Waarschijnlijk nog een nacht opgenomen op Zuiderpoort kliniek in Haarlem

I am back home again…

Dear people,

As of today I returned home independently, after being admitted to the Amstelmere clinic for a while. I had many conversations, made agreements with nurses and psychiatrists about the future, and I must say that I am doing well. I’m going to do a few short errands here at the nearby mall.

All very sweet and understanding people there at the psychiatric center De Amstelmere in Amstelveen, which is also my hometown. A very difficult and stressful elderly patient on the ward, who also caused me a lot of trouble and also physically palpable pain. I am really happy to have been released from that, and I would like to thank all the employees of the GGZ for their support and good care over the years.

In the future, I would like to return there on a voluntary basis, as an employee by experience, because there is still a lot that can be improved in health care, both in terms of physical and psychological disorders.

Tonight I will probably do a radio broadcast again, at least on the FM, 105.7 mHz. I am also going to try whether I can use the previously received medium wave transmitter again, and whether the previously clearly audible static electricity has disappeared.

Later I will let you hear from me again, I am going to turn on the FM transmitter in a moment. You will not hear anything at all, silence, an unmodulated carrier wave. You will be hearing from me. And I’m fine.

(Dutch, Nederlands:)

Lieve mensen,

Per vandaag ben ik zelfstandig weer terug gekeerd naar huis, na een tijdje opgenomen te zijn geweest op de Amstelmere kliniek. Veel gesprekken gevoerd, afspraken gemaakt met de verpleging en psychiaters over de toekomst, en ik moet zeggen dat het goed met mij gaat. Ik ga zodirekt nog een paar kleine boodschapjes doen hier op het nabijgelegen winkelcentrum.

Allemaal hele lieve en begripvolle mensen daar op psychiatrisch centrum De Amstelmere in Amstelveen, wat ook mijn woonplaats is. Wel een hele lastige en veel spanningen gevende oudere patiënt op de afdeling, die ook mij veel narigheid en ook fysiek voelbare pijn heeft bezorgd. Ik ben echt blij daarvan bevrijd te zijn, en ik wil alle medewerkers van de GGZ bij deze hartelijk bedanken voor hun steun en goede zorg al die jaren.

In de toekomst wil ik daar graag terugkomen op vrijwillige basis, als ervaringsdeskundige medewerker, want er kan nog heel veel verbeterd worden in de zorg, zowel wat betreft lichamelijke als psychische aandoeningen.

Vanavond ga ik waarschijnlijk weer een radio uitzending verzorgen, in ieder geval op de FM, 105,7 mHz. Ik ga ook proberen of ik de reeds eerder ontvangen middengolf zender weer opnieuw kan gebruiken, en of de voorheen duidelijk hoorbare statische elektriciteit is verdwernen.

Later laat ik weer wat van me horen, ik ga de FM zender zodirekt alvast aan zetten. Je hoort dan helemaal niks, stilte, een ongemoduleerde draaggolf. Jullie horen nog van me. En het gaat goed met me.

Gelukkig nieuwjaar / Happy Newyear

AM 1440 kHz radio

The upcoming night it is gonna be a wild party, after 00:00 hrs. GMT. Aurora and Peggy will be there…

This will be a sunny day, for everyone…

Good morning! Soon I will also meet one of my brothers. He lives nearby, at the Eastern Hemisphere number 319 in Amstelveen, the Netherlands.
I’m also going to visit Johan Venhorst in Hilversum, the Netherlands. He is also one of my fathers. Some nice things to "buy". I agreed with him yesterday that I would call him this morning. I also saw another nice transceiver in his shop …
Listen AM 1440 kHz, and later also FM 105.7 mHz with a high output power of only 1 Watt, 2 Watt ERP.
I am also working on a new album by one of my brothers. It’s called Love. A composition of his songs, which he has made so far. His name is Gareth Icke, Eastern Hemisphere 319 in Amstelveen, Holland. I stood with him at the front door of his house yesterday, and could see his head, ON ITS HEAD!
Gareth is also the neighbor of Floor Lambrechts, Eastern Hemisphere 317, Amstelveen, The Netherlands. I also stopped at her door yesterday ..
My own name is Boudewijn de Kat-Icke-Van den Boogaerde … Founder of the organization "Het Hijgend Hert, het Hijgend Schaap" …
And Hans, owner of Auto Berkelaar in Amstelveen, can I finally pick up that beautiful Red Suzuki Swift today? Or tomorrow?
Love you all …
xxx

Goodmorning! Happy Newyear,

Soon, in a few minutes, there will be another new video be released on www.aboutmeandbirdy.com. It is called “The First Live of Me And (…Birdy)”.

watch this, another video

https://vimeo.com/user132565669/review/506967701/8538354000

my new vimeo videochannel (first one)

watch this: https://vimeo.com/user132565669/review/506963395/1e7d86266a

I am beginning to “smell” some Freedom….

!!! WATCH UPCOMING MOVIE !!!

It is called “Our latest movie, 31-1-2021”, it is uploading now on www.aboutmeandbirdy.com .