EFT EN PTSS/SEXUEEL MISBRUIK


17 juli 2012 >> Een lang artikel, maar toch nuttig denk ik zelf, misschien ook voor Flor als zij dit leest… Vandaag heb ik me uitgebreid verdiept in de gezondheidsrisico’s van mensen die het slachtoffer zijn van sexueel misbruik, en in behandelmethoden die veel beter werken dan conventionele behandelingen. De post traumatische stress stoornis is een aandoening die hierdoor kan ontstaan, daarnaast kan het ook een beschadiging opleveren op de menselijke ziel. De ziel kan los komen te staan van het lichaam… Ik heb hierover wat informatie verzameld en hieronder gekopieerd. Iets in me zei dat het goed is om dat te doen… Door in regressietherapie te gaan is ook een goede mogelijkheid om traumatische ervaringen zoals verkrachting te verwerken en op te lossen… Zie www.deregressiesite.nl/html/verkrachting.html

Behandelmethoden bij een reguliere, conventionele instelling zoals de ggz heeft geen duurzaam effekt, gericht op de lange termijn. Trauma’s kunnen daarmee niet afdoende worden opgelost, en kunnen het leven van het slachtoffer levenslang blijven achtervolgen. Er mag vanuit de reguliere invalshoek dan een zekere afkeer bestaan tegenover alternatieve behandelmethoden, toch zijn deze aanzienlijk beter, effektiever en gericht op de lange termijn. Deze behandelingen werken ook aanzienlijk sneller dan conventionele therapieen die vaak jaren duren. Daarnaast heb je ook veel minder medicatie nodig. Medicatie is een belasting voor het menselijk lichaam.

Alle hieronder weergegeven informatie is afkomstig van de website: www.eftnederland.nl .

(ook in de regio Amsterdam zijn diverse praktijken voor eft behandelingen)

P.T.S.S

Post Traumatisch Stress Syndroom

Onderzoek en mijn dagelijkse praktijk heeft aangetoond dat het toepassen van EFT bij slachtoffers van seksueel misbruik en straatgeweld en bij betrokkenen van terreur en oorlogshandelingen en verkeersongevallen grote en blijvendegenezende resultaten oplevert in vergelijking met de conventionele traumatische hulp.

In de oorlogsgebieden in Kosovo en Israël zijn daar goede resultaten mee behaald.

Lees hierover: www.energypsychologyinteractive.com

sfn munch

Het artikel:” Research on the effectiveness of Energy Psychology”

Een ander groot voordeel is dat er met EFT grote groepen tegelijk behandeld kunnen worden

Onder andere met de techniek van de “Borrowing Benefits”

Grote voordelen hiervan zijn dat het :

 • Snel werkt
 • Mensen worden getraind in zelfhulp wat ze onafhankelijker maakt van hulpverleners.
 • Minder medicatiegebruik
 • Het is zeer kostenbesparend
 • De resultaten zijn blijvend

Ga je er vanuit dat:

Hoofdpijn niet zomaar verdwijnt? Dat onrust niet zonder medicijnen verdreven kan worden?

Dat je met pijn moet leren leven? Dat je nu eenmaal niet beter kan presteren dan dat je nu kan?(Op het podium, in de sport, in je studie, zakelijk leven)

Dat je angsten nooit zullen verdwijnen? Dat oude trauma’s je levenslang zullen blijven belasten?

Dat slecht slapen je noodlot is? Dat je levenslang een slaaf van je verslaving zult blijven? Dat een al lang bestaand probleem een lange behandeling nodig heeft?

Hoe zou je het vinden als je een makkelijke en snelle manier zou vinden om van dit alles bevrijd te zijn?

Het basisrecept vanE.F.T., waar deze techniek uit is opgebouwd, is een integratie van al langer beproefde behandelmethodieken als NLP, mindfulness, bodyscan, acupressuur, E.M.D.R. In combinatie heeft dit tot doel emotionele onrust te vinden, te benoemen, te beleven en gelijktijdig door mechanische beïnvloeding van het vegetatieve zenuwstelsel, middels het meridiaan systeem, emotioneel te neutraliseren.

alt alt alt

Universeel Hulpmiddel Waarom EFT werkt EFT en oorlogsveteranen

EFT was aanvankelijk ontworpen om de lengte van het psychotherapeutisch proces te verkorten van jaren en maanden naar uren en minuten. Al gaande het toepassingsproces van deze techniek werd er ontdekt dat er zich ook wonderbaarlijke fysieke verbeteringen van klachten voordeden. Zoals: migraine, rug- , nek-, buik- klachten, tot doorbloedingsproblemen. EFT helpt, waar niets anders meer helpt !

abstract uit boek”De Tijger Ontwaakt”

***************************************************************************

Emotionele trauma’s

Wanneer mensen overweldigd worden, kan hun ziel gescheiden worden van hun lichaam. De ‘verkrachting’ van de ziel is de meest verspreide en schadelijke oorzaak van ziekte. Mensen raken in een spirituele staat van onzekerheid omdat ze het belangrijkste van hun ziel missen. Bij healing gaat het erom om zo gunstig mogelijke voorwaarden te scheppen voor de terugkeer van de ‘verloren’ ziel naar zijn rechtmatige plek in het lichaam.

Als we een trauma rechtstreeks aanpakken, zal het blijven veroorzaken wat het steeds gedaan heeft namelijk ons laten verstarren van angst. Het oplossen van een emotioneel trauma dient dus niet in een directe confrontatie moeten gebeuren. Het is belangrijk dat we ons aangrijpingspunt hebben op de reflectie van het trauma en dat is de felt senseoftewel de lichamelijke gewaarwordingen die door de traumatische emoties worden veroorzaakt.

Als we onze instincten willen aanwenden voor de verwerking van een trauma, moeten we de aanwijzingen die de felt senseons aanreikt kunnen herkennen en gebruiken.

Als je niet lekker in je vel zit, zit geen een stoel lekker en ligt geen bed of matras naar je zin.

Omschrijving van de felt sense (je gevoel)

De ervaring in een levend lichaam dat de nuances van zijn omgeving begrijpt door middel van zijn reacties op de omgeving.

De feltsenseis in veel opzichten als een stroom die door een voortdurend wisselend landschap beweegt.

Oefening.

Deze oefening is om contact te maken met je gevoel (felt sense) We gaan heel vaak voorbij aan ons gevoel. We vinden de lichamelijke gewaarwordingen die we bij bepaalde situaties ervaren soms zo bedreigend dat we ons met onze gedachten ergens anders op gaan richten. Ons gevoel geeft ons namelijk veel informatie. Wat wij ergens van vinden bijvoorbeeld. Ons gevoel is in feite ons kompas in het leven. Vaak breken we ons hoofd over een beslissing die we moeten nemen, omdat we allerlei rationele overwegingen hebben bij iets, terwijl ons gevoel het antwoord soms allang aangegeven heeft.

 • Dagelijks zijn we druk in de weer, slepen we onszelf overal naar toe naar het werk, in de file en als we thuis komen gaan we voor de t.v. zitten, suf en rozig gaan we dan naar bed.
 • Stop hiermee en neem regelmatig even de tijd om een blik in je eigen lichaam te richten over hoe jij je voelt.
 • Een bewustmakende gedachte(ga b.v eens in je herinnering terug naar de straat waar je vroeger hebt gewoond en ga je ouderlijke huis eens in en zie hoe het eruit zag, ruik hoe het rook en luister naar de bekende geluiden.
 • Deze bewustmakende gedachte kan een bepaalde onrust in je lichaam oproepen, een bonkende hartslag, een zoemend gevoel in je buik.
 • Richt je aandacht eens naar binnen en blijf daar en ga er niet van weg. Het laatste vaak als het een vervelend gevoel is dat er opgeroepen wordt.
 • Voel je de onrust, pijnlijke onbehaaglijke plekken,druk of krampachtigheid, benauwdheid.
 • Adem eens wat dieper in en uit, dat zal je gedachten wat gaan vertragen.
 • Beelden van de dag komen voorbij, Blijf er echter niet aan vasthouden en laat ze ook weer los en laat de volgende gedachte maar tot je komen.
 • Voel je nerveuze tintelingen in je armen of je benen?
 • Kom je tot rust of juist niet?
 • Worden je handen en voeten warmer?
 • Word je buik zacht en rustig.
 • Krijg je wat meer ruimte op je borst.
 • Haal nu prettige herinneringen, beelden, geuren, geluiden, smaken van waar dan ook in je leven naar boven.

Met de felt sense ervaar je het Zelf. De felt senseis de manier waarop je deze instinctieve stem kunt leren verstaan.

Probeer niet te analyseren of te verklaren wat er gebeurt; ervaar het en neem het waar. Het is ook niet nodig om emoties, herinneringen, inzichten of wat dan ook op te vissen. Als ze vanzelf opkomen dan is het prima, maar het is belangrijker om ze te observeren en de energie ervan te voelen, zonder interpretatie of emotionele gehechtheid.

Observeer je lichamelijke gewaarwordingen en laat ze gaan, neem het zoals het komt, heb er geen kritiek of oordeel over. Dat is de beste manier om de taal van je gevoel te leren.

Somatic experiencing.

Hierbij gaan we ervan uit dat de traumaverschijnselen eerder biologisch/fysiologisch zijn dan psychologisch en dus daarom ook beter op een lichaamgerichte manier kunnen worden bestreden. Door iemand de oorzaak van een trauma opnieuw te laten beleven (de tijger ontwaakt)en daarbij het lichaam in staat te stellen de geblokkeerde overlevingsenergie los te laten.

Wanneer er bij de behandeling energie vrijkomt bijvoorbeeld druk op de borst, rillen schudden etc. kan men van deze energie schrikken om het weinig goeds voorspelt want het lijkt op een lichamelijke ervaring die ooit verkeerd is afgelopen. Als men deze vrijkomende energie vervolgens weer vastzet, omdat men bang is voor de gevolgen van de vrijkomende energie. Je opeens heel woedend kunnen worden of hard gaan huilen. Dan wordt het trauma niet opgelost en wordt het trauma juist meer vastgezet. (innerlijke stem: Het ging weer fout, beheers je in het vervolg).

Definitie van Somatic Experiencing.

Dit is een voorzichtige en stapsgewijze aanpak van het benaderen van de energetische lading van een trauma. De felt sense is het zintuig dat gebruikt wordt om contact te maken met het onderbewustzijn, de sterke krachten die in traumatische symptomen zijn vastgelegd en deze geleidelijk helpt te mobiliseren. De kiem van de genezing ligt in de fysiologische ontlading van de soms enorme energie die in de onbeweeglijkheid (freeze) ligt opgesloten. Zo hebben we een veilige manier om uit de onbeweeglijkheid te komen zonder overweldigd te raken door de ontlading.

Strategie van het loslaten van traumatische ervaringen.

 • Het ontwikkelen van de vaardigheid van de felt sense.
 • Het accepteren en overgevenaan de stroom van onze gevoelens.
 • Aarden en gronden. Blijven bij het voelen van de stoel en de aanwezigheid van de therapeut. Dit om niet in een dissociatie terecht te komen.
 • Elastisciteit:Rustig diep door in – en uit blijven ademen (aarden—ontaarden)
 • Agressiviteit: dit is het biologische vermogen om robuust en energiek te zijn, vooral wanneer je instinctief en krachtig moet handelen. (vulkaantechniek). Dus geneer je niet voor de kracht die er vrij kan komen. Ook in het woordgebruik mag je je laten gaan om zo kernachtig mogelijk je emoties te verwoorden.
 • Weer in je kracht komen:accepteren van persoonlijke autoriteit, het zelf mogen bepalen hoe jij je energie gebruikt.
 • Meesterschap:Bezit van vaardigheden waarmee je met succes gevaar het hoofd kunt bieden (gebruik van hulpbronnen)
 • Oriëntatie:Het proces om te weten te komen wat jouw positie is in relatie tot de omstandigheden en omgeving
 • In elke wond zit de kiem van genezing en vernieuwing; Wat heb je ervan geleerd.

Het proces van een gezond verlopende reactie.

We worden uitgedaagd/ bedreigd

Lichamelijke activering:hartslag omhoog, vlugger ademhalen, spierspanning omhoog, bloeddruk omhoog, zweten.

Krachten verzamelen om gevaar/uitdaging het hoofd te bieden

Daarna wordt de activering weer teruggebracht en laat ons ontspannen en bevredigd achter.

Proces van een getraumatiseerd verlopen reactie.

We worden uitgedaagd c.q. bedreigd

Lichamelijke activering: (zie boven) hyperactiviteit

Als de activering overweldigend van karakter is waardoor er een gevoel van machteloosheid ontstaat wordt de persoon door angst verlamd en ontstaat er een verstrakking (freeze-respons)

Vanwege de angst zal de getraumatiseerde persoon voorkomen of vermijden dat de activeringscyclus wordt afgemaakt en zodoende blijft de persoon dan vastzitten in een cyclus van de angst. De energie van lichamelijke activering blijft in het lichaam opgeslagen. Gevoel van hulpeloosheid en machteloosheid

Therapie:

Slachtoffers meten opnieuw weer vertrouwd gemaakt worden met de natuurwet: “Wat opkomt, neemt ook weer af.” Als we de activeringscyclus vertrouwen en ons op de stroom durven laten meevoeren, kan de verwerking van een trauma beginnen. Wanneer we onszelf door middel van de felt sense toestaan deze gedachten en waarnemingen te erkennen (accepteren) en ze hun natuurlijke verloop laten nemen zal de fysiologische energie een hoogtepunt bereiken (rillen, schudden, beven) vervolgens afnemen en tenslotte oplossen.

Tijdens dit proces kunnen we achtereenvolgens het volgende ervaren:

 • Het voelen aankomen van de spanning en een behoefte dit te onderdrukken.
 • De spanning loopt op en dan trillen, beven, hoge hartslag.
 • Na deze ontlading ontstaat er een gevoel van warmte in het lichaam.
 • Een volle en rustige ademhaling
 • Kalme hartslag
 • Ontspanning van de spieren
 • Een alomvattend gevoel van opluchting, welzijn en vrijheid.

Wanneer je verlamd van de schrik bent geraakt omdat de situatie zo overweldigend is geweest blijf je dus in die hyperactieve en verstrakte toestand en wordt een deel van de onopgeloste energie gekanaliseerd in een voortdurende hyperactiviteit. De rest van die energie wordt gebruikt om de verstrakking en een groot aantal vergelijkbare georganiseerde maar meer complexe traumatische symptomen in stand te houden. Wat op den duur, medisch gezien, veel chronische onverklaarbare lichamelijke klachten kan veroorzaken. Er ontstaat een chronisch verhoogde waakzaamheid, angsten en paniekaanvallen of binnendringende beelden (flashbacks, angstaanjagende visualisaties).

Als de verstrakking niet voldoende is om de energie van het organisme afdoende op de verdediging te richten, roept het zenuwstelselandere mechanismen op zoals bevriezen en dissociatie.Waarmee de hyperactiviteit in stand gehouden kan worden.

Zo vormen verstrakking, bevriezing en dissociatiesamen een batterij aan hulpmiddelen die het centrale zenuwstelsel inzet wanneer we onszelf moeten verdedigen maar dat niet kunnen.

Angst om de geblokkeerde energie los te laten.

Bij posttraumatische angst wordt de onbeweeglijkheid vooral van binnenuit in stand gehouden. De impuls tot intense agressie is zo beangstigend dat de getraumatiseerde persoon die agressie dan vaak naar binnen, op zichzelf, richt, in plaats deze naar buiten toe tot uitdrukking te brengen. Deze geïmplodeerde woede neemt dan de vorm aan van een angstdepressie. Ze zijn opgeladen voor een wilde ontsnapping of een razende tegenaanval maar blijven innerlijk geblokkeerd omdat ze bang zijn dat ze zichzelf of anderen geweld zullen aandoen. Belangrijk is het dan ook dat dit proces voor de cliënt in een zo veilig en betrouwbare mogelijke situatie plaatsvindt. De therapeut moet bekend zijn met de optredende fenomenen en een goed empathisch contact met de cliënt hebben.

Transformatie na het opheffen van traumatische blokkade

Voor en getraumatiseerd persoon betekent de reis naar een vitaal, spontaan leven meer dan het verlichten van symptomen – het betekent transformatie. In de transformatie van een traumatische naar een vredige staat vindt er een fundamentele verandering plaats in ons zenuwstelsel, in onze gevoelens en in onze waarnemingen van de felt sense. Het zenuwstelsel zwaait heen en weer tussen onbeweeglijkheid en vloeibaarheid, emoties fluctueren tussen angst en moed en waarnemingen wisselen tussen vooringenomenheid en ontvankelijkheid. Door deze transformatie herwint het zenuwstelsel zijn vermogen tot zelfregulatie. Onze emoties maken ons dan lichter in plaats van zwaarder, laten ons zweven en tonen ons weer onze plaats in de natuur. Onze verruimde waarneming maakt ons ontvankelijker en laat onze zonder oordeel accepteren wat er is. We krijgen meer zelfvertrouwen en meer veerkracht. We worden spontaner en kunnen met een nieuwe zelfverzekerdheid beter genieten van het leven. We bekijken de wereld niet langer door angstige ogen. Al kan onze planeet een gevaarlijke plek zijn, we lijden niet langer onder de voortdurende angst die hyperwaakzaamheid oproept. – een gevoel dat er altijd gevaar dreigt en dat het ergste meestal ook gebeurt We treden het leven tegemoet met een groeiend gevoel van moed en vertrouwen. De wereld wordt een plek waar misschien gevaarlijke dingen kunnen gebeuren, maar die kunnen we ook overwinnen. In plaats van angst vormt vertrouwen het veld van onze ervaring.

Een trauma transformeren is geen mechanisch ritueel dat getraumatiseerde mensen kunnen uitvoeren om vervolgens achterover te leunen en zelfvoldaan het resultaat af te wachten. Er is wat dat betreft geen wonderpil. Voor transformatie moet je bereid zijn de fundamentele overtuigingen die je over jezelf hebt, in twijfel te trekken. We moeten vertrouwen hebben om mee te kunnen gaan in reacties en gewaarwordingen die we niet helemaal begrijpen en de bereidheid om onszelf te voelen stromen, in harmonie met de primitieve natuurwetten die het overnemen en onze schijnbaar ongerijmde waarnemingen met elkaar in evenwicht brengen. Getraumatiseerde mensen moeten allerlei opvattingen en vooroordelen laten varen om de reis naar hun gezondheid te kunnen volbrengen.

Het bewuste geheugen en het lichaamsgeheugen

Bij traumaverwerking is het belangrijk om je te realiseren hoe het geheugen werkt.. Velen hebben de overtuiging dat we verschrikkelijke herinneringen uit het verleden naar boeven moeten halen om een trauma te kunnen verwerken. Maar zelfs als we er toe in staat zijn redelijk nauwkeurige ‘herinneringen’ aan een gebeurtenis op te halen, zullen ze ons nog niet genezen. Integendeel, de onnodige oefening kan er voor zorgen dat we de ervaring gaan her-ensceneren, waarmee we opnieuw de draaikolk van de traumatische gebeurtenis in worden ingezogen. De zoektocht naar herinneringen brengt vaak meer pijn en ellende en maakt tegelijkertijd onze bevroren onbeweeglijkheid groter. De herinnering werkt in beelden, dat is het bewuste geheugen. De andere vorm is de manier waarop het menselijk organisme de ervaring en de belangrijke gebeurtenissen onthoudt en dat noemen we het lichaamsgeheugen. De echtheid van een beeld wordt vaak bepaald door de intensiteit van de lichamelijke activering. Het is niet belangrijk of herinneringen objectief juist zijn. Het is van het grootste belang of de ermee geassocieerde lichamelijke activering escaleert of wordt opgeheven. Het is essentieel dat de activering die in het zenuwstelsel is opgesloten wordt ontladen. Deze transformatie heeft niets met het wel of niet juist zijn van de herinnering te maken. Het heeft te maken met het tot het eind toe volgen van onze overlevingsinstincten.

Het lichaam heeft altijd gelijk

Als je genezing wilt, moet je ten eerste openstaan voor de mogelijkheid dat de letterlijke waarheid niet de belangrijkste overweging is. De overtuiging dat het echt gebeurd is, de angst dat het gebeurd kan zijn, de subtiele zoektocht naar het bewijs dat het gebeurd is: dit alles kan je in de weg staan als je probeert te luisteren naar de felt sense. Alleen de felt sensekan je vertellen wat je moet genezen. Als je genezing wilt, maakt het niet uit of je de concrete waarheid kent.

Peter A. Levine, auteur van ‘De Tijger Ontwaakt’,

Hij heeft een achtergrond in de biofysica, stressbehandeling en psychologie,

expert op het gebied van traumabehandeling en de grondlegger van Somatic Experiencing

******************************************************************************

11. Verlossing van groot lijden en (zeer) zware trauma’s.

Ernstig lijden komt bij veel mensen voor, overal ter wereld, en in velerlei omstandigheden. Het gaat daarbij b.v. om verkrachtingen, mishandelingen, martelingen, folteringen, het horen van stemmen, slachtoffer zijn van oorlogsmisdaden, ernstige ziekten naar geest-ziel- en lichaam, het (onverwacht)verlies van dierbaren, situaties en combinaties van (plutonische) overmacht-geweld-foltering-vernietiging, etc. Het gaat om die levensomstandigheid, om dat gebrek, waar normaal gesproken niemand echt van kan genezen.In deze situatie geven hulpverleners veelal de raad om “er mee te leren leven”, al of niet met behulp van medicijnen. Dit groot lijden is (a.h.w.) in de genen getrokken; mensen hebben zich onbewust helemaal vereenzelvigd met hun lijden en zijn dat lijden geworden. Ze kunnen zich er niet meer van los maken en het is een groot kruis dat het hele leven mee gedragen wordt, zo goed en zo kwaad als het gaat. Is er nu ergens toch nog hoop, een strohalm, om dit zware leed tot op het bot te kunnen verwerken, en er vervolgens boven uit te kunnen stijgen? Is er hoop op Verlossing? Ja, die is er, er is Verlossing, en totale Bevrijding mogelijk! Deze Oplossing en Genezing echter vraagt wel een ontvankelijkheid en openstaan op Spiritueel gebied. Hier ligt een aantal vragen aan ten grondslag die u zichzelf kunt stellen : Wilt u zich openstellen voor De Almacht van uw eigen Hoger Zelf dat alles kan genezen? Wilt u zich openstellen voor De Macht van uw eigen Goddelijke Bron diep in uzelf? Als u deze vragen positief beantwoordt dan bent u bereid een groeiproces te ondergaan, een bewustwordingsproces, en neemt u uw genezing zelf ter hand. U begint te werken aan werkelijke zelf-genezing en bent daardoor niet of minder afhankelijk van uiterlijke hulpverleners. Geleidelijk aan zal er nu innerlijke Leiding komen welke richting het genezings-en transformatieproces dient te volgen. In eerste instantie begint u met een vorm van meditatie. Het begin van het genezingsproces ligt dan in drie Grote Woorden, die zacht tijdens de meditatie, in stilte, in uzelf uitgesproken worden, en die u laat resoneren in uw eigen bewustzijn, in uw eigen geest: het eerste proces. Het zijn zeer Grote Woorden die de volledige Macht hebben uw bewuste denken uit uw lijden te trekken, waar u zo aan gekluisterd bent, en te richten op deze drie Grote Woorden, die onze enige en werkelijke Identiteit vormen. Deze drie Woorden zijn: IK BEN GOD (1). Deze drie Woorden bezitten de volledige Macht om u tot op de bodem te genezen, en een vernieuwd en nieuw mens van u te maken, dat vrij, gezond, krachtig en gelukkig in het leven staat. Zo vrij, dat u als ernstig gekwelde mens verandert in een stralend Wezen, dat op haar/zijn beurt weer anderen kan helpen. Laat alle Godsbeelden, die u van jongsaf aan hebt meegekregen even los en richt u op deze drie Woorden. Het genezen van de geest, door spirituele inzichten, zal het allereerst plaatsvinden, en vervolgens zal dit genezing van ziel, lichaam en omstandigheden tot gevolg hebben. We beginnen echter met het begin. We beginnen met 1x per dag in stilte te gaan zitten, gedurende 10-30 minuten, al naar gelang het volhouden. Gedurende 10 minuten of langer, richt u al uw aandacht, al uw kracht en energie, op deze drie Grote Woorden. Hierdoor laat u op een bewuste wijze, uw problemen even los. Voor de rest van het etmaal, gedurende 23 ½ uur, bent u er nog genoeg mee bezig. Slechts het 10 minuten bewust richten van uw totale aandacht op uw eigen werkelijke Natuur, op uw Goddelijkheid, wekt de Goddelijke Bron in u op, die tot nu toe sluimert in de diepten van uw Ziel, in de diepten van het onbewuste. Door deze drie Woorden, zetten we een innerlijk omkeringsproces in gang, een bewustwordingsproces, dat zich richt naar de eigen Goddelijke Kern diep in u, en dat de volledige Macht heeft om u totaal en werkelijk te genezen. Langzaam maar zeker wordt deze Waarheid duidelijk voor uw geest, voor uw bewuste denken, voor uw ego. Langzaam maar zeker zal deze Absolute Waarheid u Vrij maken, en zult u De Waarheid weten omtrent uzelf en dat is dat: U De Vrije (Goddelijke) Geest bent. Vrij van bindingen van het materialistische denken. Daardoor zult u tegelijkertijd harmonisch in het leven staan en helpen als de tijd daar is. Kwellende beelden in uw geest zullen weggepoetst worden en vervangen worden door een nieuw beeld, door de enig werkelijke Waarheid en dat is dat: U GOD BENT. Iedere dag deze drie Woorden herhalen, zet de genezing in werking en richt zij de aandacht op datgene wat wij werkelijk zijn n.l. Goddelijk. Langzaam maar zeker kunt u uw aandacht steeds makkelijker los maken van uw problemen en ziekten, en richten op de drie Grote Woorden. Geleidelijk aan stijgt hierdoor uw bewustzijn, het bewuste denken, en wordt het steeds meer gevoed door de drie Woorden. Hoe meer wij hier mee bezig zijn, des te meer vullen wij onze geest ermee. Langzaam aan worden ook uw ziel en uw lichaam betrokken bij dit essentiële genezingsproces, ook zij zullen ten goede gaan veranderen. Zij volgen het bewuste denken dat steeds meer oude en kwellende beelden uitwist en in de plaats daarvan overschakelt op de enig werkelijke Identiteit en Waarheid over uZelf en anderen, en dat is: dat wij allen Goddelijk zijn. Het bescheiden in stilte uitspreken van de drie Grote Woorden: “IK BEN GOD “, brengt geest-ziel-en lichaam in contact met de Allerhoogste Trillingen, met Godtrillingen. Het Woord “God” is Het Woord met de Allerhoogste Trillingssnelheid, n.l. 186 miljard Trillingen(2) per keer dat Het met werkelijke aandacht wordt uitgesproken. Hierdoor worden geest-ziel-en lichaam met een te lage trillingsfrekwentie, die ziekte en gebrekkige levensomstandigheden veroorzaakt, terug gebracht in de juiste en hogere trillingssnelheid, die de mens diep van binnenuit genezen en die weldadig zijn voor geest-ziel-en lichaam. Door het resoneren en laten weerklinken van de drie Grote Woorden in ons bewustzijn, voeren wij deze Trillingssnelheid op, totdat geleidelijk aan de trillingen van geest-ziel –en lichaam verhoogd worden en werkelijk contact maken met de Allerhoogste Godtrillingen in onszelf, en daarmee samensmelten. Dit noemen we EENWORDING met de Goddelijke Bron in onszelf. Deze volledige Eenwording met God in onszelf, wordt de eerste keer geschonken door God zelf. We kunnen het niet afdwingen, hoe goed we ons ook voorbereid hebben op de Eenwording. We hebben nu globaal de hele Spirituele Ontwikkelingsweg afgelegd en we zijn steeds hoger gestegen op de Bewustzijnsladder door de drie Grote Woorden. Onderweg naar de Eenwording en Samensmelting met onze Goddelijke Bron, hebben we vanuit deze Bron en Oorsprong, vele Inzichten en Goddelijke Waarheden ontvangen door intuïties en ingevingen. Langzaam maar zeker zijn we los gekomen van ziekten en problemen, die nu vanuit een andere waarneming beschouwd worden, vanuit een andere hogere visie, en hebben we het bewuste denken verbonden met het Goddelijk Zijn van onsZelf. Op een bepaald moment, als God/Godin of de Goddelijke Bron waarmee we ons identificeren (Het Veld van Liefde, Heelheid en Eenheid) het de juiste tijd vindt, zal de Eenwording en Samensmelting met Haar/Hem /Het plaatsvinden. Dan zullen we deze Eenwordingservaring nooit meer vergeten, omdat we totaal gevuld werden met en ondergegaan zijn in Verrukkelijke Goddelijke Liefde en Pure Gelukzaligheid. Een Gelukzaligheid en Vrede die we nog niet bewust waren, en die niet van deze wereld is. Alles wordt op dit nivo, op het nivo van het ALLERHOOGSTE BEWUSTZIJN, het Ware Godsbewustzijn, ook ten diepste vergeven. Dit is Het Bewustzijnsnivo dat ik: “een Vrijstaat in de Geest ‘ noem, omdat het uitsluitend GEKENMERKT wordt door Goddelijke Liefde, Gezondheid, Harmonie, Eenheid(van tegenstellingen), oneindige Vrede, Vrijheid, Veiligheid, Overvloed etc. Het wordt tegelijkertijd gekenmerkt door een TOTALE AFWEZIGHEID van pijn, lijden, zorgen, problemen en ziekten, hoe ernstig ook. De totale Bevrijding van problemen en ziekten, ligt dus in onze eigen Geest en Bewustzijn. Het is Een en Al Liefde, en in een flits kan Het onze totale geest-ziel- en lichaam genezen (of fundamentele aanzetten hiertoe vormen), die Macht heeft Het. Hier, op deze Allerhoogste Plaats, De Plaats in onsZelf, zijn we in direct contact met De Bron van Eeuwig Leven, met De Universele Levensenergie in de hoogste graad, die nu in zijn pure staat door ons heen en om ons heen stroomt. Hier ZIJN we de onuitputtelijke BRON VAN EEUWIG LEVEN, waar op een onbegrensde wijze Energie, Genezing en Liefde vandaan gehaald kan worden. Hier Zijn we voor de eerste keer onsZelf, ons Goddelijk Zelf. Hierna gaan we verder op weg. Na deze schitterende ervaring volgt er een nieuw proces: het tweede proces. Het is nu de bedoeling dat we voortaan zelf opklimmen in onze geest naar dit Allerhoogste Bewustzijnsnivo(dat ons de eerste keer geschonken is door God), om ons er steeds meer mee te vereenzelvigen en te identificeren, en verder te genezen. Na deze periode wordt langzaamaan duidelijk, dat we moeten leren om onze geest, ons bewustzijn, definitief af te stemmen op onze Allerhoogste (Allerdiepste) Goddelijke Bron, en dat is op zich weer een heel nieuw proces: het derde proces. (Pas) dan zijn we voortdurend vol-ledig Identiek met de Geest van God, en (pas) dan zijn we werkelijk definitief Het Licht in de duisternis, Het Licht in de onbewustheid en onwetendheid van de collectieve mensheid op dit moment. Onze Geest, Ziel en Lichaam functioneren in die situatie op zo’n hoog Geestelijk Nivo, in de hoogste Godtrillingen, dat zij ver uitgestegen zijn boven (ernstige) ziekten en problemen. Een dergelijk Mens is een waarachtig GodMens en leeft onophoudelijk een verheerlijkt, een vrij en beschermd Leven in de Geest van God. Hierna gaat de ontwikkeling verder. Het is een oneindig dynamisch proces. Van hieruit worden nu voortdurend onbaatzuchtige bijdragen geleverd aan de genezing en vergeestelijking van de wereld.

(1).De Meesters van het verre Oosten, door Baird Spalding. Sirius en Siderius BV, Den Haag 1985 (2).Idem

GENEZING In mijn mystieke Hart genees ik van verscheurde werelden laat ik roestig denken vrij in een louterende adem-zucht Eindelijk kan Het Ene De Liefde bezingen in wonderlijk bezielde gebaren kom ik thuis in mijn leeg gezicht Eens zal dit onvermoede ochtendgloren haar grootse Liefde tonen aan al wat tot zichZelf inkeert

Marianne Raemaekers Uit :Vrije Vleugels, mei 1994

EEN ENKEL WOORD Het Eeuwige beleven in vergankelijkheid, verademing in benauwdheid van hart, geeft ruimte aan eindigheid.

Marianne Raemaekers Uit :Vrije Vleugels, mei 1994

Marianne Raemaekers 3 mei 2006

5725 – T80  UITLEG OVER WAT EFT IS EN HOE HET WERKT (zie http://psy.cc/5725.html )

Emotional Freedom Techniques

Een integratieve benadering

(Thesis Tanja Buyst)

In deze thesis wil ik het voornamelijk hebben over Emotional Freedom Techniques of kortweg EFT, een holistische therapie waarbij men op bepaalde “meridiaanpunten” moet tikken terwijl men zich op een lichamelijk ongemak of een gevoel focust, samen met een positieve affirmatie.

Naast het tikken wordt ook gebruik gemaakt van een kort protocol met oogbewegingen, neuriën, tellen.

In het eerste deel zal ik kort beschrijven wat deze therapie inhoudt, hoe het is ontstaan en waarvoor het bijzonder effektief blijkt.

Vervolgens zal ik een overzicht geven van de wetenschappelijke stand van zaken en waarom het past in het kader van de integratieve psychologie.

Ik heb zelf allerlei opleidingen gevolgd die zowel de psyche als het lichaam van de mens bestudeerden. Ik ben ik er ondertussen van overtuigd dat de 2 elkaar constant beïnvloeden.

Voor mij is EFT daarom al een integratie op zich.

Enerzijds is EFT een techniek, een vorm van acupressuur voor de emoties. De naam zegt het zelf : Emotional Freedom Techniques.

Technieken om de energie weer vrij te laten stromen, om blokkades die onze groei hinderen, op te heffen. Een kloptechniek waarbij je je vingertoppen gebruikt om bepaalde punten op je gezicht, bovenlichaam en vingers te stimuleren terwijl je focust op je gevoel.

Deze punten zijn niet willekeurig maar komen overeen met de meridiaanpunten, zoals deze gebruikt worden in de Oosterse geneeskunde.

Door het tappen (of tikken) op die meridiaanpunten van het lichaam, terwijl je je aandacht richt op het probleem dat je ervaart, breng je evenwicht in het energetisch systeem van het lichaam.

Hierdoor ga je onderdrukte emoties en verstoringen gemakkelijker loslaten, waardoor je rust en evenwicht ervaart.

Net zoals bij de focussing techniek van Gendlin is het lichaam een handvat, een communicatietool om tot de diepere lagen van het onbewuste door te dringen (denk maar aan de ijsberg)

Door het tikken kom je heel snel tot de kern van het probleem (propositionele basis of een beeld of fragment uit het verleden dat onmiddelijk aan het gevoel van onbehagen wordt gelinkt) waardoor je tot de onverwerkte emotie komt. De client heeft veel sneller voeling met zijn innerlijk referentiekader en kan het ook beter expliciteren.

Het tikken versnelt het equilibratieproces en met de Gamut (bepaald protocol dat verder uitgelegd wordt) gaan we nieuwe inspiraties veel sneller accomoderen waardoor de integratie veel sneller en dieper gaat. (er worden nieuwe verbindingen gemaakt tussen R en L hersenhelft)

Het lijkt voor de client minder zwaar omdat de emotie maar even moet aangeraakt worden (korte exposure en blijft binnen de window of tolerance). Hij wordt niet overspoeld door emoties.

De belangrijkste affirmatie is bovendien : “Ik houd van mezelf onvoorwaardelijk en ik aanvaard mezelf compleet.” Dus is gericht op het verhogen van het fundamenteel zelfvertrouwen, de basis van iedere therapie en groei.

EFT behoort tot de zogenaamde energie psychologie, een geheel van benaderingen die gebruik maken van een oeroud concept : “de subtiele energie in en rond het menselijk lichaam.”

Het was de filosoof Descartes die meer dan een eeuw geleden de mens in twee heeft gedeeld: er was enerzijds het lichaam en anderzijds de geest en de ziel. Deze laatste twee stonden volgens hem volledig los van het fysieke lichaam en konden dus niet met de wetenschappelijke methoden worden onderzocht. Het lichaam wel. Daarom weten we nu in het westen zoveel van het fysieke lichaam en is de wetenschap doorgedrongen tot op subatomair niveau. De verkenning van het lichaam heeft de mensheid zeker veel goeds opgeleverd, getuige daarvan de levensverwachting die veel hoger is dan vroeger omdat meer ziektes kunnen worden genezen, zelfs kunnen worden voorkomen.

Maar in vele andere culturen is de mens doorheen de eeuwen heen altijd als een eenheid benaderd geworden. De geest en de ziel en het lichaam zijn onverbrekelijk verbonden met elkaar en beïnvloeden elkaar. Het verbindend element is energie. Subtiele energie die zich in en om het lichaam bevindt. Voorbeelden van geneeswijzen die zich van dit energieconcept bedienen, zijn de acupunctuur in China, Yoga in India.

Bij ons in het westen heeft het idee van subtiele energie ook al tientallen jaren geleden ingang gevonden, vooral in de wereld van de alternatieve behandelingen.

Het is de opdracht van de psychotherapeut om mensen te begeleiden in het structureel veranderingsproces naar nieuwe gedragspatronen (in communicatie met zichzelf en hun omgeving). Gesprekken vormen het fundament van psychotherapie. Aanvullend aan gesprekstherapie bestaan er diverse methoden die het therapeutisch proces verdiepen en versnellen. Het kan prettig zijn dat je als psychotherapeut kan afwisselen met andere werkvormen , die lichter aanvoelen en snel werken.

Enkele van deze zgn.”energietherapieën” zijn onder andere TFT (Thought Field Therapie), HAT (Heart Assisted Therapy) en de variant TFS (Thought Field Streaming), NAEM, MET, WHEE (wholistic hybrid EFT-EMDR) ….

Deze benaderingen zijn integreerbaar in elke bestaande psychotherapeutische methode.

Het zijn zachte vormen van psychotherapie, die als aanvullling op gesprekken en andere werkvormen erg nuttig kunnen zijn.

Door hun deblokkerende functie kunnen deze methoden het ontwikkelingsproces in een stroomversnelling brengen.

Einstein gaf een vooruitstrevend en inspirerend idee: “Een probleem aanpakken of oplossen doe je best op een ander niveau dan het niveau waar het zich manifesteert.” We kunnen dit principe ook toepassen psychotherapie. bvb : een storend gevoel aanpakken, niet door alleen stil te staan bij het gevoel zelf, maar naar de context te gaan, waarin het gevoel is ontstaan, en bovendien een werkwijze toepassen die een psycho-motorische component bevat. In de energie-psychotherapie is de behandeling niet louter verbaal, maar ook psycho-motorisch. Dit wil zeggen dat je tegelijk mentaal èn motorisch een handeling stelt. Deze benadering verhoogt de efficiëntie van de therapie in aanzienlijke mate. In feite doen we in de energie-therapie beroep op een natuurlijk gegeven, namelijk ons lichaam als drager van emoties en ook van gedachten. Overtuigingen zijn aanwezig in gans ons wezen, ook in ons lichaam (body-mind memory of lichaamsgeheugen).

Bij een depressieve toestand zit de persoon a.h.w. “opgesloten” in een harnas van pijnlijke emoties en negatieve overtuigingen. En de angst om dit los te laten, blokkeert soms het proces. Via EFT kan de persoon de angst en neerslachtigheid kwijtraken, zich veiliger voelen en daardoor gemakkelijker terug bij het gezonde deel van het zelf geraken.

Tevens worden in deze benadering allerlei blokkades, waaronder ook onbewuste belemmeringen, op specifieke wijze aangepakt.

Dit versnelt het therapeutisch proces in aanzienlijk mate.

En een laatste niet te onderschatten voordeel is dat men de techniek aan de client kan aanleren zodat hij thuis, op momenten dat hij het moeilijk heeft, zelf iets kan doen waardoor we rechtstreeks werken aan zijn eigenwaarde.

Als integratief therapeut moeten we echter kritisch blijven en dit zeker niet zien als een toverformule zoals het door sommigen aan de man wordt gebracht. EFT is een techniek, een hulpmiddel, maar vraagt de nodige expertise van de techniek en psychologische kennis van de therapeut.

1. Historische achtergrond

1.1 Het oude China

Om een grondige geschiedenis van EFT te kunnen geven, moeten we teruggaan naar het oude China, waar de meridiaantheorie is uitgevonden.

Volgens de Chinese theorieën bestaat het lichaam uit kanalen (meridianen) die het lichaam van energie (qi of chi) voorzien.

De belangrijkste kanalen (hoofdmeridianen) zijn vernoemd naar het orgaan waar ze langs lopen. Er zijn twee belangrijke groepen organen in de Chinese geneeskunde: de zang-organen (longen, hart, milt, nieren, lever, pericardium) en de fu-organen (maag, dunne darm, dikke darm, galblaas, urineblaas en de drievoudige brander).

Naast deze 12 hoofdmeridianen zijn er nog acht buitengewone kanalen die de circulatie van qi helpen reguleren. Van deze kanalen zijn er, naast de 12 hoofdmeridianen, twee van belang in EFT: het conceptievat en het gouverneursvat.

Als de energie in deze kanalen niet goed stroomt, kan men ziek worden.

Deze theorie vormt mede de basis van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG).

Uit de TCG ontwikkelden technieken als acupunctuur, acupressuur, Chinese kruidengeneeskunde, moxatie, massage, shiatsu, enzovoort.

Er moet nog opgemerkt worden dat in China wordt uitgegaan van een holistisch principe. Lichaam en geest worden beschouwd als één geheel. Er bestaat in het Chinees dan ook geen woord voor psyche of psychisch proces. Dit principe vindt men ook terug in EFT.

1.2 Toegepaste Kinesiologie

Deze methode in de jaren ’60 ontwikkeld door George Goodheart, een chiropracticus uit Detroit. De toegepaste kinesiologie vindt haar oorsprong in de chiropraxie, TCG en stressonderzoek.

In de chiropraxie werd vanaf de jaren ’30 gewerkt met reflexpunten. Dit zijn punten op de huid die, wanneer gemasseerd, er voor zorgen dat de doorbloeding van bepaalde organen wordt gestimuleerd. Op het hoofd bevinden zich de neurovasculaire punten, die bij aanraking zorgen voor een betere doorbloeding van de hersenen. Tussen de ribben en het borstbeen en aan de wervelkolom, bevinden zich de neurolymfatische punten. Massage van deze punten stimuleert het lymfesysteem en zorgt dus voor ontgifting. Goodheart ontdekte dat bij massage van deze reflexpunten, de energiebalans in de meridianen werd bevorderd. Deze herstelde balans leidde op zijn beurt vaak tot zelfgenezing. Hij vond dus een verbinding tussen reflexpunten en meridianen. Deze meridianen komen, zoals we hierboven zagen, uit de TCG. Als de meridianen in evenwicht zijn, en er dus geen blokkades zijn, zijn we gezond. Stress kan er nu echter voor zorgen dat er blokkades optreden en zorgt er vaak voor dat er maar één van de beide hersenhelften actief is. Goodheart heeft daarom spiertests ontwikkeld om te testen waar de blokkades zitten. Het principe is dat de geteste persoon het te testen lichaamsdeel (vaak een arm of been) op zijn plaats dient te houden tegen een lichte druk die wordt uitgeoefend door de tester. De tester probeert bijvoorbeeld de gestrekte arm van de geteste naar beneden te duwen, terwijl deze geteste weerstand

probeert te bieden. Als er een blokkade zit, kan de tester het lichaamsdeel makkelijk wegduwen. Aan deze blokkades wordt dan gewerkt door middel van vasthouden of masseren van de acupunctuurpunten (dit zijn punten langs de meridianen waar bij acupunctuur op gewerkt wordt).

1.3 Gedragskinesiologie

De Australische psychiater John Diamond gebruikte de toegepaste kinesiologie voor het eerst in psychotherapie in de jaren ’70. Diamond vond op basis van spiertests een connectie tussen emoties en de meridianen. Verder wordt gebruik gemaakt van muziek, poëzie en het bekloppen van de thymus. De thymus ziet Diamond als regulator van de energie doorheen de meridianen.

1.4 Thought Field Therapy (TFT)

De geschiedenis van TFT begint bij de wonderbaarlijke casus van Mary. Mary kwam in de jaren ’80 in behandeling bij Roger Callahan, een Amerikaanse cognitieve psycholoog. Ze had een zeer intense waterfobie. Haar familie kon geen trauma herinneren dat aan de basis van deze fobie zou kunnen liggen. De fobie was zo erg dat ze niet naar TV kon kijken als er water op te zien was. Ze kon niet in de buurt van de zee rijden, baden deed ze met een minimum aan water, ze was erg bang van regen en had intense nachtmerries een paar keer per week waarin het water ‘haar te pakken kreeg’.

De therapie startte bij Callahan thuis, omdat daar een zwembad was. In anderhalf jaar behandeling gebruikte hij elke techniek die hem eigen was: gedragstherapie, rationeel emotieve therapie, systematische desensitisatie, exposure, progressieve relaxatie, cliëntgerichte therapie, suggestie, placebo, hypnose, afleiding, enzovoort. Het verste dat hij haar kreeg, was dat ze op de rand van het zwembad ging zitten met haar benen in het water. Ze kon dan nog steeds niet naar het water in het zwembad kijken en had ernstige hoofdpijn na elke sessie. Ook de nachtmerries bleven voortduren.

Mary klaagde telkens ze aan water dacht van een vervelend gevoel in haar maag.

Callahan wist nu echter dat de maagmeridiaan onder het oog ontsprong. Hij was zich namelijk in meridiaantherapie gaan verdiepen uit onvrede met de conventionele procedures in psychotherapie. Om fysische energie naar die meridiaan te brengen, stelde hij voor om met een paar vingers onder het oog te kloppen. Dit was natuurlijk maar een experiment en Callahan verwachte er niet veel van. Toen Mary dit deed verscheen er echter een rare uitdrukking op haar gezicht. “Het is weg” riep ze, waarop Callahan antwoordde “Wat is weg?”. “Het vervelende gevoel in mijn buik. Ik denk dat ik niet bang meer ben van water! Voor de eerste keer in mijn leven voel ik me goed als ik aan water denk!”. Toen Callahan voorstelde om naar het zwembad te gaan, spurtte ze naar buiten. Callahan riep “Mary, kijk uit!”, wetende dat ze natuurlijk niet kan zwemmen. Ze stopte, draaide zich om en zei “Maak je niet druk dokter Callahan, ik weet dat ik niet kan zwemmen. Ik ga er niet in springen!”. Daarna gooide ze water in haar gezicht met haar handen.

De volgende dag melde ze dat ze getest had of haar angst echt weg was. Ze was naar het strand gereden en had een lange wandeling gemaakt in de regen, waarbij ze zich helemaal ontspannen voelde. De behandeling werd stopgezet en een jaar later kreeg Callahan een kaartje met de melding dat ze met een groep vrienden op cruise was. Ook de nachtmerries waren niet terug gekomen. Zelfs na 16 jaar follow-up bleek de angst nooit teruggekomen te zijn. Callahan, nog steeds vol ongeloof na Mary, begon ook zijn andere patiënten te behandelen met kloppen onder het oog. Hij vond dat enkel onder het oog kloppen niet bij iedereen werkte en bleef zo verder onderzoeken wat wel hielp. Zo ontwikkelde hij een nieuwe methode, TFT.

Volgens Benesch (2008) baseerde Callahan zijn nieuwe methode op onder andere de ideeën van Goodheart, Diamond, neurolinguïstisch programmeren (NLP) en de Chinese meridianenleer. Hij introduceerde in zijn tijd een belangrijke paradigmawisseling. In die tijd werd er, in navolging van Freud, van uitgegaan dat negatieve ervaringen aan de oorsprong van symptomen liggen. In therapie werd gezocht naar deze ervaringen en werden ze verwerkt. Hierdoor zouden de symptomen moeten weggaan. Callahan introduceert nu echter nog een tussenstap. Een negatieve ervaring zorgt voor een verstoring in het energiesysteem, en dit leidt tot symptomen. Bepaalde prikkels kunnen de herinnering aan een gebeurtenis oproepen, waardoor de energieverstoring gereactiveerd word en de symptomen terug komen. Zonder verstoring in het energiesysteem dus geen symptomen! Dit verklaart waarom bepaalde gebeurtenissen bij de ene persoon wel voor symptomen zorgen en bij anderen niet. Hij vat dit alles samen in de volgende bekende stelling (later de ontdekkingsstelling genoemd):

De oorzaak van alle negatieve emoties (en lichamelijke problemen met onderliggende emotionele oorzaak) is een verstoring in het energiesysteem van ons lichaam (Benesch, 2008, p.25).

Callahan ontwikkelde dus een methode om deze verstoringen in het energiesysteem te herstellen. Om vast te stellen in welke meridianen een verstoring zit en in welke volgorde de meridianen moeten behandeld worden, gebruikt hij spiertests. Daarna klopt hij in volgorde op bepaalde punten langs de meridianen en gebruikt hij oogbewegingen.

Om deze hele procedure in te korten heeft hij ook algoritmen ontwikkeld voor elke probleem apart.

Meijer (2006) stelt dat uit Callahan’s ontdekking een hele reeks therapieën zijn ontstaan. De meest invloedrijke op dit moment is EFT.

1.5 Emotional Freedom Techniques

height=348

De grondlegger van EFT is Gary Craig. Gary was ingenieur, NLP master en coach voor bedrijfsleden.

Hij was sterk geïnteresseerd in het oplossen van emotionele blokkades die succes kunnen verhinderen.

Hij studeerde TFT (Thought Field Therapy) bij Roger Callahan, een gedreven psycholoog die een techniek uitwerkte om die clienten die hij met gewone psychotherapeutische technieken niet kon verderhelpen toch van dienst te kunnen zijn door het aantikken van bepaalde meridiaanpunten

Gary vond de technieken van Callahan te technisch en vereenvoudigde die.

Zo werd EFT concreet (reeds een integratie van verschillende technieken : acupunctuur, psychotherapie, kinisiologie, geassisteerde gedragstherapie))

Gary’s conceptdefinitie is de volgende :

De oorzaak van alle negatieve emoties is een verstoring in het energiesysteem van het lichaam. Deze onopgeloste negatieve emoties zijn hoofdzakelijk medebepalend voor de meeste fysische pijnen en ongemakken (diseases)

Negatieve gedachten veroorzaken aldus een verstoring in je energiestysteem wat zich uit in fysische of emotionele respons. De metafoor van de gestoorde tv kan hier gebruikt worden (een soort zzzt in je tv).

Het EFT Basisrecept

EFT is zeer eenvoudig toe te passen. Het is als een recept. Je krijgt de ingredienten.

De eerste keren ga je het recept heel nauwkeurig volgen maar eenmaal je dat onder de knie hebt, kan je je eigen integratie maken. (meer kruiden, andere ingredienten toevoegen volgens de smaak van de gasten)

Zo ook met EFT.

Er zijn 4 ingredienten voor het basisrecept

1. Het klaarzetten van het energiesysteem : Aanhef of Set-up

2. De reeks punten (14) genoemd de Volgorde

3. De Gamut reeks (reeks van 9 akties)

4. De reeks punten (14) de Volgorde

(2-3-4 noemen we de sandwich)

Vooraleer we beginnen gaan we bevragen hoe erg het probleem, de pijn, het gevoel is op een schaal van 10. Deze zogenaamde SUD (subjective unit of distress) schaal is heel belangrijk om in te schatten of er inderdaad iets veranderd is na de sessie maar ook om te zien of er geen verschuiving is en er aldus een dieper onderliggend probleem of emotie aan de basis van het ongemak ligt.

Hierbij is 10 = zeer erg

en 0 = niet langer een probleem.

Dit doe je door te bevragen : “Hoe erg is dit probleem op het ogenblik voor jou ?”

Laat de client dit cijfer opschrijven.

1. De AANHEF

De aanhef is als een wekker voor ons lichaam, om de psychologische reversie (PR) (of weerstand) op te heffen.

Door negatieve gedachten, emoties wordt energie op bepaalde plaatsen in het lichaam vastgehouden daardoor wordt ook onze polariteit verstoord wordt. De batterijen zitten als het ware verkeerd in de machine waardoor de machine niet meer werkt.

Alle energiecircuits in ons lichaam hebben een bepaalde orientatie.

Door gebeurtenissen die niet goed verwerkt worden, stress, overtuigingen kan er tegengestelde polariteit of psychologische omkering (weerstand) voorkomen.

Depressies, verslavingen en chronische lichamelijke aandoeningen kunnen resulteren in een negatieve zelfsaboterende houding of weerstand.

Als de + en – polen omgewisseld zijn kan het zijn dat het EFT proces geblokkeerd wordt

Daarom gaan we dus eerst ons energiesysteem klaarzetten,( de batterijen goed oriënteren) om de machine weer op gang te krijgen.

De gevoelige spot of zere plek

Op de borstkas boven de linkerborst (waar je je hand legt bij eedaflegging) mag ook rechts maar links is meestal beter omdat info in de rechterhelft binnenkomt.

De gevoelige spot wordt ook zo genoemd omdat ze meestal licht pijnlijk is bij lichte druk.

De gevoelige plek is ook de plaats waar lichamelijk de weerstand wordt opgeslagen of vastgehouden.

hoe ga je te werk

De “Sore Spot” is een neurolymfatisch reflexpunt of drainagepunt. Het is duidelijk voelbaar als een zachte lichtgevoelige plek. We gaan dit punt eerst zachtjes masseren. Deze voorbereidende procedure dient om eventuele PR kortstondig op te heffen. Het zorgt voor het openen van de meridianen. Het is als het ware het onderbewustzijn openen om het “probleem” te herbekijken, het bestaan van het probleem en de weerstanden om het probleem op te lossen opnieuw te erkennen. Bij PR is dit een noodzakelijk procedure, omdat PR verhindert dat het kloppen werkt. Alsof je jezelf geen toestemming geeft.

De Karate spot

De Karate spot is de zijde van de hand.

Dit is ook de plaats die we aanraken als we elkaar een hand geven. Het is ons vriendelijk punt. Ook de plaats waar we vrienden worden met ons probleem. Iedereen is voortdurend in gesprek met zichzelf, zelfs dag en nacht. Dit wordt ook “denken” genoemd en gebeurt niet altijd op een positieve manier. Daarom is het belangrijk om de affirmatie hardop en met een zekere intensiteit te doen, daar we de onbewuste negatieve stemmetjes willen onderdrukken.

Iemand kan weerstand hebben om een probleem op te lossen omdat zijn “pathologie” hem helpt, omdat hij nog geen andere manier gevonden heeft om op een constructieve manier om te gaan met zijn probleem.

De aanhef : affirmatie x3

Terwijl we op het karatepunt tikken, gaan we de affirmatie 3x luidop zeggen.

De affirmatie is de benoeming van het probleem (zo gedetailleerd mogelijk) gevolgd door de positieve affirmatie “en toch hou ik van mezelf en/of aanvaard ik mezelf volledig.”

Bijv. Hoewel ik die bonkende hoofdpijn heb, aanvaard ik mezelf volledig”

Hoewel mijn adem stokt als ik het publiek toespreek, aanvaard ik mezelf volledig.

Het is belangrijk deze affirmatie te 3x te herhalen (het onbewuste heeft nood aan herhaling om door te dringen)

Doe dit ook luidop, sommige mensen moeten bijna roepen om het te laten doordringen.

Wees ook specifiek en gebruik de woorden van de client (dus geen latijnse of moeilijke medische termen, tenzij hij in het latijn is opgegroeid)

2. De Sandwich

Bestaat dus uit het aantikken van de 14 meridiaanpunten terwijl je luidop je probleem herhaalt a.h.v de herinneringszin.

De herinneringszin is een korte samenvatting van het probleem.

Men tikt van boven naar beneden

Hieronder een tekening met de 14 punten.

Meer en meer wordt nu begonnen om op het hoofd te tikken (met vlakke hand en zodat beide hersenhelften worden aangeraakt) in plaats van onder de borst omdat het soms onaangenaam was om (vooral dan vrouwen) onder de borst te tikken.

Zie volgende link : http://www.lll-eft.nl/animatie-lll-eft.swf

height=953

Noot :

Meer en meer wordt nu begonnen om op het hoofd te tikken (met vlakke hand en zodat beide hersenhelften worden aangeraakt) in plaats van onder de borst omdat het soms onaangenaam was om (vooral dan vrouwen) onder de borst te tikken.

Zie volgende link : http://www.lll-eft.nl/animatie-lll-eft.swf

3. De 9-Gamut

http://www.youtube.com/watch?v=ccaY3Uqb_Uc&feature=related

De 9- Gamut is een procedure waar je 9 handelingen gaat uitvoeren die het proces van integratie van R naar L hersenhelft gaat ondersteunen.

De set van bewegingen zijn de volgende :

1. ogen open

2. ogen dicht

3. open je ogen terug en kijk naar rechts onder (zonder je hoofd te bewegen)

4. kijk naar links onder

5. draai met je ogen in wijzerzin

6. draai met je ogen in tegenwijzerzin

7. neurie

8. tel tot 5

9. neurie nogmaals

Terwijl je de Gamut doet, hoef je de herinneringszin niet luidop te herhalen, gewoon denken aan je probleem, er contact mee houden.

Na de 9-Gamut gaan we opnieuw de punten van de volgorde aantikken terwijl we de herinneringszin herhalen.

Vermindert de intensiteit niet of kom je niet op 0, dan betekent dit niet dat EFT niet helpt. Heel vaak is in zo’n geval sprake van PR.

PR is “Psychological Reversal” (“Psychologische Omkering”), wat wil zeggen dat je bewustzijn wordt tegengewerkt door je onderbewustzijn, wat we vooral wel kennen van bijv. verslavingen en depressies. Meestal zal de aanwezige PR door de “Opzet-zin”, die daar speciaal voor bedoeld is, zijn opgeheven.

EFT – En Psychological Reversal(weerstand)

We weten allemaal wel, uit eigen ervaring of van horen zeggen, dat ‘n verslaving zo goed als altijd heel moeilijk te doorbreken is; en dat ditzelfde geldt voor ‘n depressie; en ook voor ‘n verkoudheid die maar niet wil genezen en voor ‘n hoofdpijn die maar niet over wil gaan. Ergens in jezelf wil je zo graag en zie je dat ‘t beter voor je zou zijn etc., maar ergens anders in jezelf lijk je dat alsmaar te zitten saboteren. Dit is echter geen bewuste keuze: ‘t wordt veroorzaakt door wat we noemen “Psychologische Omkering” (“Psychological Reversal”).

Psychologische Omkering vindt plaats als ‘t energiesysteem van polariteit wisselt, zonder dat jijzelf je daar bewust van bent (wat overigens niet ‘t zelfde is als de energie-ontregeling die negatieve emoties veroorzaakt).

De ontdekking van de achtergrond van dit fenomeen is minstens net zo belangrijk als EFT zelf: tot nu toe werd ‘t “schijnbaar niet in staat zijn om vooruitgang te boeken” afgedaan met uitspraken als “…gebrek aan wilskracht…”, “…onvoldoende motivatie…” etc.; met vaak als gevolg dat de betrokken cliënt zich ging schamen/zich schuldig ging voelen, waardoor de algehele toestand van de persoon juist weer verslechterde. Dergelijke uitspraken zijn nu dus aantoonbaar onterecht: d’r is ‘n andere oorzaak, ‘n vorm van electrische hinder. Maar die is te corrigeren! Pas als dat gebeurd is, ligt de weg naar algehele vooruitgang / verbetering / groei open.

De fundamentele oorzaak van Psychologische Omkering is negatief denken. En hoe meer negatief denken aanwezig is, hoe meer kans op P. O. Zo is iemand die depressief is eigenlijk voortdurend omgeven door P.O: zijn/haar energiesysteem werkt letterlijk tegen hem/haar in; oftewel: ‘t onderbewustzijn reageert tegengesteld aan ‘t bewustzijn. Over ‘t algemeen weet men wel dat negatief denken van alles blokkeert/tegenwerkt, maar hoe en waar dat nou eigenlijk ontstaat/plaatsvindt, kon dus tot voor kort niemand uitleggen.

Dr.Callahan heeft ‘t, min of meer toevallig, kunnen achterhalen tijdens ‘t uitvoeren van spiertesten die m.n. in de Kinesiologie worden gebruikt: hij ondervroeg de cliënt en drukte tijdens ‘t antwoord de arm van de ondervraagde persoon naar beneden. Bestond er geen overeenstemming tussen ‘t uitgesproken antwoord en ‘t onderbewuste van de betrokken persoon, dan werd de arm zwak; bestond die overeenstemming wèl, dan kreeg Callahan de arm niet naar beneden geduwd!

Wie er meer wil over lezen kan de volledige cursus gratis downloaden op volgende site :

In het NL : www.lll-eft.nl/eft-handleiding

In het E : http://www.emofree.com/de originele site van Gary Craig

Hoe werkt EFT ?

De beladen beleving

EFT werkt slechts als er een emotie aan vast zit. Het gaat hier niet over het wat formuleren van zinnetjes. Het gaat over de juiste omschrijving van het probleem.

Elk woord, beeld, herinnering, gebeurtenis kan telkens een emotionele lading met zich meeslepen.

Wij gaan met EFT als het ware communiceren met het onderbewuste via het lichaam.

Hierbij dient wel de juiste taal gebruikt te worden. Dit betekent dat je best de bewoordingen van de client gebruikt met zijn dialect.

Het onderbewustzijn kent geen Latijnse termen.

In wezen bestaat er geen werkelijkheid, enkel subjectieve werkelijkheid. Ieder van ons leeft in zijn eigen werkelijkheid. Ervaringen worden gedurende het leven opgedaan en daaruit worden besluiten getrokken, goed of slecht. Maar wij vallen steeds terug op deze onwerkelijke gedachten, die slechts een samenraapsel zijn van subjectieve emotionele onwerkelijkheden.

Aspecten

Een probleem of een klacht kan je altijd onderverdelen in kleinere verschillende stukken of aspecten. Het gevoel kan bij elk aspect anders liggen. Elk aspect is anders “geladen” of “beladen”. Bij het ontleden van de klacht komen er verschillende onderdelen op de voorgrond. Meestal merk je de meerdere aspecten niet op, of welke aspecten er juist spelen. We kunnen dit het best illustreren met een voorbeeld:

Bij een trauma of fobie ontstaan na een auto-ongeluk kan de herinnering bestaan uit:

· de schrik sloeg me om het hart toen ik de auto zag afkomen

· de verschrikte ogen van de andere bestuurder

· het piepen van de remmen

· het geluid van de klap

· ik hoorde mezelf schreeuwen

· de desoriëntatie na de klap

· ik vluchtte weg uit de auto

· de reactie van de mensen om me heen

Belangrijk is het om alle aspecten apart te behandelen:

· Ondanks de schrik me om het hart sloeg toen ik de auto zag afkomen, aanvaard ik mezelf helemaal.

· Ondanks ik in de verschrikte ogen van de andere bestuurder keek, aanvaard ik mezelf helemaal.

· Ondanks het piepen van de remmen, aanvaard ik mezelf helemaal.

· Ondanks het geluid van de klap, aanvaard ik mezelf helemaal.

· Ondanks ik mezelf hoorde schreeuwen van schrik, aanvaard ik mezelf helemaal.

· Ondanks de desoriëntatie na de klap, aanvaard ik mezelf helemaal.

· Ondanks ik uit de auto wegvluchtte, aanvaard ik mezelf helemaal.

· Ondanks de reactie van de mensen om me heen, aanvaard ik mezelf helemaal.

Uit een voorbeeld voor een spinnenfobie:

· Angst bij de gedachte aan een spin lijkt totaal iets anders dan het aanschouwen van een spin op een plaatje.

· En een spin op een plaatje is niet te vergelijken met een echte spin.

· Een onbeweeglijke spin is niet hetzelfde als een bewegende spin.

· Een spin op je hand…

· Een spin in je haar…

Zoek je aspecten? Ga dan op zoek naar synoniemen, zintuigen, beelden! Stel jezelf de volgende vragen: “Wat verergert het?”, “Wat gaat er door je heen?”, “Wat zeg je tegen jezelf?”. Probeer het zoveel mogelijk in je eigen woorden te zeggen. Stel regelmatig de vraag: “Hoe voelt dit?”. Hoe en waar voel je het in je lichaam (=extra ingang). Beleving is gevoel. Bekijk de problemen, onderzoek en ontleed ze langs alle kanten.

Als je iemand helpt met het behandelen van aspecten, let er op dat ze niet gaan verspringen van het ene aspect naar het andere (switching aspects). “Stick to the aspect” is de leuze! Het remt de behandeling. Hoewel de klant zegt dat het probleem nog identiek is (en de intensiteit dus niet naar beneden is gegaan) praat de klant onbewust niet meer over die pijn, maar over spanning of druk. Pijn, druk en spanning zijn niet hetzelfde, en feitelijk verschillende aspecten, en het aspect wat nu het meest op de voorgrond staat zal het eerst worden benoemd. Pak ze alle drie apart aan en de remming valt weg.

Net zoals bij EMDR komt er een moment waarbij je na het vellen van een aantal bomen, ineens het hele bos omvalt en het probleem als het ware als een bel uiteenspat, we noemen dit het veralgemeningseffect.

Wetenschappelijk onderzoek naar EFT ?

In Amerika werd het effect van EFT en TFT sinds jaren door empirische studies aangetoond (Callahan,1987; Leonoff,1995; Wade, 1990; Figley & Carbonell, 1995 en 1997)

*******************************

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: