan over mij en de mooie zielsverbinding tussen mij en Floor. Ik zeg zoiets niet gauw, maar mensen die op bovengenoemde wijze schade proberen aan te richten in harmonieuze contacten tussen mensen die elkaars zielsverwanten zijn, horen eigenlijk thuis op maar een plek, en dat is in de gevangenis, levenslange dwangverpleging met TBS. Ik heb er geen goed woord voor over.

Straks  volgt nog een bijpassende video bij dit bericht, waarin ik mij persoonlijk richt tot deze pester… Al vind ik het woordje “pester” eigenlijk nog veel te vriendelijk klinken… Ik ben met recht dan ook HEEL ERG BOOS !

Onbekende bezoek(st)er, nieuwe video

Amstelveen, donderdag 9 mei 2013 >> Vandaag een heerlijk dagje om eens te relaxen en tussendoor wat te computeren. En zo heb ik vanmiddag ook bovenstaande video gemaakt ,waarin ik o.a. sprak over gebeurtenissen rondom deze Hemelvaartsdag. Het grappige was dat er vanmiddag rond een uur of een werd aangebeld, beneden in de hal van het flatgebouw. Ik hoorde de intercom, liep er evenlater naar toe, riep een aantal keren hallo, maar ik hoorde helemaal niets door de hoorn van de intercom, geen enkel geluid. En dat is wel erg jammer, want iedereen die spontaan langs wil komen is van harte welkom! Ik weet dus niet met volledige zekerheid wie dat was, maar ik hoop dat die persoon nog eens terug zal komen voor een bezoekje. De meeste mensen raad ik ook aan om altijd een mobiele telefoon op zak te hebben als ze hier langs komen, want er zijn wel vaker problemen geweest met de intercom. Dan is het misschien handig mij even te bellen, zodat ik weet wie er aanbelt. Andere optie is natuurlijk dat ik zelf even naar beneden loop om te kijken wie er heeft aangebeld, zodat ik dan de deur persoonlijk kan openen.

Ik kreeg nog een tip van iemand die mijn spotje had gezien, die het sterke vermoeden heeft dat het waarschijnlijk weleens Floor geweest zou kunnen zijn die had aangebeld. Dat zou inderdaad heel goed mogelijk kunnen zijn. Het is denk ik toch goed te vermelden dat zij altijd van harte welkom is om eens langs te komen bij mij!! Ik zal haar altijd met open armen ontvangen, zelfs al zou het middenin de nacht zijn, en ongeacht de gemoedstoestand  waarin ze zich op dat moment bevindt.

Morgenochtend moet ik weer naar de tandarts, maar dan alleen om de kies nog wat bij te werken en de kies helemaal glad te maken. Dat duurt volgens de tandarts ongeveer een kwartiertje.

 

Groeten van Boudewijn.

Inbouw nieuwe videokaart in computer, leuke reakties op vorige video…

Amstelveen, dinsdag 7 mei 2013 > Vanavond dan toch het tweede deel van de videoserie over inbouw van computeronderdelen in een bestaand computersysteem. Heel wat knip en plakwerk om van ruim een uur aan videomateriaal een samenvatting te maken van een kwartiertje, maar het is uiteindelijk dan toch gelukt.

Ben ook blij met een leuke reaktie die ik heb ontvangen naar aanleiding van mijn vorige video van gisteren. Het lijkt me leuk om daarop een reaktie terug te gaan schrijven. Deze persoon noemt zich Vlinderzwaan, wat ik ook een hele originele naam vind, en Vlinderzwaan volgt mijn video’s al geruime tijd en zou graag wat meer over mij willen weten als mens. Ik vind het heel mooi te ervaren wanneer mensen belangstelling tonen naar mij toe, en heb zoiets moois eigenlijk nog niet eerder meegemaakt. Ik zal zo spoedig mogelijk een reaktie terug sturen. Het is altijd leuk om weer nieuwe contacten op te doen, mede gezien mijn zeer beperkte sociale contacten van dit moment. Niet dat ik daar echt van wakker lig hoor, maar het zou fijn zijn als hierin verandering gaat komen.

Hierboven dus kun je wederom kijken naar een nieuwe video van mij, en ik wens je alvast veel kijk en luisterplezier toe.

Groetjes van Boudewijn.

Grote computerstoring , noodoplossing voorhanden…

Amstelveen, 5 april 2013 > Vanavond was ik bezig achter mijn nieuwste desktop computer toen ik ineens een harde tik hoorde, waarna het systeem helemaal stil viel. Toen weer opnieuw opgestart, alles leek goed te werken, totdat ik ontdekte dat zowel de luidsprekeruitgang als de audio ingang van de op het moederbord geintegreerde geluidskaart niet meer werkte. Toen nog van alles geprobeerd, stuurprogramma’s opnieuw geinstalleerd, maar niks werkte. Vervolgens Windows opnieuw geinstalleerd, maar ook dat loste het probleem niet op. De enige optie is nu de computer wegbrengen naar Mycom, maar aangezien ik eigenlijk wel verwacht dat het moederbord beschadigd is geraakt, zal er waarschijnlijk wel een nieuw moederbord in de computerkast gemonteerd moeten worden, indien nog voorradig tenminste. In dat geval betekent dat voor hun een grote en ook vrij prijzige operatie, want alle interne onderdelen moeten dan vervolgens opnieuw worden geinstalleerd op het nieuwe moederbord. Ik schat dat deze reparatie wel enkele honderden euro’s gaat kosten.

In de tussentijd heb ik zolang mijn nieuwe laptop computer geinstalleerd in de hobbykamer. Met enige aanpassingen kan ik deze tijdelijk gebruiken voor de meeste toepassingen die ook op mijn desktop pc beschikbaar waren, inclusief het verder werken aan mijn websites. Maar een flinke tegenvaller was dit wel. Ik had ook nog Rob aan de telefoon, die vanwege persoonlijke omstandigheden ook niet echt zijn dag had vandaag…

Morgen dus maar even langs Mycom om de pc af te geven voor reparatie. Mij benieuwen wat de schade is, hoe lang deze reparatie gaat duren en of het nog wel rendabel is om deze pc te laten repareren. Ik verwacht van wel, maar in het ergste  geval betekent dat dus een nieuw systeem met hopelijk ook windows 7 erop, dus niet die nieuwste windows versie 8, wat volgens mij en vele andere experts niet veel meer is dan een herhaling is van de destijds mislukte windows vista…

Ach, morgen hopelijk een betere dag…

Alledaagse bezigheden naast het spirituele…

Amstelveen, 19 maart 2013 >> Ja, vandaag een vrij druk bezette dag gehad, eigenlijk weer een beetje teveel van het goede, maar toch een nuttig bestede dag. Het tandartsenbezoek is ook weer achter de rug. Wel een heel gedoe voor zo’n tandarts om een oude grijze vulling te verwijderen, maar het is gelukt en hij heeft er toch weer een mooie kies van weten te fabriceren. Wel lang last gehad van de verdoving, maar goed, ik ben blij dat het achter de rug is.

Morgen is het woensdag en dan heb ik altijd creatieve therapie op de Amstelmere, gevolgd door een kort gesprekje met mijn spv’er. Daarna weer naar huis. Heb vandaag ook een gedeelte van de hobbykamer netjes opgeruimd, dat is wel zo prettig en ga er eerdaags weer mee verder.

En op de valreep vandaag toch nog even tijd voor een wat kortere  video, zie hierboven. Morgen weer een dag…

Mijn bekende mobiele nummer, een prepaid nummer van Lycamobile, wordt per volgende week maandag, 25 maart, overgezet naar Telfort, naar het abonnement wat ik daar nog heb lopen tot a.s. september. Ik blijf dus op het bekende nummer bereikbaar, met uitzondering dan van die bewuste maandag de 25ste maart. Ik ben dan tijdelijk, in verband met de overzetting van het reguliere nummer naar Telfort, op een ander nummer te bereiken. Ik heb dit tijdelijke nummer aan een aantal mensen toegestuurd.

Als je mijn video in het groot bekijkt in je scherm zie je een hoop zwarte puntjes op mijn gezicht. Deze heb ik in het echt niet, maar komt zuiver door de digitale techniek, het heeft een technische oorsprong en zal eerdaags proberen daar een oplossing voor te vinden.

Tot morgen…

Nieuwsbulletin d.d. dinsdag 5 maart 2013, verder werken aan mijzelf, mogelijk nieuwe processor in oude computersysteem uit 2007…

Amstelveen, 5 maart 2013 > Ja, hier weer eens een nieuw videospotje, afkomstig van mijn videokanaal op YouTube, vanavond gemaakt. Daarin besteed ik o.a. aandacht aan het feit dat ik hoogstwaarschijn-lijk via Marktplaats.nl kan gaan overgaan tot de aanschaf van een nieuwe quadcore processor voor in mijn oudere computersysteem uit februari 2007. Er zit nu een dualcore processor in, dat werkt op zich wel aardig, maar is voor videobewerking minder geschikt. Dan moet een dualcore processor heel hard werken. De quadcore serie processoren is in de winkel niet meer verkrijgbaar sinds enige tijd. Het inbouwen ervan laat ik door een deskundige doen, omdat dit nu juist een klusje is waar ik nog geen ervaring mee heb. Na de eventuele aanschaf en ombouw zal deze computer kwa prestaties nagenoeg vergelijkbaar zijn aan het nieuwere systeem uit 2011. Persoonlijk zou ik het prettiger vinden om op beide systemen aan videobewerking te kunnen doen, zonder problemen of haperingen of vastlopers. Het is nog niet 100% zeker, maar de kans is groot dat ik deze aanschaf zal gaan doen.

Verder gaat het wel goed met mij. De rechtelijke machtiging die ik vanuit de ggz gekregen heb verloopt binnenkort en zal worden omgezet in een voorwaardelijke machtiging. Het verschil is dat een gewone rechterlijke machtiging is bedoeld voor mensen bij wie het eigenlijk al te laat is en die op het moment zelf al in een psychose zitten bijvoorbeeld. Een voorwaardelijke machtiging is er weer voor mensen bij wie het psychisch goed gaat, en is bedoeld als een uiterste noodmaatregel, als een soort extra vangnet, voor het geval het weer mis zou gaan. Echter, bij een zeer recentelijk gesprek met mijn psychiater bleek wel dat er inmiddels niet meer vanuit wordt gegaan door de ggz, dat ik weer opnieuw een terugval ga beleven in de toekomst. De medicatie speelt daarbij een belangrijke rol, en slaat bij mij ook heel goed aan. Dit laatste bleek eigenlijk al tijdens mijn afgelopen opnameperiodoe op de gesloten afdeling van Zuiderpoort in Haarlem, vlak na de medicatiewijziging. Binnen twee dagen na de medicatiewisseing zagen omstanders, waaronder mijn moeder en goede vriend Rob, dat ik in positieve zin in korte tijd heel erg was veranderd, en dat is nu nog altijd zo. Inmiddels heeft ook een medewerkster van de apotheek mij laten weten dat de medicatie die ik eerst jarenlang gebruikte niet goed voor me was. De werking van het antipsychoticum Seroquel werd voor een belangrijk deel tegengewerkt door de stemmingsstabilisator Carbamazepine, waardoor de Seroquel mij ook veel minder goed kon beschermen tegen psychosen. De apothekersassistente gaf indirekt eigenlijk ook al aan dat die vroegere verkeerde medicatie verantwoordelijk is geweest voor de vele psychosen die ik de laatste drie jaren heb meegemaakt. Maar dat is het verleden, en we leven nu in het hier en nu. Er zijn nog dingen waar ik aan wil werken, maar ik ben tevreden zoals ik me tot nog toe ontwikkel. Een volgende keer hoop ik te verduiidelijken in welke opzichten ik nog aan mijzelf wil werken. Dat zal mij ook zeker lukken… Tegenwoordig geef ik wel alvast veel vaker dan vroeger duiidelijk mijn grenzen aan naar buiten toe, en dat is al een belangrijk onderdeel van mijn verdere ontwikkeling…

Bezigheden aan nieuwe website, binnenkort jarig…

Amstelveen, vrijdag 1 maart 2013 > Ja, de laatste dagen ben ik druk in de weer om van mijn nieuwe website op www.mediavanboudewijn.nl iets moois te maken. Niet dat deze website al in een keer klaar zal zijn, want er zullen nog zeer regelmatig nieuwe updates verschijnen van de website. Niet alleen een selectie van video ‘s, maar ook een ruime selectie uit een groot archief van geluidsopnamen op cassette. Het is een leuke klus, al moet ik wel nog leren werken met de webssite bewerkingssoftware. Soms verloopt een update van de site niet helemaal goed. Inmiddels kun je het eerste officiele exemplaar van mijn website bewonderen op het genoemde adres. Het betreft hier een videomontage over het natuurverschijnsel tweelingzielen, van ongeveer twee en een half uur lengte.

Komende maandag over twee weken ben ik jarig. Dat zal zijn op maandag 18 maart aanstaande. Wie die dag langs wil komen is van harte welkom, maar ik maak er niet al te veel drukte van. Het gaat hem om de gezelligheid. We zien wel wie er komt en wie niet. Alles geheel vrijblijvend en onvoorwaardelijk, d.w.z. het is niet verplicht kado ‘s mee te nemen op mijn verjaardag.

Welnu, ik stop er weer even mee, en binnenkort weer meer nieuws…